Pod streho > Gradimo & obnavljamo
50212 ogledov

MOP pojasnjuje, kje in pod kakšnimi pogoji jih lahko postavimo

mini hiše Pinterest
Mini hiše, velike le nekaj kvadratnih metrov, privlačijo vse več posameznikov, ki si želijo lasten dom. Postavijo jo lahko pod posebnimi pogoji.

Na ministrstvo za okolje in prostor (MOP), ki je pristojno za gradbeno zakonodajo, smo se obrnili z vprašanjem, pod kakšnimi pogoji in kje lahko postavimo mini hišo, znano tudi kot „tiny house“.

Večjih omejitev naj ne bi bilo, saj za postavitev mini hiše, v kateri bomo bivali in v njej prijavili tudi stalno prebivališče, zadostuje že pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte.

„Veljavni Gradbeni zakon stanovanjske stavbe do velikosti 25 kvadratnih metrov razvršča med nezahtevne objekt, kar pomeni drugačno dokumentacijo za gradnjo, gradbeno dovoljenje pa je treba pridobiti,“ pravijo na MOP.

mini hiše | Avtor: Pinterest Pinterest
Gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt pridobimo lažje, potrebne je bistveno manj dokumentacije, kot gradbeno dovoljenje za klasično hišo. Vso potrebno dokumentacijo lahko investitor pripravi sam. V ustrezen obrazec, vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt, lahko vriše skico objekta s tlorisi. Priložiti mora še skico njegove umestitve na parcelo in odmike od sosednjih parcel, del dokumentacije pa je tudi  projekt priključevanja objekta na infrastrukturo in projekt navezave objekta na cesto.

Vsaj osem dni pred začetkom del je treba gradnjo prijaviti na upravni enoti. Uporabno dovoljenje pa po zaključku gradnje ni potrebno.

Skica načrta Gradbeno dovoljenje Pod streho Zanj potrebujete le skico, narisano z roko, in 20 evrov

A kljub vsemu postavitev mini hiše ni tako preprosta

„Vsak graditelj, ki gradi stanovanjsko stavbo, mora upoštevati določbe pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj, kar pomeni, da mora imeti stanovanje določene prostore, določeno velikost in določeno komunalno opremo,“ pravijo na MOP.

Gradbena zakonodaja določa tudi minimalne tehnične zahteve, ki jih morajo (tudi stanovanjske) stavbe izpolnjevati. „V nasprotnem primeru ostaja vprašanje, kdo bi prevzel odgovornost, če bi se majhne enostanovanjske stavbe v primeru potresa lahko podrle, ali da je požarna varnost zanje manjša,“ še dodajajo.

mini hiše | Avtor: Pinterest Pinterest
Na ministrstvu sicer pravijo, da zadržkov za gradnjo majhnih stanovanjskih stavb ni, hkrati pa menijo, da je v Sloveniji kot najnižji še sprejemljiv bivalni standard določena bivalna enota, ki je opredeljena v pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. „Slovenija že desetletja tudi najbolj ranljivim zagotavlja minimalen bivalni standard, ki presega bivanje v zabojnikih, šotorih ali počitniških prikolicah.“

Gradnjo ali postavitev mini hiše pa lahko ustavi ali oteži tudi občinski prostorski načrt. Ta natančno določa območja, ki so namenjena pozidavi, torej zazidljive parcele, v nadaljevanju pa tudi, kaj se na določeni parceli lahko gradi. Ti predpisi so pogosto zelo togi, saj določajo zunanje gabarite stavbe, obliko in naklon strehe, etaže in vrsto drugih podrobnosti.

„Prostorsko načrtovanje je izvirna pristojnost občin, ki same, upoštevaje omejitve v prostoru, določajo namensko rabo prostora in prostorske izvedbene pogoje, torej tudi velikost, obliko in gostoto gradnje,“ pojasnijo na MOP.

mini hiše | Avtor: Pinterest Pinterest
Najprej na občino preveriti, kaj se sme in kaj ne

Zato naj bi prvi korak vsakega investitorja, ki načrtuje postavitev mini hiše, pa naj bo ta zgrajena, ali pa montažna, pogosta izbira so tudi novi in odsluženi zabojniki in mobilne hišice, ki jim odstranijo kolesa in jih postavijo na temeljno ploščo, obisk občine. Preveriti je treba, ali na dotični parceli takšno mini hišo sploh lahko postavi oziroma pod kakšnimi pogoji. Tudi možnost priključitev na javno infrastrukturo – vodovod, elektriko, kanalizacijo – je treba preveriti.

Če bodo izpolnjeni vsi pogoji, hiška pa postavljena skladno z vsemi zahtevami, jo bo investitor lahko vpisal v kataster stavb, pridobil tudi hišno številko in v njej prijavil stalno prebivališče. Nič od tega pa ni možno, če gre za hiško na kolesih.

 
Komentarjev 3
  • dejan20 11:55 06.junij 2021.

    V sloveniji nikdar in nikoli ne bodo dopustili da si postavis hisko recimo delavci ze banka slovenije je to na nek nacin prepovedala s tem ko delavci ne dobijo vec kreditov slovenija gre v smer najemodajalcev in mnozico bednih najemojemalcev brez pravic

  • Adriat 18:23 05.junij 2021.

    Postaviš jih ene 5 komadov. Vse na kolesih. Počakaš da vse inšpekcije odpeketajo. Nato pa...

  • Brittney_Larsen 16:05 05.junij 2021.

    Začnite delati doma. To je tist0, kar sem finančno najbolj nagrajeval. V petek sem po zaslužku 44.789 ameriških dolarjev prejšnji mesec dobil odličnega Audija A5. obiščite to spletno stran tukaj. .......... >>>>>>> 𝐖𝐰𝐰.𝑬𝒓𝒐𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕.𝐜𝐨𝐦