Slovenija
23 ogledov

Država 78 tisočakov terjatev Koloseja prodaja za 2,5 tisoč evrov

Kolosej Boštjan Tacol
Čeprav je prodaja zapadlih terjatev že dodobra utečen posel, pa se ga zdaj kot kaže začela posluževati država. Zapadle davčne terjateve Koloseja, ki jih finančna uprava ni izterjala, bo prodala podjetju, ki se ukvarja finančnemu prestrukturiranju podjetji.

Vlada je na današnji seji prikimala prodaji terjatev ljubljanskega Koloseja kinematografi, d. o. o. Tako bo finančna uprava 78.645 evrov zapadlega davčnega dolga, ki so ga priglasili v postopku prisilne poravnave in ga do takrat niso uspeli izterjati, prodala podjetju KVI kapital, ki se ukvarja s finančnim prestrukturiranjem, za vsega 2.500 evrov.

V postopku prisilne poravnave je Kolosej upnikom sicer ponudil brezobrestno popločilo štirih odstotkov vsega dolga oziroma 3.145 evrov, a bi to storili šele v sedmih letih. Zato je komisija za prodajo na finančnem ministrstvu svetovala naj država sprejme ponudbo družbe KVI kapital, da odkupi ta dolg in kupnino nakaže v osmih dneh po odpisu pogodbe.

Da so takšne prodaje precej redke priznava tudi na ministrstvo za finance. Peter Bajec iz ministrstva pa je dodal, da "so se take prodaje izvajale že v preteklosti, a v omejenem obsegu, saj ima RS možnost prodati terjatev le iz naslova insolvenčnih postopkov, torej prisilnih poravnav ali stečajev".

Sporna prodaja nepremičnin Koloseja?

Kolosej kinematografi se je od leta 2011 ukvarjal z upravljanjem lastnih in najetih nepremičnin ter oddajanjem poslovnih prostorov za storitve, ki spremljajo kinodejavnost, in je lani pred začetkom prisilne poravnave prodal multikino v ljubljanskem BTC družbi SIP Nepremičnine. Na to prodajo je bila nato vložena tožba na ničnost pravnega posla, saj družba naj ne bi imela "niti približno dovolj denarnega toka, ki bi zadoščal za poplačilo kupnine".

Komentarjev 1