Pod streho > Gradimo & obnavljamo
13856 ogledov

Le v tem primeru gradbeno dovoljenje ni potrebno

mansarda Profimedia
Ureditev stanovanja na neizkoriščenem podstrešju je že dolgo pogosta slovenska praksa, saj tako stanovanjski problem rešuje veliko mladih. Vprašanje pa je, ali to poteka po predpisih, torej, ali in kdaj za tak poseg potrebujemo gradbeno dovoljenje.

Že leta izdelava mansard v družinskih hišah poteka precej po domače, največkrat brez gradbenega dovoljenja. Graditelji si precej preprosto predstavljajo, da lahko neizkoriščeno podstrešje brez kakršne koli dokumentacije spremenijo v bivalni prostor. V večini primerov si pod streho uredijo stanovanje, celo z ločenim vhodom, v nekaterih primerih pa le povečajo bivanjsko površino s tem, da na podstrešju uredijo dodatno sobo ali dve, kopalnico, ali pa kak drug bivalni prostor. 

Izvedbe mansard, ki se dogajajo znotraj hiš, pogosto skrite tudi sosedom, nihče ne nadzoruje oziroma preverja. Zato na spletnih forumih tudi mrgoli odgovorov investitorjem, naj se ne ubadajo s papirologijo, temveč preprosto izvedejo poseg. 

mansarda Mansarde Pod streho O mansardi morate vedeti teh šest dejstev

Brez gradbenega dovoljenja le, če gre za dokončanje mansarde

A ne gre tako preprosto. Gradbena zakonodaja je zelo jasna in natančno predpisuje, kdaj je treba za mansardo pridobiti gradbeno dovoljenje in kdaj ne. Od tega pa je tudi odvisno, ali bo treba doplačati tudi komunalni prispevek in pridobiti uporabno dovoljenje. In če ne prej, se bo zapletlo, ko bo lastnik hiše nekoč v prihodnje želel pridobiti uporabno dovoljenje. 

ogrevanje mansarde | Avtor: Profimedia Profimedia
Prvi pogoj, da se urejanja mansarde lahko lotimo brez gradbenega dovoljenja, je, da mansarda po obstoječem GD hiše že obstaja, le izdelana še ni. Ali drugače, v gradbenem dovoljenju je navedeno, da gre za stavbo na primeri P (pritličje) + M (mansadra). To namreč pomeni, da so bivalni prostori v mansardi po načrtu že predvideni, torej je bil za to uporabno površino tudi že plačan komunalni prispevek. 

Drugi pogoj, ki mora biti izpolnjen, pa je, da med urejanje že obstoječe mansarde ne posegamo v gradbeno konstrukcijo. To pomeni, da ne dvigujemo kolenčnega zidu, ne spreminjamo naklona in oblike strehe, ne načrtujemo frčad in strešnih balkonov, ne posegamo v nosilne stene, ne izvedemo novega samostojnega vhoda.

Frčada Prenova Pod streho Za vgradnjo tega okna je nujno gradbeno dovoljenje

Lahko pa dodamo toplotno izolacijo, vgradimo strešna okna, zamenjamo strešno kritino, iz spodnjega nadstropja glede na obstoječe načrte iz GD povlečemo inštalacije za vodo, ogrevanje, elektriko … Skratka dokončamo mansardo, kot je bilo predvideno v GD. 

Ko podstrešje spreminjamo v mansardo, je gradbeno dovoljenje nujno

V vseh primerih, ko mansardo urejamo v hišah, ki imajo na primer zasnovo P + 1, kar pomeni, da je nad pritličjem in prvim nadstropjem le nebivalno podstrešje, pa potrebujemo gradbeno dovoljenje. Zakaj? Ker gre v tem primeru za povečanje uporabne površine in spremembo namembnosti prostora. Podstrešje namreč ni namenjeno bivanju in spada med tehnične prostore. 

V tem primeru vložimo le vlogo za gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti. Vlogi je treba priložiti mora priložiti dokumentacijo za pridobitev GD za spremembo namembnosti, bistvo katere je opis gradnje in njenih značilnosti ter opis pričakovanih vplivov objekta zaradi spremembe namembnosti na neposredno okolico z navedbo ustreznih ukrepov. 

Mansarda | Avtor: Profimedia Profimedia
Takšno GD bo dovolj, če bomo mansardo uredili v obstoječem prostoru oziroma na obstoječem podstrešju, ne da bi vanj kakor koli drugače posegali. 

Gradbeno dovoljenje obvezno tudi pri rekonstrukciji

Če pa načrtujemo posege v konstrukcijo, na primer dvig kolenčnega zidu, sprememba naklona in oblike strehe, izdelava frčade ali strešnega balkona, poseg v nosilne stene, pa je treba vložiti še vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo. 

Tudi če želimo v mansardi svoje inštalacije, torej ločen priključek za električno energijo, vodovod in kanalizacijo, bomo potrebovali gradbeno dovoljenje. 

slovenija 12.01.2009 elektrika, elektricni stevci, poloznice za elektriko, racun Dom v hiši staršev Pod streho Če želite svojo elektriko in vodo, potrebujete gradbeno dovoljenje

Plačilo komunalnega prispevka za novo uporabno površino

Treba bo plačati tudi komunalni prispevek, ker se  bo izdelavo mansarde povečala uporabna površina hiša. Kako bo obračunan in kolikšen bo prispevek, je odvisno od občine, vsekakor pa je dobro vedeti, da izračun uporabne površine v mansardi ni enak izračunu v nadstropju. Za prostore v mansardi, v uporabno površino štejemo samo del površine, kjer je višina stropov enaka oziroma višja od 1,6 metra.  

Vlogi za obe gradbeni dovoljenji lahko vložimo hkrati, lahko pa vsako posebej. Dokumentacija, ki jo je treba priložiti vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja za rekonstrukcija je praktično enaka dokumentaciji za izdajo klasičnega gradbenega dovoljenja. Kar pomeni, da morajo v pripravi projekta sodelovati arhitekt in vsi ostali strokovnjaki za strojne inštalacije, potrebujemo tudi glavnega izvajalca, če ne bomo mansarde urejali v lastni režiji in sami nastopali kot izvajalec, potrebujemo tudi nadzornika. Prav tako je treba prijaviti začetek del. 

Po dokončanju mansarde je treba vložiti še vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja. 

 
Komentarjev 9
  • forex 01:25 25.julij 2021.

    Še Vas vprašam kaj ima z veljavnim zakonom stranka SDS in kaj Janša? Razen to,da želijo spremeniti levo sprejete zakone, ki ne dovoljujejo prejetja ne hišne številke,niti izdaje uporabnega dovoljenja brez fasade. Tak zakon je sprejela Cerarjeva vlada. Po časovnica sodeč.

  • Thomas_Tracy 10:10 24.julij 2021.

    Google zdaj za spletno delo od doma plačuje od 99 do 140 dolarjev na uro. Moja zadnja plača 26395 USD od te enostavne in preproste službe. To je neverjetno in zasluži super. Noben šef, Za več tukaj ......... >>>>>>>>>>> 𝐖𝐰𝐰.𝑬𝒓𝒐𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕.𝐜𝐨𝐦

  • bogdan76 09:31 24.julij 2021.

    Gradbeno dovoljenje ni potrebno za levičarje ob obali je vse njihovo.