Gorenjska
427 ogledov

Ni še konec vlaganj v komunalno infrastrukturo

Projekt GORKI 2 je zaključen. Prva gospodinjstva se tako že priklapljajo na javno komunalno infrastrukturo. Kranjska občina pa že snuje nove načrte za vlaganje v komunalno infrastrukturo.

V okviru projekta GORKI 2 je 2.664 prebivalcev oziroma okoli 810 gospodinjstev dobilo preko 17 kilometrov novega kanalizacijskega omrežja, pet črpališč odpadne vode, preko 15 kilometrov obnovljenega vodovoda, 13,5 kilometrov obnovljene in dograjene meteorne kanalizacije in skoraj šest kilometrov javne razsvetljave. Ob tem so izvedli še nekaj drugih izboljšav. V Britofu so tako zgradili povezovalni pločnik, v Predosljah dva večja oporna zidova ob potoku Belca, na Mlaki pa cevenje ulic. S podjetjem Riko in lokalnimi podjetji so sočasno zagnali tudi pilotni projekt digitalizacije mesta Pametna Mlaka.

V Britofu se trenutno nadaljuje priklapljanje objektov na novo kanalizacijsko omrežje. Vsi se morajo po zakonu obvezno priklopiti, povprečna cena za to pa je 1600 evrov. »V Britofu se bo priklopilo 290 objektov, od tega je 90 že priklopljenih. Tam smo zagnali tudi že dve črpališči od skupno petih. Na Mlaki, kjer se bo priklopilo predvidoma 176 objektov, bodo krajani obvestila o obveznem priklopu in informativni odmeri komunalnega prispevka prejeli predvidoma v drugi polovici julija letos, tako da bo priklapljanje potekalo predvidoma v jeseni in se verjetno potegnilo tudi v leto 2022. V Predosljah in Orehovljah, kjer je 342 objektov, pa se bodo na javno kanalizacijo najverjetneje začeli priklapljati od spomladi 2022 dalje,« je pojasnil direktor Komunale Kranj Matjaž Berčon.

KOMUNALA Gorenjska Del Kranja dokončno bogatejši za sodobno komunalno ureditev

 

Vlaganj v komunalno infrastrukturo še ni konec

Mestna občina Kranj bo še naprej gradila novo oziroma obnavljala zastarelo komunalno infrastrukturo. Tako so februarja leto na Upravno enoto vložili projekt za gradbeno dovoljenje za manjkajoče kanalizacijske vode na Rupi in priklop na javno kanalizacijo. Po njegovi dopolnitvi pričakujejo gradbeno dovoljenje, tako da bodo projekt z vsemi potrebnimi dokumenti predlagali v proračun za leto 2022.

Marca je občina pridobila tudi gradbeno dovoljenje za izgradnjo 1. faze fekalne kanalizacije v Industrijski coni Laze, ki je aprila postalo pravnomočno. V kratkem bo sledil razpis za izvajalca del, ki bo izbran jeseni. Po tem naj bi se začela tudi dela.

V prihodnjih letih bo na vrsto prišla še komunalna infrastruktura v Čirčah. Občina ima že od lani gradbeno dovoljenje, čakajo pa še na odobritev EU sofinanciranja. Čirče se sicer navezujejo na Centralno čistilno napravo (CČN)Kranj, medtem ko Hrastje na malo čistilno napravo Trboje.

Posebno pozornost na občini namenjajo tudi podeželju. Tako denimo ob obnovi ceste Breg-Mavčie tudi urejajo komunalno infrastrukturo. »Zaradi predvidenih širitev zdravstva na Golniku predvidoma ne bo dovolj več mala čistilna naprava, zato Komunala Kranj izdeluje ekonomsko študijo upravičenosti, ali graditi novo veliko čistilno napravo na Golniku ali povezati Golnik na CČN Kranj. Pri slednji opciji je vprašanje trase po državni cesti ali prek Letenc. Investicijska dokumentacija predvideva primarni kanal za odvajanje odpadnih voda na relaciji Golnik–Mlaka s priklopom na CČN Kranj in možnost priključkov tudi vseh naselij ob poti. Pripravljena je tudi investicijska dokumentacija za komunalno in prometno ureditev na relaciji Gorenja Sava–Rakovica–Spodnja Besnica–Zabukovje–Zgornja Besnica, s čimer bi se uredilo odvajanje in čiščenje odpadnih voda s priklopom na CČN Kranj, oskrbo s pitno vodo in zagotovilo delno prometno ureditev na območju Gorenje Save, Rakovice ter Spodnje Besnice. Investicijska dokumentacija Besnica je že usklajena na vseh pristojnih in strokovnih službah,« je ob tem še izpostavil kranjski župan Matjaž Rakovec.

Komentarjev 1
  • Avatar Leon
    Leon 11:44 21.junij 2021.

    Verjetno gre za udarnike neoliberalizma ; Dva delata deset jih filozofira ....to je vzrok za zamude gradenj.