Slovenija
15 ogledov

Lastniki bodo na vrsti zadnji

Slovenija 30.01.2013 Senko Plicanic, novinarska konferenca ministra v odstopu Se Saša Despot
Vlada je potrdila predlog novele insolvenčnega zakona, ki naj bi olajšala razdolžitev podjetij. Pri poplačilu naj bi tako lastniki prišli na vrsto zadnji, če bi ostala sredstva za to.

Predlog novele zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju deloma med drugim predvideva uvedbo postopka preventivnega prestrukturiranja, v katerem bi se velika ali srednje velika družba, ki ji grozi insolventnost, s finančnimi upniki dogovorila o finančnem prestrukturiranju. Po uvedbi takšnega postopka se ne bi smela predlagati prisilna poravnava, sodišča ne bi odločala o morebitnih predlogih za stečaj, poleg tega ne bi bila možna izvršba terjatev.

Minister Senko Pličanič je prepričan, da je s to novelo zagotovljena verodostojnost Slovenije na mednarodnih trgih, saj se uresničujejo priporočila Evropske komisije glede pravosodja. "Novela bo omogočila hitro razdolžitev gospodarstva in s tem ohranitev starih in ustvarjanje novih delovnih mest," je povedal minister. Novela predvideva reševanje podjetij, preden pride do insolventnosti.

Novela uvaja tudi predinsolvenčni postopek. Gre za preventivne postopke prestrukturiranja v podjetju, ki se zgodijo pred nastopom insolventnosti. Banke in dolžniki bodo postopek lahko uporabili, če bo dolžniku grozila insolventnost. S tem dogovorom je povezano reševanje obstoja podjetij oziroma njihovih zdravih jeder, reševanje podjetij pa pomeni tudi reševanje delovnih mest.

Novela tudi določa vrstni red poplačevanja terjatev, iz katerega je razvidno, da so lastniki tisti, ki se poplačajo zadnji, če ostanejo sredstva za njihovo poplačilo.

Spremembe bodo tudi v postopku prisilne poravnave. Po novem jo bo lahko predlagalo 20 odstotkov upnikov. Spremenila se bodo še pravila za finančno prestrukturiranje velikih in srednje velikih podjetij. Novela bo okrepila položaj upnikov do skrajne meje. Upniki so tisti, ki lahko predlagajo postopek, odvzamejo upravi podjetja pooblastila za vodenje podjetja in izkoristijo možnost izčlenitve zdravega jedra podjetja.

Komentarjev 3
  • dragec 16:56 30.oktober 2013.

    Mirkec, na zahodu lastniki poslujejo z zdravim kapitalom, pri nas imamo delnice, obveznice, žal to je nezdrav kapital.

  • mirko 15:21 30.oktober 2013.

    Na zahodu ko v neki firmi zaškriplje, se zamenja lasntik v taki naglici, da navadni delavci v proizvodnji sploh ne vedo, da delajo za drugega lastnika, vsaj takoj ne zvedo. Novi lastnik pa prinese v firmo metlo, ki počisti lenuhe, ...prikaži veče, parazite in lopove, predvsem v poslovodnih organih firme. Pri nas se pa najprej, še preden se kaj začne v firmi spreminjat glede prestrukturiranja in izboljševanja poslovanja, mediji na široko razpišejo, kako so v neki firmi v velikih finančnih težavah. In taka firma potem nima drugih možnosti kot stečaj. Pravni sistem ima pri naših propadlih firmah v veliki večini firm, levji delež krivde.

  • Dani1971 14:39 30.oktober 2013.

    Kako smo sploh prišli v EU, če bi morali VSE zakone prilagoditi zakonom EU?