Slovenija
45891 ogledov

Kam še lahko greš brez maske in brez PCT

Maske
1/2
Anže Petkovšek Nošenje zaščitnih mask
Rezultat samotestiranja velja samo za šolo, za k zdravniku otroci nad 12 let potrebujejo negativen hitri ali PCR test. Pogoj PCT je treba izpolnjevati tudi za igranje košarke na prostem.

Od ponedeljka, 6. septembra, velja nov odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki uvaja precej novosti. Objavljamo odgovore na nekaj ključnih vprašanj. 

Otrok se je samotestiral za šolo, zdaj ima sistematski pregled pri zdravniku. Ali lahko gre tja z negativnim testom iz samotestiranja?

Ne. Če je starejši od 12 let in ni prebolel covida-19 po našem razumevanju odloka potrebuje negativen hitri ali PCR test. Uporabniki zdravstvene dejavnosti morajo izpolnjevati PCT pogoj iz drugega člena odloka, ki pa ne omenja samotestiranja. Izjema je le nujna oskrba in medicinska pomoč.

Ali lahko nekoga, ki ga zelo boli zob, sprejmem brez pogoja PCT?

Odvisno od vaše presoje, ali gre za nujno oskrbo oziroma medicinsko pomoč. Omejitve namreč ne veljajo v primerih nujne oskrbe, zagotavljanja javnega reda in varnosti, medicinske pomoči ter zaščite in reševanja.

Ali lahko grem k zdravniku ne da bi se testiral?

Samo če ste preboleli covid-19 ali če ste cepljeni, sicer potrebujete negativen hitri ali PCR test. Tudi za uporabnike zdravstvenih storitev se namreč zahteva PCT, razen če gre za medicinsko pomoč (več o izjemah v zgornjem odgovoru). 

Grem lahko na obisk v bolnišnico ne da bi izpolnjevala pogoj PCT?

Ne, obiskovalci nastanjenih pacientov potrebujejo PCT, prav tako obiskovalci zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domov ter spremljevalci pacientov in uporabnikov izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev.

Ali morajo tudi otroci izpolnjevati pogoj PCT?

Da, če so starejši od 12 let.

S prijatelji zunaj igramo košarko. Ali bi res morali izpolnjevati pogoj PCT?

Da, saj košarko razumemo kot kontaktni šport. Skladno z odlokom je predvideno, da morajo PCT izpolnjevati tudi športniki za kontaktne športe na zunanjih površinah.

Ali moram za prevoz s taksijem ali avtobusom izpolnjevati pogoj PCT?

Ne. Pogoj PCT morajo skladno z odlokom izpolnjevati vozniki taksijev, uporabniki storitve pa ne. Za voznike avtobusov po našem razumevanju predpisov pogoj PCT ni zahtevan. Je pa potrebno imeti masko, saj gre za zaprt javni prostor. Pogoj PCT je treba izpolnjevati za vožnjo s zaprto žičniško napravo.

Kje v odloku piše, da ne smem na teraso gostinskega lokala brez pogoja PCT?

Izrecno nikjer, a je pogoj PCT zahtevan za celotno dejavnost ponujanja in prodaje blaga in storitev, kar pomeni vse storitve, torej masaže, frizer, kozmetični saloni, gostilne ... Izjeme so navedene pod naslednjim vprašanjem. 

Kam lahko grem, ne da bi izpolnjeval pogoj PCT?

V trgovino, lekarno, na bencinski servis, na banko ali zavarovalnico, na pošto, brez pogoja PCT lahko osebno prevzamete hrano ali blago, greste lahko na servis ali na tehnični pregled, če ni neposrednega stika z izvajalcem dejavnosti. Brez pogoja PCT lahko otroka do tretjega razreda pripeljete v šolo, v glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Kdo lahko PCT dokazuje s samotestiranjem enkrat na teden?

Izključno izvajalci 20 vrst storitev, ki so naštete v odloku, ne pa uporabniki. Gre za prodajalce, učitelje, zaposlene v socialnih dejavnostih, zdravstveno osebje, kulturne dejavnosti, izvajalce športnih dejavnosti v zaprtih prostorih, državen organe, policiste, redarje, varnostnike in podobno. Za tiste, ki delo v teh dejavnostih opravljajo občasno, samotestiranje ne pride v poštev, prav tako samotestiranje ne velja za tiste, ki so uporabniki teh storitev.

Ali gre lahko voznik taksija, ki se samotestira, na obisk k bolni mami, ki je bolnišnici?

Le če je covid-19 prebolel ali če je cepljen, sicer potrebuje negativen hitri ali PCR test.

Ali lahko gre natakar, ki se zaradi službe vsak teden samotestira, jest v gostilno ali na kulturno prireditev?

Če covida-19 ni prebolel ali ni cepljen, ne. Kot uporabnik teh storitev mora imeti negativen PCR ali hitri test, saj samotestiranje za uporabnike ne velja. Hitri test velja 48, PCR test pa 72 ur od odvzema brisa. 

V katerih dejavnostih uporabniki potrebujejo PCT?

V odloku je navedeno, da morajo pogoj PCT izpolnjevati izvajalci v:

 1. zdravstveni dejavnosti,
 2. dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo in izobraževanjem odraslih,
 3. socialno varstveni dejavnosti,
 4. kulturnih dejavnostih,
 5. dejavnostih verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja pri kolektivnem uresničevanju verske svobode,
 6. dejavnostih ponujanja in prodaje blaga in storitev,
 7. dejavnostih ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji,
 8. dejavnostih izvajanja strokovnih izobraževanj in usposabljanj,
 9. dejavnostih izvajanja usposabljanj in preverjanj znanja na področju letalstva in pomorstva v Republiki Sloveniji,
 10. dejavnostih športnih programov, športnih tekmovanj ter športno rekreativnih dejavnostih v zaprtih prostorih,
 11. dejavnostih izvajanja usposabljanj in preverjanj znanja na področju zasebnega varovanja, varnosti na smučiščih, občinskega redarstva in detektivske dejavnosti v Republiki Sloveniji,
 12. državnih organih, upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencijah, javnih skladih, javnih gospodarskih zavodih in javnih zavodih, ki niso posebej opredeljeni v tem odstavku,
 13. dejavnosti avtotaksi prevozov,
 14. dejavnosti prevozov oseb v zaprtih žičniških napravah,
 15. na deloviščih in na skupnih deloviščih, v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu,
 16. na deloviščih za osebe, ki imajo položaj udeleženca v skladu s področnimi predpisi (npr. za investitorja, projektanta, nadzornika in izvajalca v skladu s predpisom o graditvi objektov),
 17. policisti, občinski redarji in varnostno osebje, ki izvajajo naloge na področju zagotavljanja javnega reda in varnosti,
 18. osebe, ki delajo v zavodih za prestajanje kazni zapora, pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, prevzgojnih domovih, centrih za tujce, azilnih domovih, integracijskih hišah,
 19. osebe, ki delajo kot osebni asistenti skladno z zakonom, ki ureja osebno asistenco, in osebe, ki delajo pri izvajalcih programov v podporo družini,
 20. uradne osebe, ki opravljajo nadzor po področnih predpisih (npr. inšpektorji) oziroma tiste, ki izvajajo nadzor nad izvajanjem tega odloka in pooblaščene osebe, ki opravljajo izvršbo.

Uporabniki katerih storitev morajo izpolnjevati pogoj PCT?

Uporabniki storitev od točke ena do enajst iz prejšnjega odgovora, poleg tega pa še:

 • uporabniki zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur,
 • uporabniki zavodov izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur,
 • športniki za kontaktne športe na zunanjih površinah in odprtih prostorih,
 • uporabniki zaprtih žičniških naprav,
 • obiskovalci nastanjenih pacientov, zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domov ter spremljevalci pacientov in uporabnikov izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domov.

Za obisk na upravni enoti ali pri drugih državnih tako ni potrebno izpolnjevati pogoja PCT. 

Kdo preverja izpolnjevanje pogoja PCT?

"Preverjanje PCT pogoja iz 5. in 6. člena tega odloka organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela," navaja odlok, ki določa še, da so poleg vidnega pisnega opozorila dolžne na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje.

Kdo se poleg učencev in dijakov še mora samotestirati?

Študenti ter udeleženci izobraževanja odraslih se morajo obvezno samotestirati, samotestiranje v domačem okolju izvedejo tudi osebe, stare od 12 do 18 let, za udeležbo v športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih. Za učence 7., 8. in 9. razreda osnovne šole ter dijake je samotestiranje.

Ali lahko z negativnim testom samotestiranja dobim evropsko digitalno potrdilo?

Ne.

Ali je uporaba zaščitne maske še obvezna?

Da, obvezna je pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih ter na odprtih javnih krajih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih. Za člane istega gospodinjstva to ni potrebno. Na odprtih javnih krajih, kjer se upošteva pogoj PCT, maske ni potrebno nositi.

Kaj je zaprt javni prostor?

Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala), ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.

Ali otrokom do 12 let ni treba nositi maske?

Maske ni treba nositi le otrokom do dopolnjenega šestega leta starosti.

V katerih primerih ni potrebno nositi maske?

Uporaba zaščitne maske ni obvezna za:

 1. otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 2. učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku,
 3. učence glasbene šole do vključno 2. razreda,
 4. vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
 5. višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 6. govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,
 7. nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
 8. osebe, ki izvajajo športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,
 9. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
 10. učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta,
 11. ob upoštevanju pogoja PCT za goste v igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program ter v prostorih v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač.

(12) Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

(13) Uporaba zaščitne maske v komunikaciji z osebami iz prejšnjega odstavka ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik.

Celotni odlok si lahko preberete na spletni strani uradnega lista. 

dezurni@styria-media.si

 
Komentarjev 53
 • bobubob 18:39 11.september 2021.

  Zjutraj, pred odhodom po opravkih, si bo treba vzeti uro ali dve in preučiti, kako to tisti dan izvesti. Če sploh. Zanimivo bo, ko bodo začeli pisati globe. Ali odrejati zapor, če še vedno ne bo dovolj okuženih s 'cepivom'. ...prikaži več. Kot v ZF filmih. Kje in kako bo počilo?

 • ciro 21:02 09.september 2021.

  To ni več normalno. Ali mi lahko kdo prosim razloži razliko. Brez maske lahko greš v 5 razred osnovne šole, v glasbeno šolo pa le do 2 razreda. Celo življenje plačujem dodatno zavarovanje, zdaj pa če sem zdrav, a necepljen, ...prikaži več pa rabim le zdravilo, ne smem k zdravniku.

 • Avatar Jurič Zvonko
  juric 12:04 09.september 2021.

  Povsod lahko grem, kamor čem, pa me naj proba kdo ustaviti... Zakaj že? Če sem zdrav. Jaz bi se lahko bal koga, da me okuži, pa se znam sam paziti brez pomoči teh lažnivih kljukcev...