Slovenija
6371 ogledov

Na primorki in štajerki bodo začeli graditi tretji vozni pas

Razcep Kozarje Dars
Gradnja bi se lahko začela v drugi polovici prihodnjega leta.

V drugi polovici prihodnjega leta bi se lahko začela dela za ureditev tretjega voznega pasu na avtocestnih odsekih med Domžalami in Zadobrovo ter Kozarjami in Vrhniko.

"Predmetna investicija se bo izvedla v sklopu redne rekonstrukcije obravnavanih odsekov, ki jih je glede na stanje potrebno obnoviti ter ojačati zaradi pričakovanih prometnih obremenitev v prihodnje," razlagajo pri Družbi za avtoceste. "Izvedene prometno varnostne analize v povezavi s potrebnimi gradbenimi ukrepi za vzpostavitev tretjega voznega pasu so namreč pokazale, da je najbolj smiselno vzpostaviti stalni tretji prometni pas z odstavnimi nišami med Domžalami in Zadobrovo na štajerski avtocesti ter med Kozarjami in Vrhniko na primorski avtocesti. Izvesti je potrebno rekonstrukcijo predmetnih odsekov v ustrezni širini ter dograditi zaviralne in pospeševalne pasove na obstoječih avtocestnih priključkih."

Ob rekonstrukciji se bo izvedla tudi postavitev potrebne signalizacije s spremenljivo prometno signalizacijo. "Za izvedbo ukrepov, ki bodo omogočali vožnjo po tretjem pasu, imamo izdelano idejno zasnovo, na podlagi katere je celotna rekonstrukcija ocenjena na približno 2,5 milijona evrov na kvadratni kilometer," pojasnjujejo pri Darsu.

Dela bi se lahko začela v drugi polovici 2021

Trenutno pripravljajo razpis za izdelavo projektov za izvedbo (PZI), ki bo ločen za obe vpadnici. "Razpisi za izvajanje del bodo predvidoma pripravljeni v prvi polovici naslednjega leta in prva dela bi se ob uspešni izvedbi javnih naročil lahko pričela v drugi polovici prihodnjega leta," napovedujejo pri Družbi za avtoceste. "V času izvajanja glavnih del bomo uredili vodenje prometa tako, da bo promet ves čas urejen po dveh zožanih pasovih, tako se število obstoječih prometnih pasov ne bo zmanjšalo."

"Za zdaj je groba ocena, da bi v eni gradbeni sezoni izvajalec, izbran na predhodnem javnem razpisu, opravil pripravljalna dela (razširitvene nasipe, prestavitve priključkov in podobno), nato pa v dveh gradbenih sezonah še dela na glavni trasi in zaključevanje del."

Dars

Idejna zasnova je narejena

Za rekonstrukcijo omenjenih odsekov je že izdelana idejna zasnova (IDZ), narejena je tudi prometno-varnostna analiza variant občasne uporabe odstavnega pasu za vožnjo in stalne šestpasovnice brez odstavnih pasov. "Rezultati analiz kažejo, da je smiselno uvesti vožnjo po treh pasovih na odsekih med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri vožnje ter med Kozarjami in Vrhniko, oz. ob spojitvi z obstoječim tretjim, torej pasom za počasni promet na vrhniškem klancu vse do Logatca," razlagajo pri Darsu. "V pripravi je projektna naloga za projektno dokumentacijo za izvedbo del (PZI) oz. za pričetek postopka javnega naročila za izdelavo navedene projektne dokumentacije. Izvedba bo zaradi velikega obsega del in zahtevnosti izvedbe pod prometom razdeljena na posamezne etape. Pričakujemo, da bi ob uspešno izvedenem javnem naročilu lahko prejeli projektno dokumentacijo za prvo etapo konec prihodnjega leta.

To pomeni, da bi z določenimi deli, če bodo razpisi za izvajalce gradbenih del potekali brez zapletov, lahko pričeli že v letu 2021, medtem ko z glavnimi deli rekonstrukcije v letu 2022. Ker se bo gradnja izvajala fazno po etapah, pričakujejo, da bi bile prve etape zaključene predvidoma do konca leta 2022.

Dograditev odstavnih niš

"Dodatni pas se bo pridobil s preoblikovanjem obstoječega odstavnega pasu v vozni pas, za kar pa je potrebno izvesti razširitev prečnega profila ceste ob današnjem odstavnem pasu," navajajo pri Darsu. "Obstoječih voznih pasov se ne bo ožalo, izvedla se bo rekonstrukcija sredinskega ločilnega pasu v t. i. nezeleni izvedbi (tudi iz drugih razlogov), ki bo prav tako omogočala nekaj več prostora za vodenje prometa. Glede na to, da se bo odstavni pas preoblikoval v tretji pas, je ob tem pasu predvidena dograditev odstavnih niš, pospeševalnih in zaviralnih pasov na avtocestnih priključkih in izvedba vseh drugih potrebnih ukrepov zaradi razširitve prečnega profila ceste."

Izvedba dodatnega pasu je na obeh navedenih krakih pogojena z rekonstrukcijo celotnega cestnega telesa. "Mostovi in podvozi se bodo ustrezno razširili za približno en meter, kolikor je potrebno, da iz odstavnega pasu lahko naredimo vozni pas," še razlagajo pri Darsu. "Konkretno, most prek Save pri Sneberjah ni problematičen, saj že danes po njem potekajo trije pasovi in so širine zadostne. Most čez Ljubljanico pa bo potrebno dograditi za zaviralni pas, točni ukrepi bodo znani po izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo. Na območju priključkov je potrebno zgraditi dodatne zaviralne in pospeševalne pasove, saj se obstoječi namenijo vožnji."

dezurni@zurnal24.si

Komentarjev 8
  • jakec1575 12:31 21.februar 2020.

    lep podatek je dal Drad km2. :) Torej razsiritev odstavnega pasu za 1m + niše. ker ne vemo koliko niš bo, je težko izračunati, koliko km dejanska resitev resuje.

  • Snežinko 09:04 21.februar 2020.

    Spet naslov čisto v skladu s praznimi glavami vas, "novinarjev", kajne? Naslov bombastičen, vsebina pa, kot ponavadi čisto drugačna: delati bodo začeli šele teoretično konec 2021, b:)praktično pa leta 2030, ker bo vmes miljon pritožb.

  • Pepe007 08:01 21.februar 2020.

    No, kam tako hiteti. Počasi ... Pričakujem civilno iniciativo, ki bo nasprotovala zaradi spremenjenih vplivov na okolje. In to ne samo eno. Potem bo prišel na vrsto ARSO, potem pritožbe neizbranih izvajalcev in proti letu 2030 bo to verjetno že narejeno.