Slovenija
480 ogledov

Elektronske cigarete lahko kupijo tudi osnovnošolci

elektronske cigarete Profimedias
Anketa med šolskimi delavci v Sloveniji o uporabi elektronskih cigaret med šolarji je pokazala, da elektronske cigarete ponekod uporabljajo že otroci v šestem razredu osnovne šole. V nekaterih srednjih šolah pa elektronske cigarete uporablja že celo desetina dijakov posameznih letnikov.

Uradnih podatkov o tem, koliko osnovnošolcev kadi elektronske cigarete, ni, opažanj med starši in tudi učitelji, da se predvsem učenci v zadnjih razredih osnovne šole postavljajo s kajenjem elektronskih cigaret, pa je vse več.

Kupijo jih brez težav

Razlogov, zakaj najstniki posegajo po elektronskih cigaretah, je več. Glavni je seveda ta, da so elektronske cigarete zlahka dostopne, prodajalcem namreč nič ne preprečuje, da elektronskih cigaret ne bi prodajali tudi mladoletnim. "Zakon o omejevanju tobačnih izdelkov, ki določa ukrepe za omejevanje uporabe tobačnih izdelkov in ukrepe za preprečevanje njihovih škodljivihh vplivov na zdravje določa le, da je prepovedana prodaja tobačnih izdelkov osebam, mlajšim od 18 let in da tobačnih izdelkov ne smejo prodajati osebe, mlajše od 18 let. Sedaj veljavna zakonodaja prodaje elektronskih cigaret mladoletnim osebam ne prepoveduje," je potrdila glavna tržna inšpektorica Andrejka Grlić.

"Združenje vejperjev: večina trgovcev mladoletnim ne prodaja"

Da ta podatek ne drži povsem, pravijo v združenju vejperjev. "Prodajo jim lahko naprave ter breznikotinske tekočine, ne morejo pa mladoletnim osebam prodati tekočine z vsebnostjo nikotina, saj jim to onemogoča že zakon o kemikalijah, večina trgovcev pa že dlje časa samoiniciativno izvaja ukrep prepovedi prodaje mladoletnim osebam."

elekronske cigarete | Avtor: NIJZ NIJZ

"Saj sploh niso škodljive"

Drugi razlog, zaradi katerega šolarji posegajo po elektronskih cigaretah pa je prepričanje, da je kajenje elektronskih cigaret nenevarno, oziroma le malo nevarno za zdravje. Velikokrat so tako prepričani tudi njihovi starši, ki zato kajenja elektronskih cigaret ne prepovedujejo.

Pomanjkanje neodviosnih informacij

"Raziskava Eurobarometer iz leta 2014 kaže, da 60 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih 15 let in več, verjame, da so elektronske cigarete škodljive, 21 odstotkov da niso in 19 odstotkov jih ne ve odgovora. Za to, da je prepričanje določenega deleža prebivalcev, da elektronske cigarete niso škodljive, pa lahko verjetno do neke mere pripišemo pomanjkanju neodvisnih informacij o tem, kaj elektronske cigarete vsebujejo in kaj o njih dejansko vemo, občutku, da so ti izdelki zelo dobro regulirani glede varnosti in kakovosti, kar ne drži, pomanjkanju vedenja o tem, da je tudi nikotin škodljiv, mišljenju, da dobro poznamo učinke elektronskih cigaret na zdravje itd," pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Vstopna točka za nikotinsko odvisnost

 

"Pomembno je, da se zavedamo, da je nikotin močno zasvojljiv in ima škodljive učinke na razvijajoče se možgane otroka, najstnika in mladega človeka, zato naj ti ne bi uporabljali kakršnegakoli izdelka z nikotinom, torej tudi ne elektronskih cigaret. Vse več raziskav iz držav, kjer je uporaba elektronskih cigaret med mladostniki in mladimi obsežna, pa tudi kaže, da pri mlademu človeku, ki sicer najverjetneje ne bi nikoli kadil, uporaba elektronske cigarete poveča verjetnost, da bo kasneje kadil tobačne izdelke," poudarjajo na NIJZ.

"Za tovrstne domneve ne obstajajo verodostojni dokazi. Večina statistik uporabe e-cigarete v skupinah, ki niso tarčne (to so mladoletne osebe in nekadilci), kaže zelo nizek odstotek preizkušanja. Tako pravi tudi anketa, izvedena v Sloveniji: med anketiranci je bilo 2,6 odstotkamlajših od 18 let, med njimi pa je bilo 75 odstotkov takih, ki so pred uporabo e-cigarete že kadili tobačne cigarete. Mladoletnih uporabnikov, ki pred začetkom uporabe niso kadili tobačnih cigaret, je le 0,6 odstotka," pa pravijo v združenju vejperjev.

Marketing, ki privlači mlade

Vse večjo popularnost elektronskih cigaret med najstniki in mladimi v tujini pripisujejo med drugim
obsežnemu marketingu teh izdelkov, ki je pogosto zasnovano tako, da privlači mlade, številnim
dodanim okusom, ki privlačijo mlade, uporabljajo jih znane osebnosti, temu da so tehnološko
zanimivi izdelki idr.

elekronske cigarete | Avtor: NIJZ NIJZ
Nova protikadilska zakonodaja predvideva izenačitev elektronskih cigaret s tobačnimi, kar poleg prepovedi oglaševanja, ki je že v veljavi, pomeni tudi prepoved prodaje mladoletnim osebam.

Na ameriški univerzi Yale so preučevali kako dostopnost e-cigarete vpliva na kajenje med mladimi od 12 do 17 let. Raziskava je pokazala, da se je po prepovedi prodaje e-cigaret mlajšim od 18 let, med najstniki statistično pomembno povečala uporaba tobaka in tobačnih izdelkov. v primerjavi z državami, kjer prepovedi ni bilo. "Tako se bodo tisti mladi, ki na vsak način želijo eksperimentirati s kajenjem, raje odločili za tobačno cigareto, saj jim mediji, stroka in politika v Sloveniji dopovedujejo, da je zdravstveno tveganje enako oz. celo še večje," pravijo vejperji.

Elektronske cigarete relativno nov izdelek

Elektronske cigarete so se sicer v Evropi in Severni Ameriki pojavile okoli 2007, gre torej za relativno nov izdelek. Poleg tega pa se različne države glede obsega uporabe elektronskih cigaret zelo razlikujejo.

V ZDA so bile elektronske cigarete lani  najpogosteje uporabljan izdelek med tobačnimi in
povezanimi izdelki v starostni skupini 11–14 let (5,3 odstotka) in starostni skupini 15–18 (16 odstotkov).. Med 2011 in 2015 se je delež uporabnikov elektronskih cigaret v obeh starostnih skupinah pomembno zvišal.

Na Poljskem je po podatkih iz leta 2013/14 kadarkoli v življenju elektronsko cigareto uporabilo 62,1 odstotkov, trenutno pa jo je uporabljalo 29,9 odstotkov15-–19 let starih najstnikov. Deleža sta se pomembno zvišala glede na 2011/2012, ko sta znašala 16,8 odstotkov in 5,5 odstotka.

Na Finskem je po podatkih iz leta 2013 med 12–18 let starimi najstniki je elektronsko cigareto že kdaj v življenju uporabilo 17,4 odstotkov vseh. Od vseh, ki so kadarkoli uporabili elektronsko cigareto, jih 8,3 odstotka ni nikoli kadilo.

V Veliki Britaniji je lani elektronske cigarete vsaj enkrat v življenju poskusilo 13 odstotkov 11 do 18 let starih najstnikov. V letu 2013 je bil delež teh 5 odstotkov.

dezurni@zurnal24.si

Komentarjev 11
 • Lisa577 08:01 27.julij 2016.

  Elektronske cigarete za odvajanje od kajenja - http://bit.ly/1qLzRWN

 • Rok Klobuchar 16:43 27.april 2016.

  Tesne povezave s farmacevtsko industrijo. Sicer ne vem, kako je z aluminijem v cepivih, zato tukaj ne bom nič komentiral. Dejstvo pa je, da Public Health ustanove po svetu vodijo marketing za farmacevtsko industrijo.

 • Avatar Leon
  Leon 13:58 27.april 2016.

  .........pa tudi rdeči feferoni iz juga so zelo škodljivi za razvoj mladih !