Pod streho > Gradimo & obnavljamo
64535 ogledov

Postavite jih čim prej, kmalu bo treba tudi zanje plačati komunalni prispevek

nadstrešek Dezzen
Že dve leti velja, da se komunalni prispevek plača tudi za nadstrešnico in druge pomožne objekte, če spadajo med nezahtevne objekte. Ko bo povsod začel delovati sistem eGraditev, pa se bo plačal tudi za enostavne objekte. Zato jih zgradite pravočasno.

"Vložil sem dokumentacijo za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt in doživel šok. Na upravni enoti so mi povedali, da mi bo občina odmerila komunalni prispevek. Gradil bom nadstrešnico za dva avtomobila, ki ima površino 35 kvadratnih metov, za kar mi je občina odmerila 700 evrov komunalnega prispevka, pa čeprav ne bo opremljena niti z elektriko. Zakaj je za takšne objekte sploh treba plačati komunalni prispevek," se sprašuje bralec Samo, ki niti ni edini. 

Komunalni prispevek za vse nezahtevne stavbe

V zadnjih dveh letih se je na področju gradnje enostavnih in nezahtevnih objektov spremenilo marsikaj. Že dve leti velja, da je komunalni prispevek treba plačati tudi za nezahtevne objekte, če jih občina v svojih odlokih ni uvrstila med izjeme. 

To je bistvena sprememba, saj je do uveljavitve novega gradbenega zakona (GZ-1) in zakona o urejanju prostora (ZureP-3) veljalo, da se za enostavne in nezahtevne objekte komunalni prispevek ne plača. Prej veljavni zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) je določal zakonsko oprostitev za nezahtevne pomožne objekte, ki nimajo samostojnih priključkov na komunalno opremo in se gradijo kot pomožni objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta. 

Komunalni prispevek je tako zdaj treba plačati za nadstrešnico, rastlinjak, skladišče pridelkov, stavbo za shranjevanje orodja in drugih strojev, stavb za funkcionalno dopolnitev, kamor lahko štejemo tudi senčnice in letne kuhinje, ki se zaradi velikosti razvrščajo med nezahtevne objekte. Višina komunalnega prispevka pa je seveda odvisna od občine. 

eGraditev do januarja 2026

Pri enostavnih objektih pa bodo spremembe, ki jih prinašata gradbeni zakon in zakon o urejanju prostora, začele veljati v naslednjih dveh letih. Mejnik uveljavitve sprememb je vzpostavitev sistema eGraditev na prav vseh upravnih enotah po državi. 

Marca so eGraditev najprej uvedli na upravni enoti Postojna, v začetku maja na upravnih enotah Ilirska Bistrica in Cerknica, naslednje pa so septembra na vrsti upravne enote Izola, Koper, Piran in Sežana. Glede na plan bo eGraditev po celotni državi uvedena v začetku januarja 2026, nazadnje na upravnih enotah Ljubljana, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Logatec in Vrhnika. 

Zakaj so ti datumi pomembni?

Uvedba sistema eGraditev ne pomeni le, da bodo projektanti, odločevalci in investitorji vso zahtevano dokumentacijo za gradnjo vlagali elektronsko prek omenjenega sistema, temveč bodo po uvedbi začele veljati tudi nekatera določila zakona o urejanju prostora, ki se nanašajo na gradnjo enostavnih objektov. 

Spomnimo, med enostavne objekte spadajo pomožni objekti, katerih površina ni večja od 20 oziroma 40 kvadratnih metrov, odvisno od njihovega namena. Hkrati so lahko le enoetažni, visoki največ štiri in globoki največ en meter. 

Od leta 2026 bo veljalo, da se bo komunalni prispevek plačal tudi za enostavne objekte. Torej, če boste na dvorišču postavili uto, drvarnico, nadstrešnico ali kak drug pomožni objekt, bo občina komunalni prispevek odmerila po uradni dolžnosti na podlagi prejema obvestila o prijavi začetka gradnje enostavne stavbe v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.

Če občina komunalnega prispevka ne bo odmerila v 30 dneh od prejema obvestila o prijavi začetka gradnje ali če o pritožbi ne bo odločeno v roku, se bo štelo, da je komunalni prispevek plačan.

Na občini pa se lahko odločijo za oprostitev plačila komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo za stavbe, ki so enostavni objekti in se v skladu s tem zakonom štejejo za pomožne objekte na gradbeni parceli ali pripadajočem zemljišču osnovnega objekta.

Obvezna tudi prijava gradnje

Med spremembami, ki za nezahtevne objekte že veljajo, za enostavne pa bodo začele veljati po uvedbi eGraditev, torej najkasneje januarja 2026, velja omeniti še obvezen nadzor in prijavo začetka gradnje. 

Za nezahtevne objekte, ki jih ne izvajajo izvajalci, ki izpolnjujejo zahteve gradbenega zakona, mora investitor že zdaj obvezno najeti nadzornika. Navesti ga je treba že v vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt. 

Torej če na primer nadstrešnico ali vrtno uto postavljate sami ali izvajalec, ki ne izpolnjuje pogojev zakona, morate imeti nadzornika. 
Za enostavne objekte pa bo čez manj kot dve leti veljalo, da bo začetek njihove gradnje treba prijaviti, kar zdaj ni potrebno. Ne bo pa zahteve o nadzorniku ali izvajalcu, ki izpolnjuje zakonske pogoje za izvedbo del. 

Že zdaj pa velja, da je treba tudi pred postavitvijo enostavnega objekta pogledati določila občinskih prostorskih aktov in preveriti, ali načrtovani objet sploh lahko postavite oziroma kakšne so pri tem omejitve. 

Komentarjev 58
  • Nevica 19:40 20.maj 2024.

    Golobovih barabij ni ne konca ne kraja!!!! Kaj pa ima komunala z vrtno uto, brez kanalizacije, brez vode in brez elektrike???????? Pokvarjenost brez meja!

  • dare326 20:00 19.maj 2024.

    Ja, plešite!

  • Ender3 19:16 19.maj 2024.

    Kaj pa, če se samo hecajo.. Počakajmo, da se za konjem prah poleže...