Slovenija
3329 ogledov

Evropski poslanci morajo kazati račune, naši ne

Državni zbor poslanci Anže Petkovšek
Primerjava privilegijev poslancev Evropskega parlamenta in poslancev v slovenskem državnem zboru.

Tako evropski poslanci kot poslanci državnega zbora Slovenije so ob prenehanju mandata upravičeni do začasnega nadomestila. Poslanci evropskega parlamenta dobijo nadomestilo, enakovredno plači. Za vsako leto mandata so upravičeni do meseca dni nadomestila. Mandat evropskega poslanca traja pet let. Če so torej funkcijo poslanca opravljali celoten manddat, nadomestilo prejemajo pet mesecev.

Manjše nadomestilo, daljše trajanje 

Poslanci državnega zbora Slovenije medtem po končanju mandata prejemajo nadomestilo v višini 80 odstotkov plače, pravico do prejemanja nadomestila imajo pol leta, ne glede na število let, ko so poslansko funkcijo opravljali v zadnjem mandatu. Le poslanci, ki jim je funkcija poslanca prenehala pred potekom šestih mesecev od potrditve mandata, nimajo pravice do nadomestila plače.

Dokazovati, da iščejo službo, jim ni treba

Poslancem državnega zbora Slovenije v tem času ni treba dokazovati, da aktivno iščejo službo. Službo v času, ko imajo pravico do nadomestila, poiščejo le redki, pravica do nadomestila se jim v tem primeru prekine. 
Če pa nekdanji poslanec Evropskega parlamenta začne mandat v drugem parlamentu ali nastopi javno funkcijo, se plača, prejeta na podlagi te nove funkcije, odbije od prehodnega nadomestila. 

Podaljševanje pravice do nadomestila

Slovenski poslanec, ki je opravljal funkcijo poslanca že pred mandatom, ki mu je prenehal, ima za vsak prejšnji zaporedni mandat pravico do dodatnega trimesečnega nadomestila plače, vendar ne več kot šest mesecev skupaj. Skupno ima torej slovenski poslanec pravico do nadomestila eno leto, če je bil poslanec že v prejšnjih mandatih, poslanec evropskega parlamenta pa lahko nadomestilo prejema največ dve leti. 

Evropski poslanci morajo kazati račune, naši ne

Poslancem evropskega parlamenta se dejanski stroški vozovnice povrnejo le, če predložijo račun, slovenskim poslancem pa za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ni treba predložiti računa.

Ob predložitvi računov  in sicer največ v višini letalske vozovnice poslovnega (ali podobnega) razreda, vozovnice za vlak prvega razreda ali 0,56 evra za kilometer za potovanje z avtomobilom (do največ 1000 km) prejmejo pa tudi fiksno nadomestilo na podlagi razdalje in dolžine potovanja za kritje drugih stroškov potovanja (npr. cestnine, doplačila za presežno prtljago ali rezervacije).

Slovenskim poslancem medtem ni treba predložiti računov za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se vsem funkcionarjem obračunava v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, Zaposlenemu pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če zaposleni nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini osem odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, kar trenutno pomeni okoli 0,18 evra. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mesečna višina povračila stroškov prevoza na delo in z dela ne more znašati več kot znaša višina minimalne plače za mesečno delovno obveznost, razen če je bil zaposleni premeščen, prevzet na podlagi zakona ali je po odločitvi oziroma volji delodajalca sklenil pogodbo o zaposlitvi v drugem kraju.

Pavšalna nadomestila od 500 do 800 evrov

Poslanci in poslanke prejemajo še mesečni pavšal za pokrivanje stroškov pri opravljanju funkcije v zvezi z delom v volilni enoti. Enkrat letno in ob prenehanju mandata morajo poslanci o svojih aktivnostih v volilni enoti obvestiti Mandatno-volilno komisijo, sicer se mu pavšal ne izplačuje. 

Znesek pavšala, ki ga prejme posamezen poslanec, je odvisen od oddaljenosti stalnega prebivališča poslanca od sedeža Državnega zbora. 
– poslanci, ki imajo stalno bivališče do 50 km od sedeža Državnega zbora, mesečno prejmejo 500 evrov
– poslanci, ki imajo stalno bivališče med 50 in do 100 km od sedeža Državnega zbora, 600 evrov
– poslanci, ki imajo stalno bivališče med 100 km in do 150 km od sedeža Državnega zbora, 700 evrov
– poslanci, ki imajo stalno bivališče nad 150 km od sedeža Državnega zbora, 800 evrov

Evropskim poslancem skoraj pet tisoč evrov

Poslanci Evropskega parlamenta prejemajo nadomestilo v višini 4.778 evrov mesečno.To pavšalno nadomestilo krije stroške poslanskih parlamentarnih dejavnosti, kot so najemnina za pisarniške prostore, stroški upravljanja, telefonska naročnina, računalniki in telefoni ter organizacija konferenc in razstav. Poslancem, ki se brez ustrezne obrazložitve udeležijo manj kot polovice plenarnih zasedanj v enem parlamentarnem letu (od septembra do avgusta), se nadomestilo prepolovi.

 

 

 
Komentarjev 4
  • kapibara 09:21 11.avgust 2022.

    Ljerka Bizilj ima veliko za povedat, za čas prejemanj nadomestila, in težki zaposlitvi, ki jo je takoj dobila, ponovno na RTV, ko se je iztekel mandat prejemanja.

  • duc1 08:22 11.avgust 2022.

    Zato pa pravim,desni in levi isti k---c,samo za denar se jim gre za RAJO PA SE JIM SLADKO J--E.