Slovenija
16 ogledov

OECD: Slovenci po pismenosti podpovrečni

računalnik, število, tipkanje, računanje Žurnal24 main
Odrasli Slovenci so na področju besedilnih in matematičnih spretnosti ter reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih v povprečju slabši od povprečja držav članic OECD.

Približno eden od štirih slovenskih odraslih je skromno podkovan v pismenosti, računanju in reševanju problemov, kar je precej višji delež kot v drugih državah članicah Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).To je pokazala Raziskava spretnosti odraslih PIAAC 2016. Kljub temu pa so se dosežki odraslih na področju besedilnih spretnosti opazno izboljšali v zadnjih dveh desetletjih.

Manj kot šest odstotkov odrasli popolnoma razume besedilo

Najvišjo raven besedilnih spretnosti je v Sloveniji doseglo 5,6 odstotka odraslih. To je precej manj od povprečja vseh odraslih iz sodelujočih držav OECD, ki je 10,6 odstotka. Na tej ravno so odrasli sposobni povezati, interpretirati in sintetizirati informacije iz daljših besedil, ki vsebujejo pogojne oziroma nasprotujoče si informacije, kompleksno sklepajo in uporabijo splošno znanje, pogoste so pogojne informacije, moteče informacije so na videz enake kot prave.
Nekaj več kot 30 odstotkov (povprečje OECD 35,4 odstotka) odraslih v Sloveniji razume in se pravilno odzovejo na zgoščena in daljša besedila, v katerih so pogosto prisotne nasprotujoče si informacije. Znajo prepoznati, interpretirati in ovrednotiti eno ali več informacij, pogosto sklepajo, izluščijo pomen in zanemarijo nebistveno.
besedilne spretnosti | Avtor: OECD OECD


Na področju matematičnih spretnosti boljši kot na področju besedilnih

Znanje računanja so s četrto oz. peto stopnjo ocenili pri 8,6 odstotka vključenih v raziskavo, povprečje pa na tem področju znaša 11,3 odstotka. Četrta stopnja tu pomeni, da posameznik razume širok spekter matematičnih podatkov, ki so lahko zapleteni, abstraktni ali se nahajajo v nepoznanem kontekstu.

Prvo stopnjo znanja računanja je doseglo 25,8 odstotka sodelujočih, pri čemer povprečje držav pri tej stopnji znaša 22,7 odstotka. Tisti s to stopnjo znanja med drugim obvladajo osnovne matematične postopke v konkretnih kontekstih.

Sposobnost reševanja problemov so s tretjo stopnjo ocenili pri 3,7 odstotka sodelujočih, kar je za 2,1 odstotne točke manj od povprečja držav članic OECD. Nekdo, ki je ocenjen s tretjo stopnjo, zna rešiti naloge, ki vključujejo različne računalniške aplikacije, veliko število korakov ter iskanje in uporabo za konkreten primer namenjenih ukazov v novem okolju.

Nadpovprečno velika je tudi razlika v znanju med posamezniki. Razlike so po ugotovitvah raziskave med drugim odvisne od starosti, stopnje izobrazbe in socialnih okoliščin posameznikov.

matematične spretnosti | Avtor: OECD OECD

Uspešno povezana z izobrazbo staršev

V Sloveniji je izobrazba staršev tesneje povezana z uspešnostjo kot v večini drugih sodelujočih držav in gospodarstev. Odrasli z vsaj enim staršem z univerzitetno izobrazbo so v povprečju dosegli 51 točk več pri besedilnih spretnostih kot odrasli, pri katerih nobeden od staršev ni dosegel srednješolske izobrazbe.
 
Ta razlika je občutno večja od povprečne razlike v državah OECD, ki je 40 točk. Pri matematičnih
spretnostih je razlika med tema dvema skupinama 59 točk (povprečna razlika v OECD pa je 43 točk). Dosežena izobrazba staršev ima še večji vpliv na uspešno reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih. Pri odraslih, katerih starši niso dosegli srednješolske izobrazbe, je precej verjetneje (36 odstotkov), da bodo imeli malo oziroma nič računalniških spretnosti, kot pa pri odraslih z vsaj enim staršem z doseženo višjo in visoko stopnjo izobrazbe (3,6 odstotkov). Prav tako je le 7,6 odstotkov odraslih z nizko izobraženimi starši doseglo najvišji dve ravni spretnosti na tem področju v primerjavi s 54,1 odstotkov odraslih z visoko izobraženimi starš.
 
sergeja.hadner@zurnal24.si
 

 

Komentarjev 5
 • Avatar Leon
  Leon 08:53 29.junij 2016.

  Vsem otrokom od vrtca naprej brezplačno raazdeliti tablice ...............tako Ivan beli princ ,jaz pa dodajam,da nekateri petnajsletniki ne obvladajo pisanje ,kar je zelo razvidno iz šolskih nalog.

 • Ferluci 07:00 29.junij 2016.

  ...in levaki zmagujejo na volitvah ter vodijo gospodarstvo...

 • jakec1575 23:15 28.junij 2016.

  se popolnoma strinjam. to pa zato, ker se ljudje odlocijo, da se po 50 letu ne bodo vec ucili in potem se 30 let cakajo na smrt. vmes pa kradejo bogu dneve.