Slovenija
89 ogledov

Davkarija v izvršbo šele po več kot pol leta

razno 08.05.13. denar, euro, stetje, bankovci, A bank employee counts Euro notes zurnal24.si
Računsko sodišče je izvedlo revizijo uspešnosti Davčne uprave Republike Slovenije pri izterjavi davka od dohodkov pravnih oseb v letu 2013.

Računsko sodišče je v reviziji, ki se nanaša na leto 2013, pregledalo 28 primerov davčnih dolžnikov.

Ugotovili so, da so davčni uradi z davčno izvršbo v povprečju pričeli 201 dan po zapadlosti davčnega dolga, načine izvršbe pa so stopnjevali v povprečju šele 339 dni po pričetku izvršbe, zaradi česar davčni uradi pri davčni izvršbi niso bili tako uspešni, kot bi bili, če bi postopek davčne izvršbe stopnjevali hitreje, ugotavlja računsko sodišče.  

Četrtina primerov je zastarala, ker niso ničesar naredili

Davčni uradi v posameznih primerih niso izkoristili vseh načinov izvršb, ki jih je določal vsakokratni veljavni Zakon o davčnem postopku (niso izvedli izvršb na dolžnikovih terjatvah, niso podali predloga za izvršbo na deležih dolžnika v drugih podjetjih ter na nepremičninah, niso zavarovali davčne obveznosti), v kar 15 odstotkih pregledanih primerov pa davčni uradi niso pričeli z izvršbo davčnega dolga oziroma so v kar 25 odstotkih pregledanih primerih dopustili njegovo relativno oziroma absolutno zastaranje. 

Furs: to so izbrani zahtevni primeri

"Ugotovitve v poročilu  ne odražajo sedanjega dejanskega stanja v FURS na postopkih izvršbe, niti splošnega stanja v 2013," so se odzvali v Finančni upravi. Opozarjajo, da se ugotovitve nanašajo le na pregledane primere izvršb, "ki so bili za pregled izbrani selektivno kot zahtevnejši primeri izvršbe z najdaljšim postopkom in ne na podlagi vseh primerov izvršb v letu 2013". Finančna uprava je poleg tega 1. septembra dobila boljšo informacijsko podporo za izvajanje izvršb, učinkovitost izvršb pa se je od takrat zelo povečala, vsako leto so pobrali po pol milijarde evrov več davkov. 

Opomin 15 dni po zapadlosti, izvršba en mesec po zapadlosti

"FURS je pristojna za upravno izvršbo, ki obsega: sklep o izvršbi na denarne prejemke, sklep o izvršbi na denarna sredstva pri bankah in hranilnicah, sklep o izvršbi na premičnine ali na nematerializirane vrednostne papirje ter sklep o izvršbi na denarne terjatve dolžnika," pojasnjujejo na Finančni upravi. "V primeru nepravočasnega plačila dolga FURS začne avtomatski postopek opominjanja v 15 dneh od zapadlosti terjatve (razen, če je dolžnik že v izvršbi), velik delež poplačila dolga je dosežen že z opominjanjem. FURS nato nadaljuje postopek izterjave glede na sredstva, s katerimi razpolaga dolžnik s ciljem čim lažjega poplačila dolga in čim nižjih stroškov  postopka za davčni organ in zavezanca. Izvršba se začne en mesec po zapadlosti dolga najkasneje pa tri mesece po zapadlosti (odvisno glede na vrsto sredstev). Obstajajo tudi dolžniki, ki nimajo sredstev za izterjavo oziroma je potrebno uvesti zahtevnejše postopke (izterjava preko drugih davčnih organov v tujini, institut poroštva, tožba za izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj,…). V primeru, če so ti postopki neuspešni, sledi še sodna izvršba: izvršba na dolžnikove nepremičnine ali na delež družbenika v družbi. V primeru, ko je dolg predmet insolventnih postopkov, izvršba ni dopustna vse do zaključka teh postopkov," še dodajajo. 

Ne da so izterjali, še plačati so morali

"Ker informacijski sistem v letu 2013 še ni deloval optimalno, je bilo kar v tretjini pregledanih primerov ugotovljeno, da seznami izvršilnih naslovov, ki so podlaga za izdajo sklepa o davčni izvršbi, niso vsebovali celotnega davčnega dolga ali pa so vsebovali napačne podatke, kar je pomenilo, da so davčni uradi davčnim dolžnikom izdali več sklepov o davčni izvršbi ter jim tako naložili dodatne stroške, povezane z davčno izvršbo, do izvršb pa je pogosto prihajalo z zamikom," so ugotovili revizorji računskega sodišča. V enem od pregledanih primerov pa je zaradi neupravičeno izdanega sklepa o izvršbi davčna uprava morala davčnemu zavezancu povrniti stroške. 

Revizorji računskega sodišča so še ugotovili, da davčni uradi v petini pregledanih primerov niso pravočasno zaznali zlorab davčnih zavezancev, s katerimi so nameravali oškodovati upnike oziroma da bi v svojo korist ali v korist druge osebe zmanjšali premoženje družbe, na primer vstopanje novih slamnatih družbenikov, tujih družbenikov, tujih odgovornih oseb oziroma zastopnikov in veriženje družb. 

Finančna uprava, ki je 1. avgusta 2014 nasledila davčno upravo (v njej je še nekdanja carinska uprava) se na ugotovitve še ni odzvala. 

dezurni@zurnal24.si

Komentarjev 5
  • erikkk 13:57 23.junij 2016.

    zanimivo bi bilo izvedet pri komu niso naredili nič ... namerno ali nenamerno ?!

  • blueone 19:13 22.junij 2016.

    Točno tako kot si napisal, meni so pa po 21 dneh po zamudi plačila brez vsakega opomina poslali za dolg 42 evrov, še 25 evrov za stroške sklepa plus 0,08 centov obresti...tako da se je dolg do Fursa v 21 ...prikaži več21 dneh povečal iz 42 evrov na dobrih 67 evrov...vsaka normalna firma z normalno poslovno prakso bi najprej poslala opomin...šele potem bi šla v izvršbo...tukaj pa berem, da so čakali po 200 dni do davčne izvršbe izvršbe...meni sigurno ne

  • jakec1575 15:46 22.junij 2016.

    Še kdo dvomi, da ne živimo v deželi izbrancev? Če si naš, se da vse. Tud racunalniski programi na davkariji ne zajemajo vseh podatkov in osebje pusti zastarati. No, jih pa razumem, da so kaksnemu podizvajalcu pustili da zastara. Kaksnemu, ...prikaži več, ki ga recimo Grep in mnogi drugi niso placali nikoli. Takim, drugega ne mores narediti, če v stecajni masi ni niti za fizol na mizi.