Pod streho > Nepremičnine
8792 ogledov

Imate prazno stanovanje? Oddate ga lahko pod temi pogoji

stanovanja Anže Petkovšek
Stanovanjski sklad RS je danes objavil razpis za oddajo stanovanj v okviru javne najemne službe. Kdo lahko odda stanovanje in pod kakšnimi pogoji?

Stanovanjski sklad je javno najemno službo vzpostavil 1. januarja letos, zdaj pa s prvim razpisom lastnike poziva k oddaji ponudb za oddajo stanovanj. Kot je znano, bo sklad na trgu letos predvidoma najel do 200 enot. Vloge bodo sprejemali do konca letošnjega leta, saj gre za odprti razpis, pojasnjujejo na skladu.  

Prejete ponudbe bo sklad obravnaval glede na merila in pogoje razpisa. Predmet ponudbe so lahko večstanovanjske stavbe, ali posamezna stanovanja v stanovanjskih stavbah ter individualne hiše, v katerih je eno ali več stanovanj. Hkrati pa sklad ni vezan najeti vseh stanovanj, ki jih lastniki ponudijo na razpisu. Najemali bodo glede na ugotovljene potrebe za nadaljnjo oddajo v podnajem in glede na ustreznost ponujenih stanovanj.

Prvo merilo je ocena potreb na posameznem območju oziroma statistični regiji. Prednost bodo imele enote na območju, kjer so potrebe večje, in stanovanja, ki so razpoložljiva takoj, torej jih sklad lahko takoj odda naprej v podnajem. 

Prazna stanovanja, v katera ni treba veliko vlagati

Najemali bodo le prazna oziroma prosta stanovanja, pri tem pa bodo imela prednost tista, ki ne zahtevajo investicijskih vzdrževanj oziroma vsaj ne večjih. V izbor pa se lahko uvrstijo enote, ki so potrebne manjše rekonstrukcije, pri čemer jih izvede pred pričetkom oddaje lastnik sam, stroški bodo breme lastnika. 

Lastnik stanovanja in sklad se lahko dogovorita, da posle vzdrževanja v stanovanju opravi sklad. V tem primeru se lahko dogovorita, da bo lastnik zato prejemal nižjo najemnino, lahko pa bo skladu stroške povrnil v enkratnem znesku. 

Stroški vzdrževanja stanovanja in večstanovanjske stavbe bodo tudi po oddaji v najem skladu, bremenili lastnika, razen tistih stroškov vzdrževanja, ki jih po SZ-1 krije najemnik.

Spalnica, bivalni del in parkirišče

Na izbor bosta vplivala tudi velikost in tip stanovanja glede na potrebe na posameznem območju. Stanovanje mora imeti ločen spalni in bivalni del (razen v primeru garsonjere) ter mora zadoščati stanovanjskim potrebam lastnika oziroma najemnika / podnajemnika in njunih ožjih družinskih članov, ki živijo v gospodinjstvu skupaj z lastnikom oziroma najemnikom / podnajemnikom, ter ustrezati površinskim normativom, piše v razpisu. Prednost bodo imela stanovanja, ki jim pripada parkirno mesto. 

Višino najemnine predlaga lastnik

Eden od dejavnikov izbora bo tudi višina najemnine. To predlaga lastnik, preučila pa jo bo komisija sklada. Višina najemnine, po kateri je sklad pripravljen najeti stanovanje za podnajem, bodo določili v postopku obravnave popolne ponudbe glede na merila za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb na podlagi točkovalnega zapisnika, ki ga pripravi za to strokovno usposobljena oseba po izvedenem ogledu stanovanja. Višina določene najemnine ne more biti višja od 1,3 kratnika neprofitne najemnine za posamezno stanovanje. Pri tem bodo upoštevali tudi opremljenost stanovanja. 

Oddaja vsaj za tri leta

V razpisu je določena tudi najkrajša doba oddaje stanovanja skladu in sicer tri leta, prednost pri izboru pa bodo imeli tisti, ki so stanovanje pripravljeni oddati za dlje. 

Prej kot v treh letih bo lastnik pogodbo lahko odpovedal le v nekaterih primerih, pri tem pa velja 12-mesečni odpovedni rok. Utemeljeni razlog za predčasno odpoved so lastne stanovanjske potrebe lastnika ali njegovega ožjega družinskega člana. Odpoved pa je možna tudi v primeru objektivnih okoliščin, če nadaljnje bivanje v tem stanovanju ni več mogoče zaradi predvidenega rušenja, spremembe namembnosti celotne stavbe, ogroženost varnosti bivanja in podobno. 

Urejena dokumentacija in plačane vse obveznosti

Stanovanje mora izpolnjevati tudi pravno-formalne pogoje. To pomeni, da mora imeti urejeno zemljiškoknjižno in registrsko stanje (vknjižena lastninska pravica v korist ponudnika, vpis v kataster stavb, vzpostavljena etažna lastnina, itd.), ter biti prosto stvarnih ali obligacijskih pravic v korist tretjih oseb.

Imeti mora tudi pravnomočno gradbeno in uporabno dovoljenje oziroma v zvez s tem izpolnjevati trenutno veljavne zahteve zakonodaje. Lastnik mora poskrbeti tudi za energetsko izkaznico, poravnane pa morajo biti vse davčne in druge obveznosti, denimo NUSZ, stroški obratovanja. Lastniki morajo imeti sklenjeno tudi zavarovanje za primer požara, poplave ali drugih posledic naravne nesreče.

V tolikšnem času bodo odločili

Vsako stanovanje bo ocenila strokovna komisija sklada in ga razvrstila glede na navedena merila in pogoje. Stanovanjski sklad bo vse prejete ponudbe odpiral sproti, najkasneje tri delovne dni po prejemu ponudbe, odgovor lastnikom pa izdal v 30 dneh po njihovem prejemu, ter po potrebi pozval ponudnike na dopolnitev ali pojasnitev ponudbe. Lastnike bo ob tem tudi seznanil s ponujeno najemnino glede na določbe zakona ter z drugimi pogoji najema.

Odločitev o popolni ponudbi, skupaj z odločitvijo o nadaljevanju postopka za sklenitev najemne pogodbe, bo sklad sprejel predvidoma v 60 dneh od predložitve popolne ponudbe, če je bil ponudnik pozvan k dopolnitvi ponudbe, ter obvestil lastnika-ponudnika, da je pripravljen skleniti najemno pogodbo, in sicer najkasneje v roku 30 dni po sprejemu odločitve. Ponudniki, s katerimi Sklad postopka ne bo nadaljeval, bodo o tem pisno obveščeni. 

Obrazci so na spletni strani sklada

Razpis je objavljen na spletni strani sklada, tam pa lastniki lahko najdejo tudi vse potrebne obrazce za oddajo vloge ter seznam potrebnih dokazil, ki jim morajo priložiti. Obrazce lahko prevzamejo tudi osebno na sedežu stanovanjskega sklada v Ljubljani.

Vse ponudbe za izbor morajo biti oddane v elektronski obliki preko SSRS portala na spletni strani Sklada, ali po elektronski pošti na naslovu javninajem@ssrs.si ali pa poslane priporočeno po pošti ali osebno na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana z oznako »Prijava stanovanja za oddajo v javni najem – javni razpis za leto 2022«. 

stanovanjska soseska Novo Brdo Novo Brdo Pod streho Kdaj bodo vseljiva nova stanovanja in kako visoka bo najemnina?


 

 
Komentarjev 0
Napišite prvi komentar!

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Če nimate uporabniškega računa, izberite enega od ponujenih načinov in se registrirajte v nekaj hitrih korakih.