Pod streho > Gradimo & obnavljamo
42183 ogledov

Za vrtno lopo bo plačal več kot 1000 evrov komunalnega prispevka

lesena gradnja Profimedia
Plačilo komunalnega prispevka za nezahtevne objekte je za večino novost, ki pa velja že od junija lani.

Na enem od gradbenih forumov občan sprašuje, kako je možno, da mu je občina na predlog upravne enote odmerila nekaj več kot 1000 evrov komunalnega prispevka za vrtno lopo, ki jo bo postavil na parceli ob hiši. Iz njegovega zapisa lahko sklepamo, da je na upravni enoti vložil vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt. 

No, glede na to, kako velika bo ta, merila naj bi kar 70 kvadratnih metrov, težko rečemo, da gre v resnici za vrtno lopo, čeprav bo namenjena, kot piše, shranjevanju vrtnega orodja, kosilnice, drv in vsega drugega, kar mora biti pod streho. Tak objekt se razvršča med stavbe za shranjevanje orodja in strojev, pri čemer do velikosti 40 kvadratnih metrov spada med enostavne, do velikosti 150 kvadratnih metrov pa med nezahtevne objekte, za katere je treba pridobiti tudi gradbeno dovoljenje za nezahtevne objekte. 

Navodilo ministrstva: plačilo komunalnega prispevka pogoj za gradbeno dovoljenje

Do uporabe novega gradbenega zakona (GZ-1) in zakona o urejanju prostora (ZureP-3) je veljalo, da se za enostavne in nezahtevne objekte komunalni prispevek ne plača. Marsikdo je zato presenečen, ko mu občina še pred izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt odmeri plačilo komunalnega prispevka. 

Nekaj nejasnosti, povezanih s tem, je bilo očitno tudi na upravnih enotah, zato so na takrat še ministrstvu za okolje in prostor že lani jeseni izdali navodilo in pojasnilo glede obveznosti plačila komunalnega prispevka za nezahtevne objekte. Dobili so namreč informacije iz več občin, „da posamezne upravne enote pri izdaji gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte ne upoštevajo, da je plačilo komunalnega prispevka pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja tudi za nezahtevne objekte.“

V navodilu upravnim enotam so napisali, da je od 1. junija lani, ko sta se začela uporabljati zgoraj omenjena zakona, plačilo komunalnega prispevka v primeru novogradnje objekta, pogoj za prijavo začetka gradnje objekta. 

Prej veljavni zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) je določal zakonsko oprostitev za nezahtevne pomožne objekte, ki nimajo samostojnih priključkov na komunalno opremo in se gradijo kot pomožni objekti ter tako dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta. 

Novi ZUreP-3 pa navedene zakonske oprostitve ne določa več, zato se komunalni prispevek v primeru, če so izpolnjeni pogoji za zavezanca za plačilo komunalnega prispevka, odmerja za vse nezahtevne objekte, za katere se komunalni prispevek odmerja. 

O oprostitvi plačila komunalnega prispevka odloča občina

„Odločanje in presoja o tem, ali je za neki objekt treba odmeriti komunalni prispevek, je v pristojnosti občin. Upravni organ, pristojen za gradbene zadeve, lahko izda gradbeno dovoljenje brez potrdila o plačanem komunalnem prispevku le, če se izdaja gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt, ki je v prilogi uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka naveden med objekti, ki niso predmet odmere komunalnega prispevka.“

Ali drugače, kot to določa ZureP-3, občina lahko zavezanca delno ali v celoti oprosti plačila komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za posamezne vrste stanovanjskih stavb, za posamezne vrste nestanovanjskih stavb in za prizidavo obstoječega objekta.

Poleg tega občina lahko predpiše oprostitev plačila komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo za stavbe, ki so enostavni objekti in se v skladu s tem zakonom štejejo za pomožne objekte na gradbeni parceli ali pripadajočem zemljišču osnovnega objekta.

Oprostitev plačila prispevka za nezahtevne objekte je torej odvisna od tega, kaj so na posamezni občini zapisali v odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.

Pogledali smo odloke šestih naključnih občin in v nobenem od njih ni določila, da bi bili nezahtevni objekti objekti oproščeni plačila. 

Upravna enota po uradni dolžnosti obvesti občino

Na ministrstvu v pojasnilu upravnim enotam navajajo še, da mora upravni organ občino seznaniti z uvedbo postopka izdaje gradbenega dovoljenja, če mu investitor ne sporoči, da je bil postopek odmere komunalnega prispevka že uveden na podlagi njegove zahteve. 

„Upravni organ je torej dolžan obvestiti občino, če ta še ni uvedla postopka odmere komunalnega prispevka na zahtevo investitorja, občina pa nato na podlagi tega obvestila odmeri komunalni prispevek po uradni dolžnosti. Navedeno velja tudi v primeru, če se gradbeno dovoljenje pridobiva za nezahtevne objekte.“

Upravne enote še pozivajo, da v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj za nezahtevne objekte upravne organe pojasnilo in navodilo dosledno upoštevajo. 

Za enostavne objekte se komunalni prispevek še ne plačuje

Zahteva o plačilu komunalnega prispevka pa za zdaj še ne velja za enostavne objekte. Zakon o urejanju prostora sicer določa, da se v primeru gradnje enostavne stavbe komunalni prispevek odmeri po uradni dolžnosti. Hkrati določa tudi, da občina odmeri komunalni prispevek po uradni dolžnosti na podlagi prejema obvestila o prijavi začetka gradnje enostavne stavbe v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. Če občina komunalnega prispevka ne odmeri v 30 dneh od prejema obvestila o prijavi začetka gradnje enostavne stavbe ali če o pritožbi ni odločeno v roku, se šteje, da je komunalni prispevek plačan. 

Vendar pa nobeno od navedenih določil še ne velja, dokler ne bo vzpostavljena storitev za elektronsko poslovanje na področju graditve objektov (eGraditev). Zato se do takrat komunalni prispevek za gradnjo enostavnih stavb ne odmerja. Po tem pa bo treba prijaviti tudi začetek gradnje enostavnega objekta in zanj plačati komunalni prispevek. 

Fotografija je simbolična

dezurni@styria-media.si

Komentarjev 15
 • Avatar NickMason
  NickMason 20:42 23.maj 2023.

  Karkoli gradiš se pozanimaš prej kaj in kako,ne potem .Nisem vedel ali mislil sem nič ne pomaga.

 • Avatar lu.ckyss
  lu.ckyss 13:07 23.maj 2023.

  Podkleteni seveda "ne veste", da je ta zakonodaja bila v veljavi že pred to vlado...Plešite kreteni...

 • matermila 12:33 23.maj 2023.

  Plešimo, dokler še imamo kaj jest.