Slovenija
142247 ogledov

Nov teden, novi ukrepi. To bo veljalo v ponedeljek!

Policijska ura v Ljubljani Profimedia
Vlada je pravkar sprejela nov odlok.

ZBIRANJE LJUDI

S ponedeljkom bo po odloku, ki ga je pravkar sprejela vlada, v Sloveniji ob upoštevanju epidemioloških ukrepov dovoljeno zbiranje do 100 ljudi na shodih, ne glede na to, v kateri fazi vladnega semaforja se nahaja posamezna regija. 

Shodi se lahko organizirajo skladno z zakonom o organiziranih shodih. Če gre za shode v zaprtih prostorih, je omejitev ena oseba na 30 kvadratnih metrov. Če gre za člane istega gospodinjstva, jih je lahko na omenjeni površini več. Skupno število udeležencev ne sme presegati števila 100. Maske so obvezne.

Na shodih, ki se organizirajo na prostem, je omejitev 1 oseba na 10 kvadratnih metrov, če gre za člane istega gospodinjstva, jih je na omenjeni površini lahko tudi več. Skupno število udeležencev je omejeno na sto. Medsebojna razdalja med zbiranjem je predpisana kot minimalno 1,5 metra. Maske na odprtem niso obvezne, če je zagotovljena ustrezna razdalja.

Še naprej velja prepoved praznovanj in porok, pri čemer pa minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, lahko dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez.

UPORABA ZAŠČITNIH MASK

Nošenje mask je še vedno obvezno v zaprtih prostorih, na prostem pa že od minule sobote le takrat, ko ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Prav tako maske ni treba nositi osebam, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre, piše v odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z novim koronavirusom.

Covdi-19 v Ljubljani | Avtor: Profimedia Profimedia

GIBANJE LJUDI PO DRŽAVI

Nočne omejitve gibanja ni več že od 12. aprila. Ostaja pa prepoved prehajanja med statističnimi regijami, saj bo regijski pristop pri ukrepih verjetno prišel v poštev šele prihodnji teden. Prehajanje regijskih mej je sicer dovoljeno v primeru izjem, kot so veljale pretekli teden, a se tem dodajo nove.

Izjeme, ki so veljale že do sedaj: 
1. prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih nalog,
2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
7. dostop do storitev za nujne primere,
8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
10. dostop do trgovin ali storitev, če so v drugi statistični regiji bližje ali jih v domači regiji ni,
11. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
12. potovanja oseb z namenom tranzita čez statistično regijo, v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
13. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

Ne glede na to pa lahko posameznik prehaja med regijami, če:
- ima negativni rezultat testa PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
- ima potrdilo, da je prebolel covid-19 več kot 21 dni in manj kot šest mesecev nazaj ali
- ima dokazilo o cepljenju proti covidu-19, ki dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalcev Biontech in Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderne najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva AstraZenece najmanj 21 dni.

Po novem veljajo še naslednje izjeme oz. dodani sta dve cepivi: 

- za prehajanje med regijami se upoštevata dve novi cepivi in sicer proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology Sputnik V in cepiva Johnson& Johnson COVID-19 Vaccine Janssen. Pri novih dveh cepivih velja, da se upošteva dokazilo o cepljenju, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology Sputnik V ali cepiva Johnson&Johnson COVID-19 Vaccine Janssen preteklo najmanj 21 dni.
- uveljavljanje navedenih izjem velja tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj. Posameznik mora imeti sicer pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme in (razen v primeru 1. in 3. točke) lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, v kateri poleg podatkov potujočih zapiše še cilj in razlog potovanja, navedbo, da jim ni bila odrejena karantena, ter navedbe, da se zaveda omejitev odloka in kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi morebitnega neupoštevanja predpisov.

ŠOLE

Vrtci so odprti za vse otroke, v šolah pa so še naprej vsi učenci in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol.

Dijaki prvih treh letnikov pa se bodo tudi v naslednjem tednu šolali po modelu C, kar pomeni, da se bo polovica oddelkov prvih treh letnikov srednjih šol en teden šolala v šoli, druga polovica pa na daljavo, naslednji teden pa se bodo zamenjali.

Dijaški domovi so še naprej odprti.

covid-19 slovenija šola | Avtor: Profimedia Profimedia

Na višjih strokovnih šolah, univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih so omogočeni izpiti in seminarji do največ deset študentov, laboratorijske vaje in individualni pouk. Študentski domovi so odprti za študente, ki opravljajo obveznosti na fakulteti, imajo stalno prebivališče v študentskem domu, študentske družine, študente tujcev in gostujoče profesorje, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča.

V glasbenih šolah je dovoljen individualni pouk ter izvedba pouka baleta in sodobnega plesa, ob pogoju, da je med udeleženci zagotovljena medsebojna razdalja vsaj dva metra.

Maske so povsod v šoli obvezne za učenke in učence od 6. do 9. razreda, za zaposlene ter za dijake in študente, otroci od 1. do vključno 5. razreda pa maske nosijo v skupnih prostorih ter pri gibanju po šoli. Za vse učence in dijake nošnja mask ni več obvezna pri pouku športa.

Zaposleni v zavodih se enkrat tedensko testirajo s hitrimi testi, razen če so cepljeni ali so preboleli covid-19 (enaki pogoji kot pri prehajanju regij zgoraj).

TRGOVINE IN OSTALE DEJAVNOSTI

Brez pogoja testiranja za zaposlene lahko dejavnosti opravljajo:
- lekarne
- bencinski servisi
- bančne storitve
- geodetske storitve
- pošta
- dostavne službe
- dimnikarske storitve (ob navzočnosti le enega izvajalca v prostoru oz. enega izvajalca in uporabnika male kurilne naprave, prostor pa je mogoče prezračiti)
- gradbena dela in storitve na prostem brez stika s potrošniki
- osebni prevzem blaga, hrane ali pijače na prevzemnih mestih
- čistilni servisi in čistilnice,
- servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles
- druge servisne delavnice ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže,
- druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

Pod pogojem rednega testiranja zaposlenih se lahko opravljajo:
- trgovinske dejavnosti
- storitve nepremičninskega posredovanja
- storitve higienske nege (frizerske, kozmetične dejavnosti in dejavnosti salonov za nego telesa, pedikura, manikura)
- individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve
- individualne storitve strokovnega oz. poslovnega izobraževanja in usposabljanja
- storitve turističnih agencij
- storitve salonov za nego živali.

Testiranje covid-19 okužbe koronavirus | Avtor: Profimedia Profimedia

Pogoji glede števila oseb v okolju, kjer se izvaja ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom, ostajajo nespremenjeni. Ponudniki morajo tako zagotavljati 30 kvadratnih metrov prostora na eno stranko.

GOSTINSKA DEJAVNOST

Brez pogoja testiranja za zaposlene je dovoljeno ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance ali za dostavo končnim potrošnikom. Pri tem je treba zagotoviti minimalni stik med uporabniki teh storitev ter upoštevanje vseh higienskih priporočil.

ODPIRANJE TERAS V DOLOČENIH REGIJAH

Dodatno se v osmih oranžnih statistični regijah dovoljuje tudi izjema opravljanja gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov med 7. in 19. uro ob upoštevanju vseh potrebnih higienskih navodil. Gre za naslednje regije: Goriška, Gorenjska, Obalno-Kraška, Pomurska, Posavska, Podravska, Koroška in Zasavska.

odprtje lokalov | Avtor: Saša Despot Saša Despot

JAVNI PROMET

Za voznike avtotaksi prevozov, izvajanja javnih linijskih prevozov, posebnih linijskih prevozov, stalnih izvenlinijskih prevozov in občasnih prevozov potnikov ter za potnike velja obvezna uporaba obrazne zaščitne maske.

Vozniki se morajo enkrat tedensko testirati na okužbo z novim koronavirusom, enako velja za spremljevalno osebje v javnem prevozu oseb v železniškem prometu. Testiranje tudi zanje ni potrebno, če so bili cepljeni proti covidu-19 ali so ga preboleli.

Avtošole lahko delujejo pod pogojem tedenskega testiranja tako udeležencev kot inštruktorjev.

ŠPORT IN REKREACIJA

Brez prisotnosti gledalcev bodo dovoljena uradna športna tekmovanja na nacionalni ravni za članske, mladinske in kadetske kategorije, na evropski (evropski pokali ...) oziroma mednarodni ravni (alpska hokejska liga, košarkarska liga Aba, rokometna liga prvakov ...) in velike mednarodne športne prireditve.

Treningi bodo dovoljeni vrhunskim športnikom olimpijskega, mednarodnega in svetovnega razreda, skupaj gre za okrog 550 športnikov, ki so s svojimi rezultati na mednarodni ravni dokazali svojo vrhunskost, pa tudi perspektivnim, okrog 650 mladim športnikom, ki so dosegli vrhunske mednarodne športne rezultate, ter registriranim kadetom, mladincem in članom, ki so člani reprezentanc.

Vadba bo dovoljena tudi poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport. Treningi športnikov bodo dovoljeni le, če se izvajajo v obliki t. i. mehurčkov oziroma zaprtih oziroma fizično ločenih skupinah.

Dovoljeni bodo tudi treningi preostalim registriranim športnikom, ki niso zajeti v zgoraj naštetih skupinah, če se bodo izvajali individualno ali pod vodstvom strokovnega delavca v športu, ter brezkontaktna športna vadba v skupinah do deset vadečih. Pri izvajanju vadbe športnikov v skupinah bo potrebno neprekinjeno vzdrževati vsaj dva metra medosebne razdalje.

Slednja bo potrebna tudi pri strokovno vodeni individualni športno-rekreativni dejavnosti ter brezkontaktni športni vadbi v vadbenih skupinah do deset vadečih.

Odlok prav tako omogoča potovanja športnikom na treninge, priprave in tekmovanja na tujem, organizator športnega tekmovanja pa bo moral zagotoviti, da bodo prisotne le osebe, nujno potrebne za izvedbo.

SMUČIŠČA

Dovoljeno je obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog v skladu s priporočili NIJZ in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi hitro testiranje na novi koronavirus na vstopni točki na smučišče ali če stranke upravljavcu naprav predložijo negativni rezultat največ sedem dni starega hitrega ali PCR-testa. Otroci do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev testa ne potrebujejo.

Testiranje tudi ni potrebno za osebe, ki so prebolele covid-19 ali so bile cepljene. Predložitev negativnega rezultata testa tudi ni potrebna za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov.

KULTURA, ZABAVA

Še naprej bodo odprle knjižnice, muzeji in galerije ter storitve ponujanja dostopa in ogleda kulturne dediščine brez organiziranega vodenja na ograjenih odprtih javnih površinah z nepremično kulturno dediščino. Pri tem pa pri vseh, tudi na odprtih javnih površinah, velja omejitev števila oseb, in sicer na enega končnega uporabnika na 30 kvadratnih metrov, ali na enega uporabnika, če je javni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov.

Ponujanje ostalih kulturnih storitev je prepovedano. Zaprte ostajajo tudi kinodvorane in diskoteke.

VERSKI OBREDI

Obiskovanje verskih obredov bo dovoljeno ob navzočnosti vernikov, če bo možno zagotoviti minimalni možni stik med udeleženci, redno prezračevanje, nošenje zaščitnih mask, prepoved petja in razkuževanje rok.

Pri tem pa velja omejitev števila oseb, in sicer na enega udeleženca ali skupino iz istega gospodinjstva na 30 kvadratnih metrov. Če je verski objekt manjši od 30 kvadratnih metrov, se število oseb omeji na enega verskega uslužbenca in udeleženca oziroma skupino iz istega gospodinjstva. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

GIBANJE MED DRŽAVAMI

Vlada je znova spremenila odlok o pogojih vstopa v Slovenijo in na seznam izjem dodala cepljene z ruskim cepivom Sputnik V in cepivom ameriškega proizvajalca Johnson & Johnson. Spremenjeno je tudi nekaj drugih določil glede izjem.

Meja med Hrvaško in Slovenijo mejni prehod | Avtor: Profimedia Profimedia

V Slovenijo je brez obvezne karantene ali brez dokazila o opravljenem testu na covid-19 že mogoče vstopiti s potrdili o cepljenju s cepivi proizvajalcev Pfizer/BioNTech, Moderna in AstraZeneca, po novem pa tudi cepiv Sputnik V in Johnson & Johnson. Za slednji dve cepivi mora od prejema prvega odmerka miniti najmanj 21 dni.

Spremenili so tudi pogoje tranzita čez Slovenijo in čas podaljšali s sedanjih šestih na 12 ur. Med nujne razloge za vstop v državo brez napotitve v karanteno na domu in brez negativnega rezultata testa pa so dodali "poslovne razloge".

Odpravili so starostno omejitev za dnevne šolarje, ki je bila doslej do 15. leta starosti, med izjeme so dodali osebe, ki prevažajo dnevne šolarje in se čez mejo vrnejo takoj po opravljenem prevozu. Doslej so te osebe namreč potrebovale negativni test, ki ni starejši od sedmih dni.

Izjemo za dvolastnike ali najemnike zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje so razširili tudi na njihove ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

Spremembe so uvedli tudi glede potrebnega testa (PCR ali hitrega). Dnevni šolarji, starejši od 15 let, in osebe, ki jih prevažajo, testa ne bodo več potrebovali.

Po drugi strani ne bo več izjeme glede varstva in pomoči osebam, starševske skrbi in stikov z otroki ter vzdrževalnih del na zasebnem objektu ali zemljišču. Po novem bo za te kategorije oseb potreben negativni test, ki ni starejši od treh dni.

Test pa ne bo potreben za osebe, ki mejo prehajajo iz družinskih razlogov zaradi izvajanja starševske skrbi in stikov z otrokom ali zaradi vzdrževanja stikov z zakoncem, zunajzakonskim partnerjem, partnerjem iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze, in se čez mejo vračajo v 72 urah po prehodu meje. Ta izjema velja tudi za ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

Vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in z največ tri dni starim negativnim testom se dovoli tudi državljanu članice EU ali schengenskega območja, ki prihaja iz ene od teh članic, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, in se čez mejo vrača v 48 urah po prehodu meje.

V delu izjeme, ki se nanaša na opravljanje vzdrževalnih del na zasebnem objektu ali zemljišču, velja izjema tudi za ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

Nekoliko se je spremenil tudi rdeči seznam držav. Med državami članic EU ali schengenskega območja so spremembe pri Danski, Finski, Franciji, Italiji, Norveški in Španiji, s seznama pa je črtana Portugalska. S seznama tretjih držav pa je črtana Velika Britanija.

 
Komentarjev 8
  • ode 07:45 18.april 2021.

    V Sloveniji imamo kar 4.673 prejemnikov družinskih borčevskih pokojnin: Odslej veste, zakaj je toliko zagrizenih politkolesarjev in pobožnih dražgoških romarjev. Več na: https://nova24tv.si/slovenija/politika/l-v-sloveniji-imamo-kar-4-673-prejemnikov-druzinskih-borcevskih-pokojnin-odslej-veste-zakaj-je-toliko-zagrizenih-politkolesarjev-in-poboznih-drazgoskih-romarjev/

  • jakec1575 22:11 17.april 2021.

    Ocitno se delo ministra za zdravje pozna. In vlada ne more vec vse poprek sprejemati neumnosti.

  • tlacan 11:18 17.april 2021.

    Ta virus je generalka, da ocenijo kako se ovčke odzivajo (čredni strah i.p.d.). Oceniti morajo koliko se vrvico lahko zategne, da preživijo in seveda še vedno pridno poslušajo. Postajamo novodobni sužnji. Zgodovin se ne ponavlja ampak se vrača nazaj. Od ...prikaži večd svobodnih ljudi smo preskočili kapitalizem in pristali v fevdalizmu in naslednja faza je sužnje-lastištvo. Lastniki raje ostajajo zakriti, da jih kdo ne sklati.