Pod streho > Gradimo & obnavljamo
5321 ogledov

Gradite na črno? Inšpektorji izvajajo organizirane akcije nadzora

Inšpektor Profimedia
Gradbeni inšpektorji nadzora nad gradnjami ne izvajajo zgolj na podlagi anonimnih prijav, temveč tudi v okviru organiziranih akcij na terenu. Lani so samo z nadzorom v okviru načrtovane akcije odkrili 62 črnih gradenj.

Gradnja hiše je zahteven projekt, ki ga obvezno pridobivanje z gradbenim zakonom predpisanih dovoljenj in druge dokumentacije po mnenju večine še dodatno zapleta. A hkrati večina niti ne pomisli, da bi gradila brez gradbenega dovoljenja, precej pa je takšnih, ki si mislijo, zakaj bi mesece čakali na gradbeno dovoljenje, zakaj bi leta čakali na spremembo namembnosti zemljišča iz na primer kmetijskega v zazidljivo, zakaj bi se ukvarjali s pogodbami s projektanti, izvajalci in nadzorniki, ne zanima jih uporabno dovoljenje, pomembno je, da hišo zgradijo in imajo kje bivati.

Brez gradbenega dovoljenja se podajo v gradbeni projekt in verjamejo, da gradbeni inšpektorji ne bodo obiskali prav njih. Računajo tudi na sosede, da jih ne bodo prijavili. Praksa številnih črnih gradenj iz preteklosti jim daje upanje, da se bodo že nekako izognili zakonom in na koncu gradnjo tudi legalizirali.

gradnja | Avtor: Profimedia Profimedia

Izvajajo organizirane akcije nadzora  

A ni več tako zelo preprosto. Gradbeni inšpektorji so vse bolj učinkoviti, po novem imajo dodatne pristojnosti in ni več nujno, da vas najdejo zgolj na podlagi prijave. „Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor poleg obravnavanja prijav že nekaj let zapovrstjo izvaja koordinirano akcijo nadzora, usmerjeno v odkrivanje nedovoljenih gradenj,“ pravijo na inšpekciji in dodajajo, da „je v lanskoletni akciji sodelovalo 55 gradbenih inšpektorjev. Opravljenih je bilo 914 inšpekcijskih rednih pregledov in 173 zaslišanj. Tudi v letošnjem letu z izrednimi pregledi območij, ki jih nadzirajo, preverjajo, ali je bilo za gradnjo oziroma objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje.“

Če ni gradbenega dovoljenja odredijo odstranitev objekta

V primeru, da ugotovijo, da investitor nima pravnomočnega gradbenega dovoljenja, kar pomeni, da je objekt nelegalen, mu v skladu z gradbenim zakonom odredijo naj gradnjo takoj ustavi in zgrajeni objekt ali del objekta v določenem roku odstrani na svoje stroške. Vzpostaviti mora prejšnje stanje ali drugače sanirati objekt, del objekta oziroma zemljišče, če vzpostavitev v prejšnje stanje ni mogoča. 

Drvarnica Gradbena zakonodaja Pod streho Za malo večjo drvarnico ali nadstrešek je potrebno gradbeno dovoljenje

Brez elektrike lahko ostane tudi sosed

Če je tak objekt že priključen na javno infrastrukturo, kar po zakonu nikakor ne bi smel biti, gradbeni inšpektor z odločbo naloži upravljavcu infrastrukture, da izvrši odklop. Če je nedovoljena gradnja priključena prek legalne gradnje, na primer prek sosedove hiše, inšpektor upravljavcu naloži tudi odklop te hiše. Tako tudi sosed ostane brez vode in elektrike. „Z odklopi oziroma preprečevanjem priklopov nedovoljenih objektov se bo učinkovito zmanjševalo število nedovoljenih gradenj oziroma nedovoljenih objektov,“ so prepričani na gradbeni inšpekciji. 

gradnje | Avtor: Profimedia Profimedia
Po novem nedovoljeno gradnjo na gradbišču označijo

Gradbeni inšpektorji so z gradbenim zakonom dobili še dodatno pristojnost. Po novem na „nedovoljenih gradnjah označujemo izrečene inšpekcijske ukrepe in prepovedi, če je bila izrečena prepoved uporabe in vgrajevanja gradbenih proizvodov, odrejena odprava nepravilnosti, ustavitev izvajanja gradnje ali odstranitev objekta. S tem ukrepom odvračamo od nadaljevanja gradnje, seznanjamo vse deležnike z izrečenim inšpekcijskim ukrepom in odvračamo od njihovega sodelovanja v procesu gradnje ter hkrati seznanjamo morebitne dejanske ali potencialne uporabnike objekta z izrečenimi inšpekcijskimi ukrepi.“

Da bi investitorji upoštevali in izvrševali inšpekcijske ukrepe pa gradbeni inšpektorji tudi redno izrekajo denarne kazni za prisilitev k spoštovanju in izvrševanju inšpekcijskih ukrepov. Po izkušnjah gradbenih inšpektorjev investitorji v glavnem spoštujejo odredbe. Če ne spoštujejo odrejenih ukrepov v roku, ki jim jih je v odločbi določil gradbeni inšpektor, pa ta začne postopek izvršbe nedenarne obveznosti, ki se opravi po drugih osebah ali s prisilitvijo, o čemer so investitorji obveščeni ob izdaji odločbe. 

Pritožbe zoper odločbe večinoma zavrnejo

Inšpektorji v primeru gradnje brez gradbenega dovoljenja določijo rok, v katerem mora investitor izpolniti zahteve iz odločbe. Ta čas lahko investitor izkoristi za pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja, če to možnost sploh ima. Na odločbo se lahko tudi pritoži in pridobi še nekaj časa, vendar podatki kažejo, da se velika večina pritožb zavrne. 

Gradbena inšpekcija je tako lani prejela 474 pritožb zoper izdane akte v inšpekcijskem postopku in 423 odločitev drugostopenjskega organa, povezanih z vloženimi pravnimi sredstvi. Med drugim je bilo kar 62,17 odstotkov pritožb lani v celoti zavrnjenih, 4,49 odstotka pritožb je bilo zavrženih, skupaj pa je bilo 71 odstotkov odločitev ugodnih za gradbeno inšpekcijo. 

gradnja | Avtor: Profimedia Profimedia

V okviru akcije so odkrili 62 nelegalnih gradenj

„Gradbeni inšpektorji so pri izvedbi akcije v letu 2018 v skupno 566 uvedenih inšpekcijskih postopkih odkrili 108 nedovoljenih gradenj oziroma objektov, kar je skoraj 20 odstotkov v inšpekcijskem postopku preverjenih objektov,“ piše v poročilu o delu inšpektorata RS za okolje in prostor.  Ker pa v 42 odstotkih obravnavanih zadev v času, ko je poročilo nastalo, še ni bilo odločeno oziroma ugotovitveni postopek v teh zadevah še poteka, pričakujejo, da bo odstotek ugotovljenih nedovoljenih gradenj oziroma objektov po dokončanju vseh upravnih zadev bistveno višji, približno 30 odstotkov, kar je skoraj vsak tretji objekt.

Natančnejši podatki kažejo, da so lani le v okviru akcije preprečevanja nedovoljenih gradenj skupno izdali 120 inšpekcijskih odločb. Odkritih je bilo 62 nelegalnih gradenj po ZGO-1 in 23 po GZ, za katere so bile izdane odločbe, s katerimi so gradbeni inšpektorji odredili ustavitev gradenj in določili rok za odstranitev objektov.

Kaj vse je nedovoljena gradnja?

V sklopu akcije pa niso preverjali le nelegalne gradnje brez gradbenega dovoljenja, ki so le ena od kategorij nedovoljenih gradenj. 

Druge oblike nedovoljenih graden so:

Neskladen objekt - objekt, ki ima pravnomočno gradbeno dovoljenje, vendar se gradi ali je zgrajen v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, tako da ga je gradbeno-tehnično mogoče uskladiti z gradbenim dovoljenjem in pri tem ne gre za dopustna odstopanja.

Neskladna uporaba objekta je uporaba objekta ali dela objekta brez uporabnega dovoljenja, v nasprotju z izdanim gradbenim dovoljenjem ali nasprotju z uporabnim dovoljenjem.

Nevaren objekt je objekt, ki ne izpolnjuje bistvenih zahtev, tako da neposredno ogroža zdravje in  življenje ljudi, premoženje večje vrednosti, promet ali sosednje objekte.

gradnja | Avtor: Profimedia Profimedia
Odkrili so tudi več manjših kršitev gradbenega zakona

Tako so odkrili tudi štiri neskladne gradnje, 19 nevarnih gradenj, za katere je bila odrejena takojšnja prepoved uporabe objekta in določen rok za njihovo odstranitev oziroma zavarovanje. Izdali so tudi dve odločbi, s katerima je bila odrejena prepoved uporabe objektov, ker se jima je spremenila namembnost brez gradbenega dovoljenja, in 10 odločb za odpravo pomanjkljivosti. Zadnje so bile izdane, ker investitorji niso zagotovili nadzora, imenovali odgovornega vodje del, niso imeli projekta za izvedbo, ker niso imeli v pisni obliki sklenjenega dogovora z udeleženci pri gradnji in ker je bilo gradbišče označeno z nepopolno gradbiščno tablo ali pa zato, ker ni bila zavarovana odgovornost. 

Skupaj so izdali 1010 inšpekcijskih odločb

Poleg nadzora v okviru akcij, pa gradbeni inšpektorji izvajajo nadzor tudi na podlagi prijav. Lani so jih prejeli 3015, po uradni dolžnosti so uvedli 5145 postopkov. V upravnih gradbenih zadevah, prekrškovnih zadevah in akcijah so skupaj opravili 3588 rednih, 1604 izrednih in 2846 kontrolnih pregledov. V okviru vseh zadev so opravili tudi 1343 zaslišanj, sestavili 3716 drugih zapisnikov in izdali 1010 upravnih inšpekcijskih odločb.  

Gradbena dokumentacija Gradbena zakonodaja Pod streho Tretji korak: komunalni prispevek ter vloga in takse za gradbeno dovoljenje

Več o gradnji in obnovi najdete tukaj.

 

 
  

Komentarjev 4
 • Avatar Leon
  Leon 12:58 12.december 2020.

  Gradite na črno? Inšpektorji izvajajo organizirane akcije nadzora ......pobiranja kuvert in sprejemanja daril !

 • Janez_69 17:59 10.november 2019.

  To niso nikakršni inšpektorji, ampak navadni inkasanti, ki pobirajo kuverte. Kdor da, dela kar hoče, kdor ne, je kaznovan (mali človek nastrada, mafija počne kar hoče).

 • Janez_53 09:54 09.november 2019.

  Navajam: "V primeru, da ugotovijo, da investitor nima pravnomočnega gradbenega dovoljenja, kar pomeni, da je objekt nelegalen, mu v skladu z gradbenim zakonom odredijo naj gradnjo takoj ustavi in zgrajeni objekt ali del objekta v določenem roku odstrani na svoje ...prikaži več stroške." TO JE POPOLNA LAŽ!!! ZAKAJ TOREJ ŠE VEDNO STOJI VILA VITOSLAVA TÜRKA, JAKLIČEVA HIŠA Z BAZENOM, ZIDARJEVA "VIKEND HIŠICA" itd. itd??? Zakaj je bil uveden moratorij na rušitev črnih gradenj???

Sorodne novice