Zdravje > Sem s teboj
192 ogledov

MELITA ZAGORC VEGELJ, univ. dipl. psih.

Melia Zagorc Vegelj Saša Despot
Melita Zagorc Vegelj, univ. dipl. psih., zakonska in družinska terapevtka - stažistka, se je po študiju psihologije zaposlila kot šolska svetovalna delavka na OŠ Leskovec pri Krškem.

Melia Zagorc Vegelj | Avtor: Saša Despot Saša Despot
Delo šolske psihologinje, ki ga še vedno opravljam, je zame vedno znova izziv, saj ponuja različne možnosti preventivnega dela z otroki, starši in učitelji kakor tudi nudenje pomoči pri težavah, s katerimi se srečujejo otroci in mladostniki v svojem razvoju in med šolanjem. Izvajam tudi psihološka testiranja osnovnošolskih otrok, s čimer pomagam otrokom in staršem pri odločanju za izbiro najbolj primernega šolanja.

Ob delu sem se veliko izobraževala na področju svetovalnega in terapevtskega dela (vedenjsko-kognitivna terapija, transakcijska analiza, gestalt pedagogika).

Postala sem šolski mediator, ki pomaga pri reševanju konfliktov. Preko CAP in NEON programov sem se temeljito seznanila s preventivo in obravnavo medvrstniškega nasilja. Izkustveno in teoretsko sem razvila kompetence s področja vodenja intervizije in coachinga kot podpore posamezniku pri osebnem in profesionalnem razvoju. Z aktivnim delovanjem na svojem strokovnem področju sem pridobila najvišji strokovni naziv – svetnik v vzgoji in izobraževanju.

V središču mojih interesov so bili in še vedno so odnosi med ljudmi. Poglobljeno spoznavanje, učenje in uravnavanje v odnosih med učenci, učenci in starši, v kolektivu, v družini, med partnerjema.

Tudi zaradi tega sem se zadnja tri leta in pol intenzivno izobraževala in usposabljala za izvajanje psihoterapije po modelu relacijsko družinske terapije. Zaključila sem dveletno izpopolnjevanje iz zakonske in družinske terapije na Teološki fakulteti, potem pa bila izbrana za enoletno stažiranje na Frančiškanskem družinskem inštitutu, kjer sem pod redno supervizijo profesorjev samostojno opravljala individualne, partnerske in družinske terapije.

Sem članica Društva psihologov Slovenije in Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije.

Svetovanja in terapije trenutno izvajam v Brežicah.

Melita Zagorc Vegelj, univ. dipl. psih., zakonska in družinska terapevtka - stažistka
Prostori Obrtne zbornice Slovenije
Cesta prvih borcev 3
8250 Brežice
www.melitainandreja-terapija.si
melita.vegelj@gmail.com
031 648 617

SEM S TEBOJ | Avtor: SEM S TEBOJ SEM S TEBOJ