Popotnik
5130 ogledov

Tako visoko se uvršča Slovenija

Martuljkovi slapovi
1/2
Profimedia
Od izdaje prejšnjega poročila je prekomerni turizem postal del vsakdanjika, navaja poročilo.

"Slovenija se je po skupni oceni konkurenčnosti za razvoj turističnega sektorja, ki so jo med 140-imi državami izvedli za Svetovni gospodarski forum, uvrstila na 36. mesto, kar pomeni izboljšanje za 5 mest. Na najboljšem mestu se Slovenija nahaja po okoljski trajnosti in sicer na visokem 8. mestu," sporočajo iz Slovenske turistične organizacije (STO). 

Prav tako visoko se je Slovenija uvrstila po varnosti (15. mesto), infrastrukturi kopenskega prometa in pristaniški infrastrukturi (20. mesto), naravnih virih (26. mesto), turistični infrastrukturi (27. mesto) in pomembnosti turizma (33. mesto).

Najbolj opazen napredek pri promociji turizma

Na STO pojasnjujejo, da temelji raziskava na ocenah 14-ih stebrov konkurenčnosti turističnega sektorja, znotraj štirih ključnih kategorij in sicer: 1) spodbudnost okolja, 2) turistična politika in stanje spodbudnih pogojev za razvoj, 3) infrastruktura ter 4) naravni in kulturni viri: "Najboljša uvrstitev je na področju turistične politike in stanja spodbudnih pogojev za razvoj, kjer se je Slovenija umestila na 18. mesto. K temu je prispevala predvsem rast pomembnosti turizma."

Slovenija se je po skupni oceni konkurenčnosti iz te raziskave uvrstila na 36.  mesto, kar pomeni izboljšanje za 5 mest glede na leto 2017. Izboljšala se je tudi povprečna ocena ocenjevanih parametrov in sicer z 4,2 na 4,3 na 7-stopenjski lestvici.

STO

Poročilo je še pokazalo, da Slovenija na področju pomembnosti turizma zaseda 33. mesto, kar pomeni izboljšanje za kar 14 mest glede na leto 2017. Najbolj opazen napredek je bil ustvarjen pri učinkovitosti trženja in promocije turizma, predvsem na področju izvedenih kampanj za pritegnitev tujih gostov (napredek za kar 26 mest) in pri indikatorju pomena, ki ga daje turizmu država (napredek za 24 mest).

Ljubljana | Avtor: Epa Epa

Letošnje poročilo je razkrilo, da je Slovenija glede na zadnje ocenjevalno obdobje naredila velike pozitivne premike na področjih kulturnih in naravnih virov: "Visoko je uvrščena tudi na področjih okoljske trajnosti in varnosti. Na področjuokoljske trajnosti je zasedla 8. mesto, kar pomeni izboljšanje za 2 mesti. Največji napredek je bil ocenjen na področju trajnostnega razvoja potovalno-turistične infrastrukture, kjer je izboljšanje za kar 20 mest." Na področju varnosti zaseda 15. mesto.

Ljubljana Vrtoglave številke Popotnik Družina nam v tednu pusti 4.500 evrov

Prekomerni turizem postal del vsakdana

Tema letošnjega poročila so potovanja in turizem na prelomi točki, kar pozornost usmerja na prekomerni turizem, po oceni STO eno najbolj aktualnih tematik današnjega turizma. Od izdaje prejšnjega poročila, v aprilu 2017, je prekomerni turizem postal del vsakdanjika, navaja poročilo.

"Izraz 'prekomerni turizem' se uporablja za prikaz negativega vpliva, ki ga turizem lahko povzroči na destinaciji in je pogosto posledica slabega upravljanja oziroma preseganja turističnih kapacitet destinacije. Poročilo za deležnike ponuja dragoceno orodje za razumevanje in predvidevanje trendov in tveganj ter možnost prilagoditve. Izpostavljajo, da želja po konkurenčnosti zaradi konkurenčnosti same lahko postane prej ovira kot korist za celoten sektor," zaključujejo na STO.

Turisti v Ljubljani | Avtor: Profimedia Profimedia