Pod streho > Varčna hiša
2915 ogledov

Do 2030 bodo v Sloveniji postavili 1000 MW sončnih elektrarn

sončna elektrarna arhiv Gen-i
GEN-I do leta 2030 namerava investirati 1,06 milijarde evrov v naložbe, ki bodo pospešile in omogočile razogljičenje Slovenije, ter postaviti 1000 MW sončnih elektrarn različnih velikosti.

„V GEN-I se zavedamo svoje odgovornosti, da obvarujemo planet za prihodnje generacije. Zato smo zastavili ambiciozen, a uresničljiv načrt, ki omogoča razvoj in razogljičenje posameznika, podjetij in družbe, hkrati pa ohranja konkurenčnost in ne povečuje uvozne odvisnosti,“ je na današnjem dogodku povedal Robert Golob, predsednik uprave GEN-I. 

Ugotovili so, da je s pravimi koraki razogljičenje celotne slovenske elektroenergetike ob nespremenjeni uvozni odvisnosti, konkurenčnem trgu in ohranjanju robustnosti sistema mogoče pred letom 2050. 

Skupina GEN-I je z namenom, da uspešno naslovi podnebno krizo, z lastno strokovno ekipo pod koordinacijo dr. Dejana Paravana, direktorja strateškega inoviranja, pripravila analizo stanja elektroenergetskega sistema Slovenije (ESS) in njegovega potencialnega razvoja. 

Rezultati za Slovenijo so več kot spodbudni, saj kažejo, da lahko ob ohranitvi štirih ključnih ciljev zagotavljanja kakovosti EES (okoljski cilj, neodvisnost, zanesljivost in konkurenčnost) Slovenijo razogljičimo že pred letom 2050. 

Razogljičenje EES bo GEN-I pospešil z investicijami v zelene tehnologije. Do leta 2030 nameravajo investirati 1,06 milijarde evrov investicij v nove tehnologije in digitalizacijo. Tako bodo v prihodnjih devetih letih zgradili približno 20.000 sončnih elektrarn vseh velikosti s skupno močjo priblino 1000 MW. 

Zaradi nestanovitne proizvodnje OVE in zagotavljanja stabilnosti sistema bodo vlagali tudi v vgradnjo hranilnikov vseh vrst, predvsem v baterijske hranilnike energije, namenjene premoščanju razlike med proizvodnjo in odjemom znotraj dneva. Povedati in pokazati želijo, da je razogljičenje energetike v razvitem svetu, tudi v Sloveniji, možno do leta 2040 brez ogrožanja zanesljive oskrbe.

Skladno z zastavljenimi načrti bo GEN-I v celoti razogljičil svoje lastno delovanje do leta 2025. S prihajajočim investicijskim ciklom in popolno usmeritvijo v razogljičenje se bo preobrazil iz energetske družbe v digitalno tehnološko podjetje. Kot gonilna sila pri razvoju novih digitalnih in podatkovnih storitev bo svojim odjemalcem omogočil enostavno ter stroškovno učinkovito integracijo »trajnostnega energetskega kroga« v elektroenergetska omrežja. Vse tehnologije bodo povezane v pametne domove in v sistem, je orisal. Odjemalci bodo povezani tudi prek finančne platforme, ljudje bodo lahko prek tržnice ali skupnosti svojo energijo podarili ali podajali, komur bodo želeli.

Za uresničitev zastavljenih načrtov bodo v do leta 2030 zaposlili do 700 novih sodelavcev z različnimi znanji in izkušnjami, ki bodo pripomogli k zeleni preobrazbi. 

Število odjemalcev namerava GEN-I povečati na 1,2 milijona. "Vsem bomo zagotovili elektriko izključno brez ogljikovega dioksida. Vsakemu bomo omogočili tudi to, da si bo lahko doma omislil trajnostni energetski krog, da bo torej dejansko lahko postal tudi samooskrben ter cenovno in energetsko neodvisen," poudarja Golob.

Skupina je sicer že danes vodilni promotor in pospeševalec zelene preobrazbe pri nas. V začetku  letošnjega leta so se v celoti odpovedali fosilnim gorivom in tako vsem odjemalcem dobavljajo izključno energijo brez fosilnih virov. Do zdaj so v Sloveniji postavili več kot 2100 sončnih elektrarn za individualno samooskrbo, prvo samooskrbno sončno elektrarno na večstanovanjski stavbi na Jesenicah in prvo samooskrbno OVE skupnost v Budanjah pri Ajdovščini. 

 
Komentarjev 2
  • scharc 16:48 11.junij 2021.

    V članku tudi ni omenjeno, od kje prihaja ta brezoglična in zelena energija, ki jo nudijo strankam. Odgovor: večinoma iz jederske elektrarne. Popolnoma zamortizirani NEK je namreč njihova kura, ki leže zlata jajca (in brezogljično elektriko).

  • scharc 16:44 11.junij 2021.

    V javnosti se GEN-i baha s sončnimi elektrarnami. Res jim je treba priznati, da so odlično izkoristili EU in državne subvencije, da so mobilizirali ljudi, da vlagajo v sončno energijo. Vprašanje kako vzdržno bo to v prihodnosti, ko bodo ukinili ...prikaži več subvencioniranje sončnih elektrarn in GEN-i ne bo našel strank, ki bi se zaradi nesebičnega varovanja okolja (beri: znatnih finančnih spodbud;) odločili za investicijo.

Sorodne novice