Pod streho > Nepremičnine
5631 ogledov

Na voljo posebni stanovanjski krediti za manj premožne

Novice: Banke spet dvignile obrestne mere, krediti precej dražji - Krediti Profimedia
Banke bodo strankam ponudile stanovanjske kredite z jamstvom države.

Posamezniki, ki niso dovolj kreditno sposobni, bodo v primeru izpolnjevanja pogojev Zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (ZSJSM), lahko zaprosili za stanovanjski kredit v skladu z omenjenim zakonom, so sporočili iz Združenja bank Slovenije.  

Kdo izpolnjuje pogoje?

Do stanovanjskih kreditov z državnim jamstvom so upravičene polnoletne fizične osebe, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje in bodo v letu izdaje jamstva stare največ 38 let. Biti morajo državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Poleg tega morajo upravičenci imeti sklenjeno delovno razmerje za določen čas ali nedoločen čas, njihova povprečna neto plača v treh mesecih pred vložitvijo vloge za posojilo po tem zakonu pa ne sme presegati 1,5-kratnika zadnje znane povprečne mesečne neto plače v Republiki Sloveniji na dan vložitve vloge. Povprečna neto plača v oktobru 2022 v RS znaša 1.304,01 evra.

Izpolnjen mora biti še en pogoj. Skupni obdavčljivi dohodki prosilca za kredit po zakonu, ki ureja dohodnino, ki niso oproščeni plačila dohodnine, v letu pred najemom posojila, ne smejo presegati 1,5-kratnika zadnje znane povprečne letne neto plače v Republiki Sloveniji na dan vložitve vloge. Obdavčljivi dohodki so na primer, dohodek iz dejavnosti, dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodek iz oddajanja premoženja v najem, iz prenosa premoženjske pravice, dohodek iz kapitala ter darila.

V bankah smo vprašali, ali obstajajo razlogi, zaradi katerih se fiksne obrestne mere, ki pri dolgoročnih stanovanjskih krediti zagotavljajo varnost in stalnost, lahko spremenijo.

Za kaj je namenjen kredit?

Kredit je namenjen za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja: prvi nakup stanovanjske nepremičnine, gradnjo stanovanjske nepremičnine, prenovo stanovanjske nepremičnine, dograditev stanovanjske nepremičnine, rekonstrukcijo stanovanjske nepremičnine oziroma spremembo namembnosti stanovanja.

Katere dokumente je treba predložiti?

Upravičenci za kredit z jamstvom države bodo izbrani banki poleg dokumentov za odobritev stanovanjskega kredita, ki so osebni dokument, davčna številka, EMŠO, podatek o izplačanih dohodkih v zadnjih 12 mesecih, podatek o finančnih obveznostih in stroških, podatek o nepremičnini, ki je predmet financiranja, morali predložiti še dokazila oz. izjave, vezane na vzpostavitev jamstva, kot izhaja iz zakona:

•    dokazilo oz. izjavo, da gre za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja;
•    izjavo, da za nepremičnino, ki je predmet financiranja s kreditom z jamstvom po zakonu, še ni imel sklenjene kreditne pogodbe, za katero bi bilo izdano jamstvo po zakonu;
•    potrdilo o višini skupnih obdavčljivih dohodkov, ki niso oproščeni plačila dohodnine po zakonu, ki ureja dohodnino (Informativni izračun dohodnine, ki ga s strani FURS enkrat letno prejmejo vsi zavezanci);
•    dokazilo oz. izjavo kreditojemalca, da vsaj eden izmed otrok še ni šoloobvezen v koledarskem letu vložitve vloge za kredit (v primeru, da uveljavlja pravico do kredita z jamstvom države pod pogoji b) tč. 6. člena kot član mlade družine);
•    potrdilo iz zbirke geodetskih podatkov, iz katerega je razvidno, da je nepremičnina, ki je predmet financiranja, po uporabni površini večja od spodnje meje razpona površine stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine iz 14. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (a in b);
•    cenitev nepremičnine, iz katere je razvidna uporabna vrednost površine.

Katere banke bodo nudile te kredite?

Dodatne informacije in ponudbe lahko prosilci za kredit dobijo v izbranih bankah. Stanovanjske kredite v skladu z ZSJSM bodo od novembra dalje nudile BKS bank AG, bančna podružnica, Delavska hranilnica, Nova Kreditna banka Maribor in SKB banka, sporočajo iz Združenja bank Slovenije.

dezurni@styria-media.si

 

 
Komentarjev 2
  • h4ck3r 09:55 03.november 2022.

    Že sam naslov in uvod povesta, da to ni vzrdržno...citiram "posebni stanovanjski krediti" za tiste "ki niso dovolj kreditno sposobni"...torej gre še eno financiranje, ki se bo preneselo na vse davkoplačevalce? Če nisi kreditno sposoben, pač ne dobiš kredita...jao le ...prikaži več kaj si bodo še izmislili. Tukaj bi se morali slovenci začeti spraševati...ZAKAJ vsak mladi potrebujejo lastno stanovanje? Hiše staršev ali starih staršev so prazne, najemnih je tudi dovolj, samo najemnina se omejit...zakaj lastno?

  • Avatar krucefix
    krucefix 09:42 03.november 2022.

    Kredit,ne hvala