Pod streho > Gradimo & obnavljamo
17440 ogledov

Zanj potrebujete le skico, narisano z roko, in 20 evrov

Skica načrta Profimedia
Nov gradbeni zakon vsaj na enem področju ne zapleta postopkov gradnje. Gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt lahko dobite po hitrem in preprostem postopku.

Na domačem dvorišču so nezahtevni objekti največkrat nadstreški, lope, drvarnice in skladišča za orodje, rastlinjak, bazen, lahko tudi kozolec. Pri tem pa morajo izpolnjevati nekatere pogoje. Stavba je lahko zgolj enonadstropna, njena višina ne sme presegati šest metrov, globina ne dva in nosilni razpon ne pet metrov. Hkrati za nadstrešek in garaže velja, da so lahko velike od 20 do 50 kvadratnih metrov, za lope, drvarnice, skladišča, kozolec (ta ima lahko dve etaži) pa od 40 do 150 kvadratnih metrov.

Med nezahtevne objekte spadajo tudi ograje, visoke od 2,2 do 3,2 metra, in podporni zidovi, pri katerih je višinska razlika med spodnjim in zgornjim zemljiščem od enega do dveh metrov.   

Potrebno je gradbeno dovoljenje, ne pa tudi uporabno

Za nezahtevni objekt potrebujemo gradbeno dovoljenje, vendar je njegova pridobitev precej manj zapletena in hitrejša. Tudi dokumentacija, ki jo je treba priložiti zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja, je bistveno manj obsežna, lahko bi celo rekli, zelo preprosta. 

Za gradnjo nezahtevnega objekta ne potrebujete projektanta in nadzornika, niti ni nujno, da podpišete pogodbo z izvajalcem. Zakonodaja tudi ne zahteva uporabnega dovoljenja. Morate pa tako kot pri gradnji drugih objektov, začetek gradnje prijaviti, a pri tem vam ni treba narediti zakoličbe in zapisnika o tej.

Drvarnica Gradbena zakonodaja Pod streho Za malo večjo drvarnico ali nadstrešek je potrebno gradbeno dovoljenje

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt

Na spletni strani ministrstva za infrastrukturo ali na e-portalu državne uprave poiščete obrazec, ki se imenuje zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt. V obrazec je treba vpisati podatke o investitorju, podatke o parceli, na kateri se bo gradilo, in številko katastrske občine, ter označiti priloge, ki bodo priložene.

Prva in glavna priloga je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt. Tudi to najdete na prej omenjenih portalih. V njej morajo biti poleg osnovnih podatkov o investitorju in parceli navedeni tudi podatki o tem, ali bo načrtovani objekt priključen na komunalno infrastrukturo, in katero. Poleg tega je treba še na kratko opisati načrtovani objekt. 

Skico objekta narišete kar z roko

Sestavni del dokumentacije so tudi skice, ki jih v že pripravljeno mrežo lahko vrišete kar z roko. V merilu 1:1000 morajo prikazovati tloris, značilni preprez in pogled oziroma oblikovanje terena. Potrebujete še zemljiškokatastrski prikaz, na katerem objekt prikažete tako, da bo razvidna njegova tlorisna velikost na stiku z zemljiščem in hkrati odmiki od sosednjih zemljišč. Zemljiškokatastrski prikaz priložite k dokumentaciji.

Če se bo zaradi gradnje nezahtevnega objekta spremenila prometna ureditev, ali pa bo objekt priključen na gospodarsko javno infrastrukturo, morate na zemljiškokatastrskem prikazu vrisati tudi prometne in funkcionalne površine (vključno z dostopi, dovozi, parkirišči, mestom za odpadke) in mesto priključevanja na infrastrukturo. 

V posebnih pogojih so potrebna tudi mnenja 

Če bo objekt zgrajen v območju varovalnega pasu gospodarske javne infrastrukture ali varovanih območij, boste potrebovali tudi mnenja pristojnih mnenjedajalcev, običajno je to kar občina. Mnenja, ki jih boste dobili na podlagi dokumentacije za gradbeno dovoljenje, priložilte k zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja. 

Dokumentacijo za gradbeno dovoljenje podpiše le investitor ali pa njegov pooblaščenec, če ga ima, nista pa potrebna podpisa projektanta in vodje projekta. 

Potrebujete še dokazilo o pravici graditi, če ta še ni vpisana v zemljiško knjigo. Če je še nimate, jo lahko izkazujete na podlagi overjene kupoprodajne pogodbe, s pravnomočnim sklepom o dedovanju, ali z overjeno darilno pogodbo.

Upravna taksa od 18 do 22 evrov

Tako pripravljeno dokumentacijo lahko oddate kar po elektronski pošti prek portala eUprava, lahko jo oddate po klasični pošti, ali osebno na pristojni upravni enoti. V prvem primeru je treba plačati še 18,2 evra upravne takse, v drugih dveh pa je ta 22,7 evra. 

Začetek del je treba prijaviti, zakoličba pa ni potrebna

Potem ko boste dobili pravnomočno gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt, lahko začnete graditi. Vendar morate na pristojni upravi enoti najmanj osem dni pred začetkom gradnje, to prijaviti. Izpolnite obrazec prijava pričetka gradnje. Pri tem ne potrebujete zakoličbe in zapisnika o zakoličbi, niti podpis nadzornika ali izvajalca, saj je lahko izvajalec investitor. 

Nadstrešek Gradbena zakonodaja Pod streho Takole so nam z gradbenim zakonom zagrenili življenje

Več o gradnji in obnovi najdete tukaj.
 

 

 

 

Komentarjev 0
Napišite prvi komentar!

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Če nimate uporabniškega računa, izberite enega od ponujenih načinov in se registrirajte v nekaj hitrih korakih.