Gorenjska
892 ogledov

Župan ne bi imel izredne seje, podpisniki pa vztrajajo

Admiral Casinos Slovenija A. Š.
Glede igralnice v Planetu Kranj se zgodba nadaljuje. Kranjski župan Matjaž Rakovec je predlagateljem izredne seje poslal pismo s pojasnili, zakaj izredna seja ne bi bila upravičena. Predlagatelji pa pri njenem sklicu vztrajajo.

Kot smo poročali že včeraj, je skupina 11 svetnic in svetnikov vložila zahtevo po sklicu izredne seje glede nedavne dopisne seje in podaji soglasja za igralnico v Planetu Kranj. Župan Matjaž Rakovec je pisal svetnicam in svetnikom glede sklica izredne seje. V pismu je glede razloga za sklic dopisne seje med drugim pojasnil: »Upoštevajoč, da redna seja mestnega sveta v obdobju od prejema poziva (23. 12. 2021) do roka za odgovor ministrstvu (15. 1. 2022) ni bila predvidena, in glede na poslabšanje epidemioloških razmer ter upoštevajoč ekonomičnost postopka smo se odločili, da v skladu z določbami Poslovnika MS MOK izvedemo dopisno sejo, v obdobju od 11. 1. 2022 od 12.00  do 13. 1. 2022 do 12.00. Dopisna seja je bila sklepčna in predlog sklepa veljavno sprejet, saj je zanj glasovala večina.«

Admiral Casinos Slovenija CASINO V KRANJU Gorenjska Zahtevajo izredno sejo

Župan nadalje še pojasnjuje: »V skladu z določbo 209. člena Zakona o splošnem upravnem postopku mora organ, čigar soglasje ali mnenje je potrebno za odločbo, dati soglasje oziroma mnenje najkasneje v 15 dneh od dneva, ko je bilo od njega to zahtevano. Če ta organ v tem roku ne sporoči organu, za katerega je določeno, da izda odločbo, niti da daje soglasje niti da ga odreka, se šteje, da je soglasje dal; če pa ne da nobenega mnenja, izda pristojni organ odločbo tudi brez mnenja. Glede na to, da mestni svet o predlogu za izdajo soglasja že odločil dne 13. 1. 2022 in je bilo istega dne soglasje v okviru postavljenega roka že posredovano Ministrstvu za finance, ZUP pa ne ureja možnosti naknadne spremembe soglasja, vas v izogib dodatnim stroškom, ki bi nastali s sklicem izredne seje, prosimo, da nas čim prej obvestite, ali kljub zgoraj navedenim pojasnilom vztrajate pri zahtevi za sklic izredne seje.« Župan Rakovec je ob tem še zapisal, da so prav tako na dopisni seji, prejšnji teden o igralniški koncesiji odločali tudi na občinskem svetu Občine Naklo.

"Naj dodamo še to, da je župan Matjaž Rakovec v ponedeljek, 10. januarja 2022, tako kot pred vsako sejo sklical sestanek predstavnikov svetniških skupin (tokrat zaradi covid-situacije prek spleta z uporabo aplikacije Teams), da so se pogovorili o vsebini in poteku dopisne seje. Na tem sestanku nihče od predstavnikov svetniških skupin (prisotni so zastopali dve tretjini vseh svetnic in svetnikov) ni izrazil nasprotovanja dopisni seji oziroma predlagal drugačne oblike obravnave zadeve soglasja k igralniški dejavnosti v Planetu Tuš," so ob tem sporočili s kranjske občine.

Sklicatelji izredne seje so slednje zavrnili in vztrajajo pri sklicu izredne seje. »Opozorili bi na dejstvo, da v predmetni zadevi ni bila opravljena razprava  in da se razpravi pravzaprav izogibate. Z vašim dodatnim navajanjem ste samo povečali sume glede ne-transparentnega delovanja in tudi morebitne korupcije. Razlaga upravnega postopka v tej zadevi ne vzdrži resnega pravnega mnenja, saj je za podelitev koncesije merodajen Zakon o igrah na srečo, ki izrecno zahteva pozitivno mnenje lokalne skupnosti. Torej upravni organ v postopku podelitve koncesije ne more sam odločiti, saj za to nima pravne podlage, ker v zadevi ne odloča in ker nima podlage v Zakonu o igrah na srečo, ki je v tem primeru "Lex specialis".  Koncesijo za prirejanje iger na srečo podeljuje Vlada Republike Slovenije, na podlagi točno določenih zakonskih pogojev, in je ne podeljuje upravni organ (Ministrstvo za finance).  V primeru, da MOK ne poda mnenja se postopek ustavi, ker manjka eden od zakonsko določenih pogojev. Vlada RS ima za podajo odločitve relativno dolk zakonski rok,« razlagajo sklicatelji izredne seje.«

Ob tem so tudi mnenja, da dopisna seja ni potekala skladno s 42.a členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj. »V konkretni zadevi podelitve dovoljenja lokalne skupnosti za prirejanje iger na srečo v igralnem salonu ne gre za manj zahtevno vprašanje. Velik interes javnosti in tudi večine svetnikov je že bil izkazan na preteklih sejah … Menimo, da je zadeva zahtevna, da obstaja velik interes za detajlno obravnavo na izredni seji. Dopisna seja ne omogoča razprave, ki je pri tako pomembni temi nujna. Časa za sklic izredne seje je bilo dovolj, saj je bil dopis Ministrstva za finance prejet 23. 12. 2021, rok za oddajo odločitve o soglasju pa je bil 15. 1. 2022. Veliko vprašanj se poraja pri dopisni seji in pravi naslov za odgovore je izredna seja,« še pojasnjujejo svoje razloge za izredno sejo podpisniki njenega sklica.

Admiral Casinos Slovenija KRANJ Gorenjska Casino v Planetu Kranj: Znano je, kdo je bil za in kdo proti

V Naklem in Šenčurju so proti soglasju, v Preddvoru pa za

O soglasju za opravljanje igralniške koncesije družbe P & P Marketing d. o. o. Hraška cesta 21, Lesce, za opravljanje igralniške dejavnosti na lokaciji Planet Kranj, Cesta Jaka Platiše 18, Kranj, so prejšnji teden oziroma 13. januarja res odločali tudi na občinskem svetu Občine Naklo. Župan Ivan Meglič je danes za Žurnal24 povedal, da so podali negativno mnenje in da je bila ta odločitev sprejeta soglasno. "Na dopisni seji je bilo vseh 15 svetnikov proti," je dejal in v nadaljevanju razložil, da bi po poslovniku Občine Naklo v primeru, če bi le en svetnik nasprotoval predlogu, morali sklicati izredno sejo občinskega sveta. Naklanski župan je še pojasnil, da so v Naklem že lani spomladi, ko so bili prvič vprašani za soglasje za opravljanje igralniške koncesije v Planetu Kranj, temu nasprotovali oziroma so podali negativno mnenje.

Tudi Občina Šenčur je že lani, ko je bila prvič vprašana za mnenje o soglasuju za opravljanje igralniške dejavnosti na lokciji Planet Kranj, podala negativno mnenje. »O tem so že lani glasovali na seji občinskega sveta Občine Šenčur. In potem se ni nič spremenilo. V letošnjem januarju tako o tem občinski svet ni vnovič glasoval ne na dopisni ne na redni seji. Redno sejo občinskega sveta smo sicer imeli včeraj, 19. januarja, a nismo govorili o tem, ampak smo le že do roka, ko je bilo to potrebno, z občine poslali pristojnemu organu, da Občina Šenčur vztraja pri odločitvi in podaja negativno mnenje,« je za Žurnal24 danes izjavil župan Občine Šenčur Ciril Kozjek.

V Občini Preddvor pa so v nasprotju z občinama Naklo in Šenčur podali soglasje. Kot je razvidno iz zapisnika 18. seje občinskega sveta Občine Preddvor, ki je bila 19. maja lani, je takrat vseh osem navzočih občinskih svetnikov enotno glasovalo za sklep oziroma za pozitivno mnenje Občine Preddvor k igralniški dejavnosti družbe P & P Marketing na lokaciji Planet Kranj.

Komentarjev 0
Napišite prvi komentar!

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Če nimate uporabniškega računa, izberite enega od ponujenih načinov in se registrirajte v nekaj hitrih korakih.