Slovenija
17 ogledov

Nove vloge, ko še stare niso rešene

vrtec Najdihojca, Enota Biba, odprtje novih prostorov Nik Rovan
Decembra že nove vloge za znižano plačilo vrtca, medtem ko se ministrstvo še koplje v starih pritožbah.

"Aprila sem dobila odločbo za otroški dodatek in za znižano plačilo vrtca. Pritožila sem se, ker so upoštevali premoženje, s katerim ne razpolagamo," pravi ena od naših bralk, ki odgovora na pritožbo še ni prijela, čeprav je že november in bo kmalu potrebno vlagati nove vloge za znižano plačilo vrtca. Po njenih podatkih so na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) njeno pritožbo prejeli junija. Vse leto je plačevala vrtec po izdani odločbi, do junija 200 evrov, od septembra pa 124 evrov, poleg tega pa še poračun za nazaj v višini 60 evrov. "Za petčlansko družino to ni malo," pravi bralka, ki jo razumljivo zanima, kdaj bo njena pritožba rešena in kdo bo kril obresti za financiranje države.

Več tisoč nerešenih

Slednjih po pričakovanjih od države ne bo dobila. "Zaradi nepravočasno rešenih odločb ne tečejo zamudne obresti, kot tudi ne tečejo, če stranka plačuje v tem obdobju nižjo višino vrtca, po novi odločbi pa ga bo plačevala več," utemeljujejo na MDDSZ. Podatka, koliko je nerešenih pritožb za posamezno pravico, nimajo. Po oceni bralke se nerešene pritožbe štejejo v tisočih, saj je sama avgusta izvedela, da je štiritisoča, medtem ko so takrat reševali pritožbe, ki so se gibale med tisoč in dva tisoč.

Zagotovil, da bo do konca leta, ko se bodo začele vlagati nove odločbe, rešilo stare, ministrstvo ne daje, pravijo le, da se tako pri njih kot na centrih za socialno delo trudijo, da bi nova socialna zakonodaja zaživela v praksi in da bi odločanje o pravicah po novem steklo čimprej.

Pritožba na pritožbo

Bralko zanima tudi, ali ministrstvo ni zavezano k spoštovanju roka, v katerem mora odgovoriti na pritožbo. "Rok, ki ga zakon o splošnem upravnem postopku določa kot rok, v katerem mora organ odločiti o zahtevi, je le inštrukcijski rok in s tem, ko organ odločbe rešuje po roku, to še ne pomeni, da je stranki o zahtevi po tem roku ugodeno," pojasnjujejo na ministrstvu. Vsem, ki so se na odločbo pritožili, tako ostaja le, da čakajo ali da se zaradi kršitve roka pritožijo na socialno sodišče, kot če bi bila njihova zahteva zavrnjena.

Komentarjev 1
  • privat 09:01 04.december 2012.

    še otroci niso več nasmejani...kaj so slišali da je pahor zmagal na privat volitvah??