Avto
8073 ogledov

Agencija AVP se sesuva sama vase, je na kocki varnost voznikov?

AVP akcija Anže Petkovšek
Na Agenciji za varnost prometa gredo stvari strmo navzdol. Odstopi in obtožbe, da so morali člani sveta na zahtevo stranke NSi izbrati najslabšega kandidata za direktorja izmed štirih. Nevladnim organizacijam s področja preventive grozi ukinitev financiranja.

Agencija za varnost prometa je v eni najhujših kriz od začetkov svojega delovanja, na kocki je njena strokovnost in delo za varnost udeležencev v prometu. Po zadnji seji sveta AVP, ki je bila namenjena izbiri direktorja agencije, so odstopili štirje od devetih članov. Priznani profesor gradbeno-prometne stroke Peter Lipar, profesor in strokovnjak za psihologijo voznikov Marko Polič ter Peter Jevšinek in Zvonko Milković so bili pred dvema letoma v svet imenovani na predlog strokovnih organizacij in civilne družbe. Po njihovem odstopu v svetu ostajajo le še preverjeni člani, ki jih je na položaj neposredno izbrala vlada.

Omenjena četverica svetnikov je pred dnevi javno objavila, da družno odstopa z mesta članov sveta AVP zaradi - po lastnih besedah - nakopičenega nestrinjanja z zlorabo sveta za urejanje notranjih kadrovskih prerazporeditev v agenciji in razprav o mobingu, namesto da bi "s svojo strokovnostjo in izkušnjami prispevali k večji prometni varnosti v državi in uspešnejšem delu AVP."

Na seji predsednik povedal, da se je šel posvetovat na stranko

Sodu je dokončno izbil dno "nekompetenten in nestrokoven" postopek imenovanja novega direktorja, potem ko je preostalih pet "vladnih" članov sveta s predsednikom Juretom Prestorjem na čelu sprejelo sklep, da kot najprimernejšega kandidata za direktorja s polnimi pooblastili v vladno potrditev pošlje 67-letnega Jožeta Hribarja (na fotografiji). Isti svet ga je maja imenoval že za v. d. direktorja, a tudi takrat na sporen način.

Jože Hribar, AVP | Avtor: AVP AVP
Hribar je v AVP zadnjih nekaj let zaposlen v sektorju za vozila in je že zelo blizu upokojitve, hkrati pa je član stranke NSi. Bil je predsednik strankinega območnega odbora v Žirovnici in njen dolgoletni predstavnik v svetu občine.

"Predsednik Sveta je po našem mnenju nepravilno postopal, ker se je ob imenovanju v.d. direktorja  podredil zahtevam politične stranke in ne stroke. Podpisani se s tem nismo strinjali,"  je zapisano v odstopni izjavi četverice. "Na ponovljenem razpisu za direktorja/ico AVP je pri izbiri predsednik sveta vztrajal pri omenjenem kandidatu, čeprav je bil ta po našem mnenju eden najmanj prepričljivih. Preostali člani sveta so ga pri tem žal podprli."

Eden od odstopljenih članov Zvone Milković ob tem dodaja konkreten primer, kako daleč so šle razmere na državni agenciji v smer politike: "Na seji je predsednik javno izjavil, da je šel na 'pogovore' o novem v. d. direktorja na sedež politične stranke, k sekretarju le-te, in ne na pristojno ministrstvo ali vlado. Tako je zlorabil položaj, s tem blatil ime AVP in sveta, o tem ravnanju ni imel soglasja sveta. To je huda kršitev pooblastil in nedopustno ravnanje."

Stranka, na katero naj bi šel predsednik sveta AVP Jure Prestor na "pogovor", je Nova Slovenija, njen sekretar oziroma glavni tajnik je Robert Ilc.

Slovenija piha 0,0 Še bolj "nabiti" Avto Pet mitov o alkoholu, v katerega verjamete vi?

Z akrobacijo po dveh dneh imenovan kot v. d.

Maja se je devetčlanski svet sestal, da bi odločil o nadaljnem vodenju agencije, potem ko se je dotedanji v. d. direktorice Vesni Marinko iztekel še drugi polletni v. d. mandat, ker je vlada Marjana Šarca pol leta prej na razpisu kljub enoglasni podpori sveta AVP ni želela imenovati za direktorico. Ker pa Hribar na izredni seji sveta 19. maja za imenovanje na mesto v. d. ni imel zadostne podpore med deveterico svetnikov, je predsednik sveta Jure Prestor izredno sejo po trditvah člana Milkovića samovoljno in brez glasovanja o tej odločitvi prekinil. Čeprav seja uradno ni bila nikoli zaključena, je Prestor čez dva dni - po mnenju Milkovića v grobem nasprotju s poslovnikom - sklical dopisno sejo z istim dnevnim redom, torej imenovanjem v. d., pri tem pa zlorabil tudi svoj položaj predsednika, ki mu daje odločilni glas. 

Hribar je bil na tej dopisni seji potrjen za novega v. d. direktorja z minimalno večino. Milković je prepričan, da so ostali člani sveta, ki so bili v organ AVP imenovani kot predstavniki ustanovitelja in so torej odgovorni neposredno vladi, v času dveh dni med izredno in dopisno sejo "prejeli klice."

Sledi razpis z argumenti za izbiro ...

Ko je Hribar postal v. d., je poleti sledil že drugi razpis za izpraznjeno mesto direktorja agencije s polnimi pooblastili. Volilna komisija je nato opravila razgovor s štirimi od petih prijavljenih kandidatov, eden se zaslišanja ni udeležil. Prijavil se je tudi zdajšnji v. d. Hribar, ki je imel po besedah Milkovića glede strokovnosti in vizije razvoja AVP najslabšo predstavitev od vseh, v svojem nastopu pa se je osredotočil večinoma le na urejanje kadrovske problematike v agenciji.

"A očitno so bili ostali člani sveta klicani s strani vladajoče strukture, da je treba tega kandidata spraviti skozi razpisni postopek in ga potrditi za direktorja. Argument predsednika sveta Prestorja za podporo Hribarju pa je bil, da je v času prek poletja, ko je agencijo vodil kot v. d., uspešno komuniciral z zaposlenimi, AVP pa da je opravljal svoje delo. Ostali člani so tako mnenje potrdili in so predlagali vladi v potrditev kandidata, ki je najmanj strokoven."

Ker je imel Prestor pri glasovanju odločujoč glas, "nam je štirim članom dokončno dvignilo pokrovko in smo se odločili za odstop," je Milković za Žurnal24 opisal, kaj se je na AVP dogajalo na zadnji seji. Kateri so bili ostali kandidati, nam na AVP uradno niso želeli povedati, ker da postopek še ni uradno zaključen.

Kdo so člani sveta AVP:

 • Jure Prestor (predsednik)
 • Emilija Placer Tušar
 • Peter Lipar (odstopil)
 • Vesna Kerstin Petrič
 • Tatjana Voj
 • Marko Polič (odstopil)
 • Zvonko Milković (odstopil)
 • Peter Jevšinek (odstopil)
 • Sandi Borec

AVP vodita dva organa, direktor in devetčlanski svet, v katerega so štirje člani imenovani na predlog civilne družbe, pet pa je predstavnikov ustanovitelja (vlade oz. ministrstva za infrastrukturo).

Šola vožnje Avto Toliko jih je praktični del izpita vožnje opravljalo več kot desetkrat

Zapisnikov sej člani niso videli

Ob tem odstopljeni člani opozarjajo tudi na grobe kršitve statuta agencije, v katerem je zapisano, da morajo dobiti člani sveta zapisnike o vseh sejah v roku petih delovnih dni po seji. "Ne prej ne sedaj po končani redni, izredni in dopisni seji zapisnikov nismo prejeli v roku, ki ga predvideva poslovnik. Gre za očitno kršitev, za katero je odgovoren predsednik sveta," piše v odstopni izjavi.

tehnični pregled | Avtor: Saša Despot Saša Despot

Kaj povedo odgovori AVP, Jureta Prestorja in NSi

Seveda smo preverili, kaj o obtožbah o politizaciji delovanja sveta pravijo na AVP, kaj na obtožbe štirih "nevladnih" svetnikov odgovarja predsednik sveta Jure Prestor in ali v stranki NSi priznavajo pritiske na izbiro svojega člana za direktorja AVP. 

Iz AVP smo dobili uradni odgovor, da agencija z dopisom, s katerim je četverica odstopila z mesta članov sveta in v njem navedla razloge, ni seznanjena, zato "vsebine ne more komentirati". Na našo zahtevo, da bi radi dobili v vpogled zapisnike sej sveta AVP od meseca maja dalje, ki bi razjasnili utemeljenost ali neutemeljenost trditev odstopljenih članov, pa so iz AVP sporočili: "Zapisniki sej sveta AVP, ki so se odvijale od 19. 5. 2020 dalje, še niso bili potrjeni s strani sveta AVP, zato jih še ne moremo posredovati."

Jure Prestor, predsednik sveta AVP, sicer tudi direktor gradbenega podjetja iz Kranja, se nam je po večkratnih klicih le oglasil na telefon. Na kratko nas je odpravil, da je ves čas na sestankih, da nima časa govoriti z nami in da "so že itak z agencije vam vse odgovorili." Želeli smo ga vprašati, ali se je res šel o imenovanju novega direktorja posvetovati na NSi, s katerimi strokovnimi argumenti izbranega kandidata podpira sam in kako komentira očitek o kršenju poslovnika pri sklicu sej in pripravi zapisnikov.

Tiskovni predstavnik koalicijske stranke Nova Slovenija Aleš Trtnik nam je v telefonskem odgovoru na naša pisna vprašanja zatrdil, da je izbira direktorja AVP povsem notranja stvar agencije, da se stranka NSi v proces izbirnega postopka ne vpleta, prav tako pa da mu ni znano, da bi se Jure Prestor sestal s sekretarjem stranke Robertom Ilcem ali kom drugim iz vrha NSi, kot je Prestor po pričanju Milkovića javno dejal na seji sveta AVP.

 | Avtor: Zavod VOZIM Zavod VOZIM

Vodstvena funkcija na prepihu

AVP je bila ustanovljena kot samostojna agencija, ki bi skrbela za prometno varnost, izobraževanje voznikov, za nadzor nad tehničnimi in varnostnimi lastnostmi vozil in tudi varnostjo cest. A še prav vsak imenovani direktor (Ljubo Zajc, Franc Pojbič, Igor Velov) je prinesel s seboj očitke o politični nastavitvi, s funkcije pa odšel neprostovoljno, zapleten v škandale in sodne procese. 

Maja 2019 je vlada razrešila takratnega direktorja AVP Igorja Velova, ko je po mnenju sveta AVP nepopravljivo škodil ugledu agencije zaradi nesreče s službenim vozilom v nepojasnjenih okoliščinah. V času pod Velovim je sicer agencija poleg financiranja iz proračuna močno okrepila sredstva iz lastne dejavnosti, ki trenutno štejejo že za okoli milijon evrov letno. Ob tem pa je AVP precej okrepil partnerske odnose z različnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami na področju preventive, čeprav se je takratni direktor moral soočiti tudi z obtožbami o nenamenski rabi sredstev. Po odstavitvi ga je kot v. d. nadomestila Vesna Marinko, ki je pred tem v agenciji vodila sektor za razvoj in koordinacijo varnosti prometa. Sledilo je razmeroma mirno enoletno obdobje vodenja do nastopa nove vlade.

Kot je znano, naj bi v prihodnje v skladu z ekspresno potrjenim načrtom vlade Janeza Janše agencija AVP postala le enota znotraj nove "superagencije" za varstvo potrošnikov. Kaj se bo zgodilo z njenimi lastnimi prihodki in v kolikšni meri bo še delovala raziskovalno, je postavljeno pod velik vprašaj, medtem ko se je sofinanciranje dela nevladnih organizacij s področja prometa že pod zdajšnjim vodenjem v. d. direktorja Hribarja močno zmanjšalo.

Kaj počne AVP?

AVP ima s strani EU in države Slovenije poverjene strokovne regulatorne, preventivne in razvojne naloge za varnost cest, vozil in voznikov, pri tem pa mora zagovarjati neodvisnost. 

Poleg tega je AVP vezni člen med raznimi državnimi institucijami in nevladnimi organizacijami s področja prometa. To se je v preteklosti pokazalo pri organiziranju različnih tudi mednarodnih okroglih miz, izmenjave dobrih praks, uvedbi programa ocenjevalcev cest, podrobnejše analize vzrokov in okoliščin hudih prometnih nesreč, prizadevanju za spremembe prometne zakonodaje, boljšemu nadzoru nad tehnično izpravnostjo vozil in opravljanjem izpitov, sofinanciranju izobraževalnih programov nevladnih organizacij, kot sta Zavod Varna pot ali Zavod Vozim ...

Slovenija kljub določenemu napredku še vedno precej zaostaja za desetletnimi zavezami glede izboljšanja varnosti cestnega prometa, prav AVP pa bi morala danes že intenzivno pripravljati strokovno podlago za nacionalni program varnosti v letih 2023-2032.

Zavod varna pot | Avtor: Zavod Varna pot Zavod Varna pot

Strokovnost, koncentrirana v eni politični stranki

Ključne položaje v institucijah s področja prometa je v novi vladi prevzela stranka NSi. Ministrstvo za infrastrukturo vodi Jernej Vrtovec, ki si je za državnega sekretarja izbral Aleša Miheliča, prav tako vidnega člana stranke NSi. Za direktorja Darsa pa je bil imenovan podpredsednik stranke Valentin Hajdinjak.

Aktualni v. d. direktorja AVP Jože Hribar je, kot omenjeno, prav tako dolgoletni član stranke. Svetovni splet podatkov o diplomiranem strojniku glede njegovega morebitnega poglobljenega strokovnega dela s področja prometne varnosti ali preventive ne najde.

andrej.leban@zurnal24.si

Komentarjev 9
 • Avatar Leon
  Leon 14:29 24.oktober 2020.

  AVP .....Agencija Vez in Poznanstev ..mrtvi ne govorijo .

 • supreme 10:29 24.oktober 2020.

  Ko se hijene med seboj grizejo za prevlado....

 • sam1 09:43 24.oktober 2020.

  Kadrovanje v stilu "samo da je naš",drugače pa AVP jama brez dna za mešanje dreka in odkrivanje tople vode......