Pod streho > Nepremičnine
24588 ogledov

Od danes v veljavi nove omejitve kreditiranja prebivalstva

<razno> banka slovenije, stavba, ljudi; foto:Sasa Despot Saša Despot
Danes začnejo veljati novi sklep o makrobonitetnih omejitvah Banke Slovenije, ki se nanašajo na kreditiranje prebivalstva. Prinaša nekaj pomembnih sprememb.

Novembra 2019 sprejete makrobonitetne omejitve pri kreditiranju prebivalstva so takrat povzročile precej nezadovoljstva, tako pri bankah kot med kreditojemalci. Čez noč je precejšen delež prebivalstva z nizkimi dohodki postal kreditno nesposoben ali pa so zaradi omejitev lahko dobili precej manjši znesek posojila. 

V Banki Slovenije so se pred časom odločili, da zaradi razmer na nepremičninskem trgu in s tem povezanega tveganja za finančno stabilnost  nekatere omejitve nekoliko ublažijo, nekatere pa celo dodatno omejijo. Novi sklep po makrobonitetnih omejitvah so sprejeli aprila, veljati pa začne danes. 

Omejevanje kreditne sposobnosti

Do zdaj je veljalo, da mora tudi v primeru dovoljenih izjem potrošniku po plačilu stroška mesečnega obroka stanovanjskega kredita ostati vsaj 76 odstotkov bruto minimalne plače in znesek za (morebitne) vzdrževane družinske člane. 

Do zdaj je torej veljalo, da je moralo kreditojemalcu po plačilu mesečnega obroka stanovanjskega kredita ostati 816,57 evra, od januarja letos minimalna bruto plača namreč znaša 1.074,43. Za vsakega vzdrževanega družinskega člana pa še 248,92, če ga vzdržujeta oba starša, če ga vzdržuje le eden pa še 30 odstotkov več. 

Po novem se ta omejitev koriščenja izjem odpravlja, še vedno pa ostaja pogoj, da DSTI ne sme preseči 67 odstotkov minimalne bruto plače. DSTI je razmerje med letnim stroškom servisiranja celotnega dolga in letnim dohodkom potrošnika ob sklenitvi kreditne pogodbe. 

Vendar to ne pomeni, da bodo omejitev na minimalno 67 odstotkov lahko uveljavili vsi manj kreditno sposobni prebivalci. Banka bo to izjemo lahko priznala v največ 10 odstotkih kreditnih poslov v posameznem četrtletju. 

Kaj konkretno ta sprememba pomeni za kreditojemalce, ki so na robu kreditne sposobnosti? Zaradi izjeme, ki za 10 odstotkov kreditov dovoljuje omejitev 67 odstotkov minimalne brute plače, se kreditna sposobnost posameznika poveča za 96,70 evra. 

Neto plača 1000 evrov

Kreditna sposobnost posameznika s 1000 evri neto plače bo tako namesto zdajšnjih 183 evrov na mesec (največ toliko lahko znaša mesečini obrok kredita) odplačeval 280 evrov. Tako bi lahko namesto približno 34.000 evrov dobil 52.000 evrov kredita, ki bi ga odplačeval 20 let.

Če ima prosilec enega otroka, bi namesto 11.000 evrrov, lahko dobil približno 30.000 evrov kredita z odplačilno dobo 20 let. Posameznik, ki ima dva otroka, kljub omilitvi pogoja, tudi po novem ni kreditno sposoben, zato stanovansjkega posojila ne more dobiti.

Ob tem naj poudarimo, da se otroci, ki imajo dva starša, ne glede na to, ali živijo v eno- ali dvostarševski družini, razdelijo med oba starša. Če pa živijo v enostarševski družini, ker drugi starš ni znan ali pa je pokojen, otrok pa po njem  ne prejema pokojnine, je strošek, ki se upošteva pri izračunu kreditne sposobnosti 324,86 evra. 

Povprečna neto plača

Izračunali smo tudi, kaj pomeni nižja omejitev, če ima prosilec kredita povprečno neto plačo, ki je 1304 evre. Kot posameznik bi lahko namesto približno 90.000 evrov, dobil 110.000 evrov kredita z odplačilno dobo 20 let. Če ima enega otroka, bi namesto 68.000 evrov dobil 86.000 evrov. Posameznik z dvema otrokoma bi dobil 62.000 evrov, brez upoštevanja nižje omejitve pa le 44.000 evrov. Posameznik, ki popolnoma sam skrbi za enega otroka, ki nima denimo pokojnine po pokojnem drugem staršu, pa bi po novem dobil 48.000 tisoč evrov kredita, brez upoštevanja nižje omejitve pa 30.000 evrov.

Še enkrat pa velja poudariti, da bo o možnosti nižje omejitve, 67 odstotkov minimalne bruto plače, ki mora ostati posametniku, za vsak primer posebej odločala banka znotraj dovoljenih 10 odstotkov kreditnih pogodb, ki so lahko odobrene pod temi pogoji. 

Razmerje med vrednostjo nepremičnine in višino kredita

Druga sprememba se nanaša na razmerja med zneskom kredita in vrednostjo stanovanjske nepremičnine, dane v zavarovanje (LTV). Zaradi povečanih tveganj na nepremičninskem trgu, ki so posledica visoke rasti cen stanovanjskih nepremičnin, te so že precenjene, se spreminja tudi priporočilo LTV. Priporočena vrednost LTV se znižuje z 80 odstotkov na 70.

Tudi tu obstaja izjema, to je v primeru stanovanjskih kreditov, ki jih prebivalci najemajo za nakup primarne nepremičnine. V tem primeru razmerje ostaja 80 odstotkov. 

Omejitev ročnosti potrošniških kreditov

Do zdaj je veljalo, da je odplačilna doba potrošniških kreditov lahko največ 84 mesecev oziroma sedem let. Po novem bodo možne izjeme. Banke bodo lahko v posameznem četrtletju pri največ 15 odstotkih novih kreditnih pogodb odobrile daljšo dobo odplačila, vendar ne več kot 120 mesecev oziroma 10 let. 

Novice: Banke spet dvignile obrestne mere, krediti precej dražji - Krediti Stanovanjski krediti Pod streho Banke spet dvignile obrestne mere, krediti precej dražji

Ugotavljanje kreditne sposobnosti espejev

Banke bodo po novem lahko drugače ugotavljale kreditno sposobnost espejev z normiranimi odhodki. Za osebe, ki delujejo kot samostojni podjetniki z normiranimi odhodki ter za kredit zaprosijo kot potrošniki, se uvaja alternativni način izračuna kreditne sposobnosti. Po do zdaj veljavnih pravilih, ki sledijo davčni zakonodaji, se je v dohodek lahko upoštevalo do 20 odstotkov prihodkov iz dejavnosti, zmanjšanih za davke in prispevke. Po novem lahko banka dohodek oceni na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov iz računovodskih izkazov (v kolikor so ti na voljo), zmanjšanih za davke in prispevke.

Ta sprememba bo, tako v Združenju bank Slovenije, predvidoma delu samostojnih podjetnikov tudi nekoliko izboljšala kreditno sposobnost. 

kredit Ni nemogoče Pod streho Ste samozaposleni? Tako do stanovanjskega kredita slovenija 27.03.2012 denar, bankovci, Evro, finance, foto: Bostjan Tacol Slovenija Konec veselja: Če se niste znašli, boste plačevali več
 
Komentarjev 2
  • brencl47 10:03 01.julij 2022.

    Zakaj morajo biti družine z otroci tako prizadete? Včasih ortrok niso šteli v kreditno sposobnost, pa so vsi lepo zrasli in se izšolali. Ah seveda - dandanes pa bodo prizadeti, ker bi ostali brez nekaterih razvad in luksuza - dragi ...prikaži veči mobiteli, izleti, tablice in podobna navlaka!

  • popokatopetl 09:16 01.julij 2022.

    Kreditni pogoji precej bolj najedajo nataliteto kot splav.