Avto
35 ogledov

Hitri vozniki se smejijo počasnim uradnikom

Hitrost Profimedias
Nezmožnost vzpostavitve delujočega sekcijskega merjenja hitrosti na avtocesti pod Trojanami je simptomatičen primer nerazumno dolgotrajnih slovenskih postopkov za pridobivanje slehernega dovoljenja, medtem ko smo vmes izgubili celoten preventivni moment, saj se nameščenih kamer po mesecih nedelovanja boji le še malokateri prehitri voznik. Vmes pa ping-pong izgovorov in molk vpletenih.

Poskusno merjenje hitrosti na avtocesti pod Trojanami, ki deluje tako, da sistem meri povprečno hitrost slehernega vozila na trasi na nekem odseku, še vedno ne obratuje uradno oziroma policija nima podlage, da bi lahko prehitre voznike kaznovala. Urad za meroslovje namreč skoraj sedem mesecev po prvič vloženi vlogi še kar ni podelil certifikata, da je oprema ustrezno umerjena in v skladu s predpisi.

Spomnimo, na začetku lanskega poletja sta policija in Dars na drugi strani zatrjevala, da bodo položnice na domove prehitrih pričele romati že julija, poskusno obdobje pa da se bo zaključilo že decembra 2015, nato pa bodo sposojeno opremo odstranili in se odločili o dejanskem nakupu in razširitvi te tehnike na druge avtocestne krake. Opremo je za čas testnega obdobja posodilo podjetje 3M East AG.

Nekaj dejstev:

 • Dars je septembra lani, potem ko je moral zato tudi vzpostaviti delne zapore, z zamudo namestil potrebne merilne instrumente na portale nad avtocesto. Istočasno so namestili vso potrebno strojno in komunikacijsko opremo ter zagnali (neuradno) spremljanje hitrosti, ki je na odseku z množico predorov in viadutkov omejena na 100 km/h.
 • Dars, ki je v tej zadevi pooblaščen za komuniciranje z javnostjo, trdi, da je dobavitelj, torej podjetje 3M, 4. septembra lani podal uradno vlogo na Urad za meroslovje za pridobivanja potrdila o skladnosti z veljavnimi predpisi. Dars prav tako zatrjuje, da je moral 3M kasneje še večkrat dopolniti dokumentacijo, pa čeprav "je bila predhodno usklajena s predstavniki Urada." Podjetje je to vedno storilo v rokih in vsebinsko, tako Dars. 
 • Zakon o upravnem postopku nalaga, da mora državni organ odločbo odvisno od tipa postopka izdati v roku največ dveh mesecev po zadnji dopolnitvi vloge.
 • Na Uradu za meroslovje so se zavili v molk oziroma pravijo, da jim zakon prepoveduje kakršnokoli komentiranje v času postopka. 
 • Na ministrstvu za gospodarstvo pravijo, da je postopanje urada pravilno in da ni dolžan dajati informacij, čemu takšne zamude. 
 • Pri podjetju 3M vse v zvezi s pojasnili prelagajo na Dars, zato niso želeli pojasniti, v katerih točkah in kdaj nazadnje so morali dopolnjevati vlogo. 
 • Policije do danes Dars še vedno ni obvestil o pridobljenem certifikatu, s tem pa nimajo pravne podlage za kaznovanje. 

Strah pred palico izvodenel, spet močno pritiskajo na plin

Pojavlja se več vprašanj brez odgovorov, med drugim čigav interes je zavlačevanje postopkov in ali je del ozadja zgodbe tudi iskanje načinov s pomočjo uradnikov, kako onemogočiti morebitne konkurente na bodočih razpisih za podobno opremo.

So pa rezultati jasno vidni na avtocesti. "Na žalost je imela samo medijska promocija opreme, ki še ni v polni uporabi, po pričakovanjih kratkoročen učinek. Že v mesecu januarju se je povprečna hitrost ponovno dvignila in je sedaj med 98 km/h in 100 km/h," pojasnjujejo pri Darsu.

V te izmerjene vrednosti je vključena tudi velika množica tovornjakov, ki imajo hitrost elektronsko blokirano na največ 90 km/h. Povedano drugače - le malokateri osebni avto se še drži omejitve.

"Zaskrbljujoče pa je, da niso tako redki vozniki, ki zelo prekoračujejo najvišjo dovoljeno hitrost, saj se najvišje izmerjene hitrosti pojavljajo v razredu nad 160 km/h."

Svetla prihodnost ali le variacija na Čakajoč Godota?

Kakšen potencial za izboljšanje varnosti je zaradi dolgotrajnega postopka zapravila država, kažejo podatki iz začetnih dni sicer neuradnih meritev, ko se je drastično znižal prej tretjinski delež tistih voznikov, ki so pod Trojanami vozili s povprečjem nad 110 km/h.

Poleg tega je po podatkih Darsa v kratkem času povprečna hitrost pod Trojanami padla za skoraj 5 km/h, kar je ob velikem deležu tovornjakov, ki jim hitrosti ni bilo potrebno zniževati, "zelo veliko in ima pomemben vpliv na varno odvijanje prometa."

"Največji učinek uvedbe sistema pričakujemo po pričetku njegovega polnega delovanja, ko bodo kršitelji, predvsem tisti, ki z visokimi hitrostmi v predoru najbolj ogrožajo sebe in druge udeležence v prometu, pričeli prejemati obvestila o ugotovljenih prekrških," v dobri veri zaključuje Dars. A uradno merjenje in kaznovanje bo potekalo le nekaj mesecev.

andrej.leban@zurnal24.si
 

Skladno z zakonom o medijih objavljamo naslednji popravek:

Glede na nekatere napačne trditve v vašem članku »Hitri vozniki se smejejo počasnim 
uradnikom«, vam v nadaljevanju podajamo naš odgovor.
Na Uradu RS za meroslovje poteka na zahtevo podjetja Intermatic d.o.o. postopek izdaje 
certifikata o odobritvi tipa za opremo za sekcijsko merjenje hitrosti. Postopek ni zaključen, ker 
podjetje Intermatic d.o.o. še ni predložilo vzorca merila za izvedbo preskusa in vseh zahtevanih 
dokazil, ki bi bila zadostna za odločitev v postopku. Podjetje Intermatic d.o.o. je že tretjič 
zaprosilo za podaljšanje roka za dostavo dokazil, in sicer ponovno za en mesec. Tukajšnji urad 
je tako na podlagi omenjene prošnje vložniku podaljšal rok za dostavo vseh zahtevanih dokazil 
in vzorca merila najkasneje do konca aprila letos. 
Iz navedenega izhaja, da je časovni potek postopka o odobritvi tipa v veliki meri odvisen od 
vložnika samega in njegove odzivnosti, saj je njegova odgovornost, da predloži vso potrebno 
dokumentacijo in dokazila na osnovi katerih lahko Urad odloči o zadevi.
Posebej poudarjamo, da ne držijo navedbe Darsa, ki so povzete v vašem zapisu, da je podjetje 
3M podalo vlogo na Urad za meroslovje in da je moral 3M kasneje še večkrat dopolniti 
dokumentacijo, pa čeprav je bila predhodno usklajena s predstavniki Urada. Podjetje 3M naj bi 
to po navedbah Darsa vedno storilo v rokih in vsebinsko.
To, kar se je v resnici zgodilo je, da se je konec lanskega avgusta na Uradu oglasil predstavnik 
podjetja Intermatic d.o.o. in ne podjetja 3M. Na tem sestanku je predstavnik podjetja Intermatic 
d.o.o. ponudil strokovnemu sodelavcu Urada, določene ugodnosti, če bi omenjeni sodelavec 
osebno ali v imenu urada, še pred vložitvijo njihove formalne vloge, izvedel potrebne meritve. 
Glede na vsebino predlogov predstavnika podjetja Intermatic d.o.o. na omenjenem sestanku, je 
Urad RS za meroslovje o vsebini tega pogovora obvestil Komisijo za preprečevanje korupcije. 
Na koncu bi želeli izpostaviti dejstvo, da z izdajo certifikata o odobritvi tipa Republika Slovenija, 
v imenu katere tukajšnji Urad vodi te postopke, prevzame odgovornost za točnost in 
verodostojnost rezultatov meritev opravljenih s predmetnim merilom. Iz tega razloga je pri 
tovrstnih merilih, kot so sistemi za merjenje hitrosti v cestnem prometu, še posebej pomembno, 
da izpolnjujejo vse s predpisi določene zahteve, saj s tem omogočajo zaupanje v rezultate 
meritev.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad za meroslovje

Komentarjev 17
 • LetherHossen 22:56 31.marec 2016.

  Mogoče pa kaj manjka na sistemu?

 • Žurnalček 21:05 31.marec 2016.

  Vsako zasledovanje , elektronsko ali osebno , je brez naloga sodnika na ime zasledovanja potrebne osebe NEZAKONITO !

 • OneCent 15:44 31.marec 2016.

  Neučinkovite birokrate bi bilo potrebno po kratkem postopku eliminirati.