Pod streho > Varčna hiša
7895 ogledov

Subvencije za ogrevanje: preden bodo izplačane, bo poletje

denar bankovci Profimedia
Zakon, ki med drugim določa tudi izplačilo subvencij za nakup lesnih peletov, velja od sredine decembra lani. A gospodinjstva, ki izpolnjujejo pogoje, jih lahko pričakujejo šele po koncu kurilne sezone. Manjkajoči podzakonski akt, ki določa kako do subvencije, je šele v javni obravnavi.

Sredi decembra lani so v Državnem zboru sprejeli zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije, ki med drugim določa tudi subvencije, pri nakupu pelet za ogrevanje jih lahko dobijo fizične osebe, ki svoje domove ogrevajo s tem energentom.

Do subvencije so upravičeni vsi, ki so pelete kupili v času od 1. septembra do 31. decembra lani. Za vsako kupljeno tono peletov je subvencija 100 evrov. 

Ob sprejetju zakona so pristojni javnost obvestili, da bo subvencije izplačeval Center za podpore, ki deluje v okviru Borzena, vlogo pa bo možno oddati prek spletne aplikacije, vendar morajo pred tem sprejeti še ustrezni podzakonski akt, v katerem bo natančneje določeno, kako do subvencije. 

Uredba šele v javni obravnavi

Po enem mesecu od sprejetja zakona in 14 dni po poteku roka, do katerega je bilo treba kupiti pelete, če gospodinjstvo zanje želi dobiti subvencijo, so pristojni končno pripravili manjkajoči podzakonski akt, uredbo o subvencijah za nakup lesenih peletov. 

peleti | Avtor: Profimedia Profimedia
Vendar to še ne pomeni, da bodo do subvencij upravičena gospodinjstva te tudi v kratkem dobila. Uredba bo najprej 14 dni v javni obravnavi, sledi njeno sprejetje, Center za podpore pa mora pripraviti spletno aplikacijo, prek katere bo možno vložiti vlogo. Kdaj bo Center pripravil aplikacijo in javno objavil vsa potrebna navodila za njeno uporabo, ni natančno navedeno, saj uredba določa le, da Center pripravi aplikacijo. 

Potem ko bo aplikacija zaživela, bo imel Center tri mesece časa, da bo vloge pregledal, in če bodo te popolne, hkrati pa bodo ugotovili, da je gospodinjstvo res upravičeno do izplačila subvencije, bodo imeli še 30 dni časa, da jo izplačajo. 

Glede na določila uredbe, lahko gospodinjstva pričakujejo, da bodo subvencije dobila pozno spomladi ali v začetku poletja. 

Tudi če napravo uporablja več gospodinjstev, omejitev pet ton pelet

Do subvencije je upravičena fizična oseba, rezident Republike Slovenije, ki razpolaga z vgrajeno kurilno napravo za običajne potrebe oskrbe s toplotno energijo svojega gospodinjstva v Republiki Sloveniji in pri tem kot gorivo uporablja lesne pelete, piše v uredbi. 

Za eno kurilno napravo je možno predložiti zgolj eno vlogo za pridobitev subvencije. Tudi če v stavbi več gospodinjstev uporablja isto kurilno napravo, je možno vložiti le eno vlogo in pridobiti subvencijo največ za pet ton peletov. 

peleti Cene energentov Pod streho Končno subvencije tudi za pelete, a ne za vse

Subvencijo bodo izračunali na kilogram peletov, kar pomeni, da zanjo lahko zaprosi tudi gospodinjstvo, ki je v veljavnem obdobju kupilo manj kot eno tono tega energenta. 

Gospodinjstvo mora k vlogi priložiti naslednja dokazila:

 • Dokazilo o vgrajeni napravi - fotografija naprave, ki nedvoumno izkazuje konkretno lokacijo kurilne naprave v prostoru ali račun za vgrajeno kurilno napravo na pelete, ali dokazilo o opravljeni dimnikarski storitvi za to kurilno napravo.  
 • Dokazilo o nakupu peletov - veljaven račun, na katerem so navedeni prodajalec, količina, datum nakupa, cena in vsi zneski. Potrdilo o opravljenem plačilu, TRR izpisek plačila ali potrdilo prodajalca, da je bil račun plačan. V primeru, da je prodajalec na računu navedel, da je bil plačan, zadošča račun.

Če so v opredeljenem obdobju v gospodinjstvu opravili več nakupov pelet, se vsi računi zberejo v eno prilogo. 

Obvezno kvalificirano digitalno potrdilo

Vlogo z zahtevanimi prilogami bo možno oddati zgolj prek spletne aplikacije na spletni strani Centra za podpore. Pri tem je pomembno, da ima vlagatelj enega od kvalificiranih digitalnih potrdil (SIGEN-CA ali SIGOV-Ca ali Pošta®CA ali Halcom), saj bo treba vlogo s tem potrdilom podpisati. 

Gospodinjstva bodo vloge lahko oddala v treh mesecih po objavi navodil v spletni aplikaciji. 

Za obdelavo vlog časa tri mesece

Center za podpore bo na podlagi zahtevanih dokazil v roku treh mesecev od oddaje vloge odločil o upravičenosti do subvencije posameznega vlagatelja. Po opravljenem formalnem pregledu vloge, bo Center opravil vsebinski pregled in jo odobril, jo delno odobril, če so dokazila delno ustrezna, ali jo zavrnil, če dokazila niso ustrezna. 

Center za podpore bo seznam odobrenih vlog objavil na spletni aplikaciji do petega delovnega dne v mesecu, ki sledi mesecu odobritve vloge, potem pa subvencijo izplačal v roku 30 dni po objavi seznama odobrenih vlog ali v roku 30 dni od vročitve odločbe o delni odobritvi vloge. 

Denar, evro, štetje denarja Ukrepi vlade Pod streho Ogrevanje: Kdo bo privarčeval največ, kdo pa bo potegnil kratko

 

  

 
Komentarjev 9
 • Luksi 09:06 17.januar 2023.

  Na žalost so se svobodnjaki izkazali za slabše od fašistov, ki nam vsaj niso dražili vsega po vrsti, kdaj pa kdaj so nam celo vrgli kakšno drobtino. Ptič samo išče načine kako pridobiti čim več sredstev, brez kakršnegakoli vložka.

 • Avatar lu.ckyss
  lu.ckyss 08:48 17.januar 2023.

  Manjkajoči podzakonski akt je še v obravnavi...Ja seveda, če se mora vlada ukvarjati s kretenskimi referendumi, opozicija pa vsak zakon zavlačuje kolikor je možno...Izrednih razmer pa ni, da bi se čez noč sprejemalo kot je bilo to pri Janši...

 • Avatar pantani
  pantani 07:26 17.januar 2023.

  Samo v butalah!!!