Gorenjska
2858 ogledov

V Kranju že čutiti volilno leto 2022

Staro mestno središče Kranja, Mestna občina Kranj Mestna občina Kranj
Leto 2021 se izteka, pred nami pa je volilno leto 2022. Nekaj kranjskih svetnic in svetnikov nam je odgovorilo na vprašanja, kako ocenjujejo leto 2021 in kaj želijo v letu 2022.

 | Avtor: Mestna občina Kranj Mestna občina Kranj

Tudi leto 2021 minilo v znamenju epidemije

»Ob koncu leta 2020 je odjeknila novica o ideji in pripravah peščice posameznikov za odcepitev severnega dela Kranja od mestne občine Kranj,« je izpostavila svetnica Nataša Majcen (LMŠ). »Na predlaganem področju živim tudi sama in iskreno sem bila vesela, ko je v Državnem zboru padla odločitev, da posvetovalnega referenduma ne bo in Kranj ostaja enoten. Sem odločno proti delitvi, saj povezani lahko dosežemo več, lažje pridobivamo sredstva na razpisih za državna in evropska sredstva. Tako je MO Kranj letos s strani Ministrstva za znanost in šport na razpisu pridobila skoraj milijon evrov sofinanciranih sredstev za izgradnjo vrtca na Kokrici, kjer je ta nujno potreben. Za uspeh štejem tudi pridobitev EU sredstev s katerimi bo financirana izgradnja telovadnice in šestih učilnic pri OŠ Staneta Žagarja. Veliko je začetih projektov na področju turizma, kjer je odlična podlaga zagotovo sprejet OPPN kanjon Kokre. Pomemben je tudi začetek projektiranja in pridobivanja gradbenega dovoljenja za nov dom upokojencev na Zlatem polju,« pravi Majcnova.

Svetnica Saša Kristan (SDS) je najprej opozorila na še eno leto, ki je minilo v znamenju epidemije: »Večina prebivalcev se je morala na hitro prilagoditi novemu načinu življenja. Le ta je zahteval tudi določene omejitve življenja in zaščito pred njim. Ob tem se moram zahvaliti celotni Vladi RS za dobro delo, saj se danes lahko pohvalimo z visoko gospodarsko rastjo in nizko brezposelnostjo. Zahvalila bi se tudi vsem zdravstvenim delavcem, ki so vlagali v času epidemije in še vlagajo nadčloveške napore za skrb obolelih za Covid 19, kljub tistim, ki vsak teden protestirajo in s tem širijo virus.« Glede kranjske občine v letu 2021 pa nadaljuje: »Kljub zahtevnim razmeram pa se je končno uredila in zaključila obnova ceste Mavčiče, zgradil se je vrtec v Bitnjah, pričela se bo gradnja prve faze fekalne kanalizacije v industrijski coni Laze. Pričakujem pa tudi, da se bo končno pričela obnova mostu prek Save.«

Svetnik Tomaž Ogris (PLS) leto 2021 za Kranj in celotno mestno občino ocenjuje kot uspešno. »Najpomembnejši stvari sta bili po mojem mnenju sprejetji Odloka o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti in sprejem participativnega proračuna. S tem krajevnim skupnostim vračamo vpliv na razvoj le-teh,« izpostavlja Ogris.

»Najpomembnejši dogodek v občini Kranj je bilo predsedovanje Sloveniji EU, ki se je odvijalo na Brdu in smo ga žal premalo izkoristili za promocijo Kranja in navezave stikov, ki bi občini koristile,« pa je prepričan svetnik Igor Velov (Lista za razvoj Kranja).

Na zdravstveno situacijo v letu 2021 opozarja tudi svetnica Nada Sredojević (Lista za razvoj Kranja), ob tem pa dodaja: »Kljub temu sem mnenja, da so dela v MO Kranj potekala dokaj normalno in da se je zaključilo kar nekaj projektov. Težko bi izpostavila, kaj je bilo najpomembnejše, saj menim, da vse, kar se naredi v dobrobit celotne občine Kranj, je samo dobrodošlo.«

»Leto 2021 si bomo lahko zapomnili po velikem številu začetih in zaključenih projektov, kljub epidemiji, ki je zaznamovala tudi naše delo,« pravi svetnik in tudi kranjski podžupan Robert Nograšek (LMŠ). »Kot najpomembnejša bi izpostavil dva projekta, za katere se je intenzivno pričela urejati dokumentacija in odkupi zemljišč: Dom upokojencev Kranj in Poslovna cona Hrastje,« pa še dodaja.

»Najpomembneje je, da se kljub covid pandemiji projekti v Kranju niso ustavili,« izpostavlja tudi svetnica Irena Dolenc (NSi) ter nadaljuje: »Politiki, ki skupaj določamo smer razvoja Kranja, smo se prilagodili - kakšno sejo smo imeli tudi na daljavo, sodelovali smo dopisno. Naša svetniška skupina je vse prejete pobude, predloge in vprašanja občanov posredovala občinski upravi in nekatere rešitve so bile hitre. Vesela sem, da so Kranj obiskali prav vsi ministri Nove Slovenije: Matej Tonin, Jernej Vrtovec, Janez Cigler Kralj in Mark Boris Andrijanič, kar kaže na dobro sodelovanje MOK z vlado. Povezanost lokalne politike z državno je nujna.«

 

Volilno leto 2022 prinaša še nekatere izzive

»Kranj ima s svojo bogato kulturno dediščino, naravnimi lepotami in izjemnimi gostinci velik potencial na področju turizma. Imamo vse in več kar imajo veliki, le združiti je treba. V prihodnje bom stremela k povezovanju v smislu trikotnika  - gospodarstvo, turizem in kmetijstvo, tako kot je zasnovana tudi komisija kateri predsedujem,« o željah za leto 2022 želi Nataša Majcen (LMŠ). Glede volitev pa dodaja: »Ta tri leta so hitro minila, en mandat je premalo, da bi bili vidni vsi rezultati na začetih projektih. Temelji so postavljeni, za dokončanje bo potreben še en mandat, zato bom ponovno kandidirala.«

»V letu 2022 pričakujem in upam, da se bo zdravstvena situacija vsaj nekoliko obrnila na bolje, saj si vsi želimo zopet živeti brez omejitev,« pravi Saša Kristan (SDS). Ob tem pa ni pozabila na super volilno leto 2022: »Leto 2022 bo super volilno leto, saj nas v aprilu najprej čakajo parlamentarne volitve, sledijo predsedniške in v novembru še lokalne volitve. Pričakujem in želim si, da bi bilo med ljudmi manj nestrpnosti in sovražnega govora ter razno raznega podtikanja, ki smo ga sedaj deležni s strani večine medijev. Rezultat na volitvah bo odvisen ali bomo živeli v urejeni, samostojni in neodvisni državi, za katero smo se 23.decembra 1990 na plebiscitu tudi odločili.« Ob tem vsem meščankam in meščanom mesta Kranj v letu 2022 želi vse dobro, zdravja in sreče.

Tomaž Ogris (PLS) v letu 2022 želi, da bi bili uspešno dokončani projekti, ki jih je občina že začela. »Kar mi je všeč pri pričetih projektih, je, da bodo od njih imeli nekaj tako najmlajši kot tudi starejši. Seveda nismo pozabili na vse ostale, saj projekti zadevajo širšo populacijo. Moja želja za Kranj (gledano širše) je, da se krajevne skupnosti še boljše poveže (med seboj in s samim mestnim jedrom), da le-te dobijo tudi primerno prometno (kolesarske poti, pločnike), kulturno (krajevne domove) in športno infrastrukturo (da šport približamo čim bolj široki populaciji na mikro-lokalnem nivoju),« pravi Ogris. Glede volilnega leta pa dodaja: »Želim si, da se začeto delo nadaljuje, ne glede na to kdo bo zmagovalec volitev. Tako mestni svetniki kot župan s svojo ekipo smo v tem mandatu pokazali, da se s skupnimi močmi da marsikaj premakniti iz mrtve točke. Do kandidature se osebno še nisem opredelil, prav tako natančnih korakov glede volitev v stranki Povezane Lokalne Skupnosti (PLS) še nismo začrtali, se pa z njimi že aktivno ukvarjamo.«

»Tako za Kranj kot cel svet želim, da premagamo covid in začnemo živeti in delovati v normalnih razmerah, tako bomo tudi vsi skupaj lahko v letu 2022 naredili največ za občino oziroma njene prebivalce. Nekaj želja, kaj naj se še naredi, smo sprejeli v proračunih za leti 2022 in 2023 mnogo več pa se bo o tem izrekalo proti koncu leta, ko bodo volitve,« je prepričan Igor Velov (Lista za razvoj Kranja). Glede volitev še dodaja, da trenutno nima trenutno nobenih pričakovanj, ob tem pa je tudi skrivnosten: »Lista bo zagotovo kandidirala, za županski stolček pa bodite sigurni da boste s strani naše liste močno presenečeni.«

Umiritev glede zdravstvenih razmer si želi tudi njegova kolegica v listi Nada Sredojević (Lista za razvoj Kranja). »Prav tako pa upam, da se bo v Kranju v letu 2022 veliko zidalo, saj resnično potrebujemo čim več stanovanj. Upam, da bo Kranj dobil tudi svojo bolnišnico in da bo občina ostala v takem obsegu kot je sedaj, ker se ne strinjam z odcepitvijo nekaterih KS. Prav tako bi želela, da župan in mestna uprava najdejo optimalno rešitev glede problema vrtičkarstva.« Glede volitev pa Sredojevićeva odgovarja podobno kot njen kolega v listi Igor Velov.

Irena Dolenc (NSi) pa izpostavlja sprejetje razvojno naravnanih proračunov za leti 2022 in 2023: »Njuno uresničevanje bo izboljšalo raven življenja v Kranju. Potrebe občanov  so vedno večje od zmožnosti njihovega zadovoljevanja in včasih je potrebna potrpežljivost, da pride »naša potreba« na vrsto. Naj nas vodi modrost, da bomo znali prepoznati pravi vrstni red uresničevanja projektov. Če bomo spodbujali javne zavode, da povečajo prihodke iz tržne dejavnosti, bo na voljo več investicijskega denarja.« Glede jesenskih lokalnih volitev pa pravi, da bodo priložnost, da se resne stranke predstavijo s programi, ki bodo zaveza njihovemu delovanju za naslednja štiri leta. »Osveščeni volivci bodo nagradili uspešne, nekateri žal glasove namenjajo populistom brez programov. Pričakujem, da se bo zamenjala dobra polovica svetnikov (samo 14 svetnikov od 33 nas je ostalo iz prejšnjega mandata). Pred lokalnimi volitvami bom kandidatka za parlamentarne volitve, kar bo že uvod za lokalne volitve. Seveda bom kandidirala na lokalnih volitvah. Zadovoljna sem s sadovi mojega dela v politiki, zato bom svojo energijo še vedno usmerjala v skupno dobro. Za županski stolček se ne bom potegovala. Popolnoma svobodno lahko delujem v politiki, ker moja zaposlitev ni odvisna od nje,« zaključuje Dolenčeva.

Komentarjev 2
  • Dusan12 01:38 01.januar 2022.

    V Kranju je premalo slaščičarje in prodajalen burekov

  • Graciela_Landrum 10:11 30.december 2021.

    Google je vsak teden plačal spletno delo od doma od 6000 do 10000 evrov. Od Googla sem prejel prvi mesec 27416 evrov plače. V prostem času delam 3 ure na dan. pojdite na to stran za več podrobnosti............ >>>>>>>>>>>> 𝐖𝐰𝐰.𝑫𝒐𝒖𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆.𝐜𝐨𝐦