Avto
3952 ogledov

Vlada pod enim pogojem omogočila vozniška usposabljanja

Vozniški izpit Andrej Leban
Vozniška usposabljanja po novem možna ob predložitvi negativnega testa.

"Šole vožnje se v Sloveniji v času te pandemije obravnavajo kot klasično gospodarsko dejavnost. Po drugi strani pa se nam zakonsko predpisuje tolikšno količino standardov in pogojev, ki jih ni moč zaslediti v nobeni drugi vzgojno-izobraževalni dejavnosti. Ta dualnost obravnave je naš mlinski kamen, ki nas vedno znova vleče na tla. Usposabljanje novih voznic in voznikov se ne more nadomestiti "za nazaj", kot to lahko na primer stori frizerka, ki v enem obisku uredi naše pričeske na ustrezno dolžino in urejenost v stanje, kot je bilo pred zaprtjem frizerskih salonov," je v intervjuju za zurnal24.si sredi lanskega decembra opozorila učitelj v šoli vožnje in direktor šole vožnje Šmarca Borut Žagar in dodal, da so šole vožnje so na Hrvaškem, v Italiji, Avstriji in Nemčiji prepoznane kot nujna dejavnost, pri nas pa ne ter, da se bo zaradi zaprtja dejavnosti poslabšala varnost na naših cestah.

Vozniški izpit "Izkušeni" Slovenci Avto Vozniški izpit bi spet opravil le vsak četrti "izkušen" Slovenec

Borut žagar, šola vožnje Šmarca | Avtor: Osebni arhiv Osebni arhiv

Spet v šolo vožnje v soboto

Vlada je v sredo zvečer končno sprejela odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil, ki bo veljal od sobote do 5. februarja. Novost je, da bodo v zadnjem času prepovedana vozniška usposabljanja zdaj mogoča ob predložitvi negativnega testa tako na strani izvajalcev kot uporabnikov.

Prav tako veljajo za začetna in obnovitvena usposabljanja voznikov za prevoz nevarnega blaga, usposabljanja in preizkuse znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu, redna usposabljanja za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij, preizkuse znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov, osnovna strokovna usposabljanja ter preizkuse usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov in osnovna strokovna usposabljanja in preizkuse znanja kandidatov za cestninske nadzornike in njihova periodična strokovna izpopolnjevanja.

Odlok določa, da lahko izvajalci vozniških usposabljanj ta izvajajo skladno s sprejetimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in pod pogojem, da imajo izvajalci negativen izvid hitrega testa ali testa PCR, opravljenega v Sloveniji, ki ni starejši od 72 ur.

Šola vožnje avtošola | Avtor: Profimedia Profimedia

Cesta vožnja promet Razočaranje Avto Frizerke bolj pomembne od vozniške izobrazbe

Za potrošnike oz. uporabnike vozniških usposabljanj medtem velja, da je udeležba pri izvajanju dejavnosti dovoljena tistim, ki predložijo negativni izvid hitrega testa ali testa PCR, opravljenega v Sloveniji, ki ni starejši od 24 ur.

Za koga velja izjema?

Te omejitve veljajo za dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil, izvajanja programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ter tudi programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev omenjenih dveh programov.

Šola vožnje | Avtor: Anže Petkovšek Šola vožnje na Roški cesti v Ljubljani. Anže Petkovšek

voznik voznica vožnja rokavice Razkrivamo Avto Razkrivamo: Po naših cestah vozijo ilegalne šole vožnje

Pogoj hitrega testa ali testa PCR medtem ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike, ki izvajajo naloge tehnične službe, strokovne organizacije in pooblaščene registracijske organizacije s področja motornih vozil, ter pooblaščene organizacije, ki izvajajo postopke in naloge v tahografskih delavnicah, redne in vmesne preglede cistern ter preglede vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga.

Pogoj ne velja, če je pri ponujanju in prodajanju blaga in storitev zagotovljen najmanjši možni stik s potrošniki in so upoštevana vsa higienska priporočila NIJZ.

Vozniški izpit Nova odločitev Avto Eno leto dlje bodo vozniki začetniki

Za Javno agencijo za varnost prometa medtem veljajo pri izvajanju izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje, usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu, osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest, edukacijskih in psihosocialnih delavnic, preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter vozniških izpitov.

Komentarjev 1
  • Vozniček 11:04 28.januar 2021.

    Pizduni požrešni! Tile iz nekaterih avtošol bi vse naredili za en evro! Nikoli ne bi šel izpita delat k takšnim, ki podpirajo odprtje v teh časih!