Slovenija
7 ogledov

"Naj bo jasno, kdo plača"

slovenija 11.02.08 Gregor Virant, novinarska konferenca ob zakljucku konference Saša Despot
Financiranje. Računsko sodišče bi prispevke v gotovini zbiralo ločeno.

Država namerava močno omejiti prispevke, ki bi jih posamezniki ali podjetja v gotovini plačali političnim strankam kot prispevek za volilne kampanje.

"Prispevki v gotovini so za posamezno volilno kampanjo dovoljeni do zneska največ sto evrov, višji pa morajo biti vplačani prek bank, hranilnic ali drugih pravnih oseb, ki urejajo plačilni promet," predlaga ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo (MNZJU) s predlogom novega zakona o volilni in referendumski kampanji.

"Razkrijejo naj vse"

Preden pa novo zakonsko ureditev začne obravnavati vlada, je svoje pripombe MNZJU posredovalo tudi Računsko sodišče (RS). Novi zakon bi sodišču dal večjo moč in pooblastila za še temeljitejši nadzor nad financiranjem volilnih kampanj. "Tako RS pri opravljanju revizij ne bo odvisno le od dokumentacije, ki mu jo predloži organizator kampanje, temveč bo lahko zahtevalo listine tudi od državnih organov, Banke Slovenije in bank, pri katerih je organizator imel odprt poseben transakcijski načrt," načrtuje MNZJU.

RS predlaga, naj med drugim organizatorjem kampanj zapovejo, naj vodijo podrobne evidence o vplačnikih, s točnimi podatki, naslovi in zneski prispevkov. Prav tako predlaga, naj se vsi prispevki, ki jih organizator kampanje dobi v gotovini, zbirajo na posebnem ločenem bančnem računu in naj se pri tem zagotovi točen seznam tistih, ki gotovino prispevajo. "In sicer ime, priimek, naslov, EMŠO in lastoročni podpis za fizične osebe; podatke o firmi, matični številki, sedežu in poslovnem naslovu pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika in lastoročni podpis predstavnika vplačnika."

Komentarjev 1
  • Šemefuky 00:46 08.julij 2013.

    Tudi jaz sem za to, saj to prašičjeglavo PreVirantsko one je imelo en kup zastonjkarskih shodov, ki so jih plačevali razni anonimneži in koristniki PreVirantskih bonitet. Toda že do sedaj je pokazal svojo pravo vrednost in naj ga ne skrbi ...prikaži več za financiranje v prihodnosti. Njega in njegovih deklet več ne bo na seznamu parlamentarnih PreVirantov in bodo lahko izven parlamentarno modrovali, kot pri ta drugem Grregorrju, ta zaresnem.