Pod streho > Nepremičnine
4589 ogledov

V Ljubljani na voljo 450 neprofitnih najemnih stanovanj

Predvidena neprofitna stanovanja JSS MOL na naslovu Pečinska ulica 2 JSS MOL
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (JSS MOL) je objavil razpis za oddajo okoli 450 neprofitnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah v Ljubljani in tudi na Vrhniki. Stanovanja bodo vseljiva konec leta 2022 oziroma v letih 2023 in 2024. Vloge sprejemajo do vključno 29. oktobra.

Od okoli 450 stanovanj je 300 stanovanj namenjenih za oddajo prosilcem, ki glede na dohodek niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine in so uvrščeni na listo A.

Ostala so namenjena za oddajo v najem tistim prosilcem, ki presegajo v pravilniku določeno mejo dohodka (lista B). Ti morajo pred vselitvijo plačati lastno udeležbo v višini 10 odstotkov vrednosti neprofitnega stanovanja.

Med razpisanimi stanovanji bo posebnim skupinam prosilcev namenjenih predvidoma 15 arhitektonsko prilagojenih stanovanj za potrebe oseb, ki so trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, 10 stanovanj s prilagojenimi inštalacijami za osebe z okvaro čuta (gluhe in slepe osebe) in 60 stanovanj, ki so glede na velikost v skladu s površinskimi normativi primerna za samske osebe. 
Približno dve tretjini navedenih stanovanj za posebne skupine prosilcev bo namenjenih listi A, ena tretjina pa listi B. 

Za povprečno stanovanje 238 evrov na mesec

Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55 kvadratnih metrov bo znašala povprečna neprofitna mesečna najemnina in povprečna najemnina na m2, izračunana na podlagi veljavnih predpisov. Od aprila 2022 bo znašala 238 evrov oziroma 4,34 evra na kvadratni meter, od aprila 2023 260 evrov oziroma 4,73 evra na kvadratni meter. Od aprila 2024 dalje se bo višina neprofitne najemnine letno usklajevala z rastjo cen življenjskih potrebščin, kot to določa SZ-1. 

neprofitna stanovanja | Avtor:
Velikost stanovanja, za katerega lahko kandidira prosilec, je odvisna od velikosti gospodinjstva oziroma števila članov. 

V razpisu so določene tudi dohodkovne meje. Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ne presegajo zgornje meje, določene v spodaj navedenih odstotkih od povprečne neto plače v državi, ki je v navedenem obdobju znašala 1.208,65 EUR. 

neprofitna stanovanja | Avtor:
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so polnoletni državljani Slovenije in, ob upoštevanju vzajemnosti, državljani ostalih članic EU ter osebe s priznanim statusom upravičenca, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, po izbrisu pa so pridobile dovoljenje za stalno prebivanje. Za vse velja, da morajo imeti v času objave razpisa prijavljeno stalno prebivališče na območju MOL.

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi žrtve nasilja v družini, osebe, vezane na trajno uporabo invalidskega vozička oziroma trajno pomoč druge osebe in najemniki bivalnih enot na območju Vrhnike, ki so imeli pred vselitvijo stalno prebivališče v Ljubljani.

najemna stanovanja Vlada potrdila Pod streho Nove, dražje najemnine, najbolj se bodo podražile za te skupine najemnikov

Vlogo je treba oddati do 29. oktobra

Prosilci imajo do vključno 29. oktobra čas, da priporočeno po pošti pošljejo svojo prošnjo oziroma jo bodo lahko odložili v predalčnik, ki bo v času uradnih ur glavne pisarne stanovanjskega sklada v recepciji na Zarnikovi 3.

Ob vlogi morajo prosilci priložiti potrdilo o plačani upravni taksi v znesku 22,6 evra. Takse so oproščeni prejemniki socialne denarne pomoči, varstvenega dodatka ali nadomestila za invalidnost.

 
Komentarjev 2
  • marko345 10:25 07.oktober 2021.

    Obstaja sistemska napaka, za katero je krivo mesto Ljubljana in sicer, vsi ti novi szanovalci bodo pozrebovali osebnega zdravnika, zobozdravnika,pediatra itd. In kdo jim ga bo zagotovil. Nihče. Standard starosrlcev Ljubljane se glede zdravstva stalno zmanjšuje- daljše čakalne vrsze, podražitve ...prikaži več itd. Ker za vse nove nepremičnine ni nobenih novih zdravstvenih kapacitet, vrtcev ipd. To je problem, za katerega je kriva občina, ker za novogradnje ne zahzeva izgradnjo omenjenih objektov in zdravnikov.

  • Avatar Leon
    Leon 10:12 07.oktober 2021.

    Z denarjem 900 MILIJONOV EVROV ,ki jih je Janša razdelil med prijatelje kot DODATEK COVID bi lahko zgradili stanovanja za vse mlade družine po Sloveniji ,ki plačujejo nesramno visoke najemnine in se hranijo pri starših ali RDEČEMU KRIŽU .