Gorenjska
1018 ogledov

Nov korak k ureditvi Industrijske cone Laze

Peter Šalamon
Mestna občina Kranj (MOK) uspešno rešuje problematiko na območju Industrijske cone Laze. Potem ko je gradbeno dovoljenje za izgradnjo 1. faze fekalne kanalizacije postalo pravnomočno, je te dni s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor ter Agencije za okolje začela reševati tudi vprašanje starih odlagališč na zemljišču v državni lasti, za katerega predlaga sanacijski načrt.

Reševanje Industrijske cone (IC) Laze v Stražišču se nadaljuje. Že v preteklosti je bilo večkrat izpostavljeno, da je eden glavnih razlogov za veliko onesnaženje nelegalno odlagališče. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je sicer z analizami na dveh lokacijah ugotovil različna vira onesnaženja.

Vzorci iz jezerca Račnjak so pokazali antropogeni izvor onesnaženja, ki se pripisuje odlagališču smeti. Gre za glinokopne jame, zasute z odpadki, ki predstavljajo stara bremena iz prejšnjega stoletja. Nahajajo se na državnem zemljišču na območju Nature 2000 in širšem vodovarstvenem območju Sorške reke. Da bi čim prej nadaljevali z reševanjem okoljske problematike na tem območju, je vodstvo MOK ponovno vzpostavilo v preteklih letih začete pogovore na to temo s pristojnimi ustanovami. Pred dnevi je župan Matjaž Rakovec s sodelavci na sestanku v Ljubljani predstavil rezultate Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) ter Agenciji za okolje (ARSO).

Predstavniki ministrstva so pozdravili proaktivno vlogo MOK in zavzemanje vodstva občine pri reševanju problematike na območju Laz. Dogovorili so se o nadaljnjih korakih pri reševanju vprašanja zakopanih starih bremen. Pristojni bodo skupaj z MOK pripravili načrt razvojnih programov za sanacijo onesnaženega območja, ki bo predvidoma predlagan za državni proračun za leto 2022. »Sestanek z MOP in ARSO ocenjujem kot zelo uspešen. Da bo v državni proračun – predvidoma za leto 2022 – uvrščen načrt razvojnih programov za sanacijo starih bremen, je zelo pomemben dosežek,« je z dogovorom na ministrstvu zadovoljen kranjski župan Matjaž Rakovec.

Odplake iz Industrijske cone Laze | Avtor:

 

Občina bo zgradila tudi kanalizacijo

Voda iz potoka Žabnica pa je po ugotovitvah Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano onesnažena predvsem iz fekalnih razlogov. Spomnimo, problem bo MOK rešila z ureditvijo fekalne kanalizacije. Gradbeno dovoljenje za prvo fazo projekta je že pravnomočno. Ta obsega gradnjo kanalizacije in ostale infrastrukture znotraj cone in izgradnjo zadrževalnika fekalne kanalizacije pri Sorški reki. To pomeni, da fekalna kanalizacija po končani drugi fazi v deževnem času ne bo obremenjevala sistema, kar je bojazen občanov. V drugi fazi se bo zgradila povezava med zadrževalnikom in obstoječo kanalizacijo na Ješetovi ulici ter infrastruktura od zadrževalnika do Ješetove ulice.

Na MOP in ARSO so pozdravili pravnomočno gradbeno dovoljenje za izgradnjo 1. faze fekalne kanalizacije na območju Laz, ki predstavlja začetek izvajanja načrta komunalnega urejanja tega prostora. Župan Rakovac pa je ob tem dodal: »Znova poudarjam, da gre za vodovarstveno območje, kar pomeni, da bodo podjetja, ki bodo delovala v IC Laze, morala v prihodnje spoštovati še višje okoljske standarde.«

Industrijska cona Laze | Avtor:

LAZE Gorenjska Dela v Lazah se lahko začnejo
Komentarjev 1
  • Steve_Fields 15:28 25.maj 2021.

    Odkar sem začel delati na spletu od doma, zaslužim 95 USD na uro. Neverjetno, edino kar potrebuje je enostavno tipkanje in dostop do interneta. Začel sem tukaj .......... >>>>>>> 𝐖𝐰𝐰.𝑬𝒓𝒐𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕.𝐜𝐨𝐦