Slovenija
3 ogledov

OI narobe obračunaval plače

04102007_zurnal24_onkoloski_institut_bostjan_tacol Žurnal24 main
V poročilu računskega sodišča o poslovanju Onkološkega inštituta (OI) v letu 2009 je bilo ugotovljeno, da so z napačnim določanjem plač posameznikom izplačali previsoke oziroma prenizke plače.

Računsko sodišče je za poslovanje OI v letu 2009 izreklo negativno mnenje. Revizija je pokazala, da so z napačnim določanjem plač posameznim zaposlenim izplačali previsoke oziroma prenizke plače.

Z neustreznim knjiženjem dela stroškov amortizacije v višini 3.808.570 evrov si je OI znižal presežek prihodkov nad odhodki, namesto da bi s tem zneskom pokril del izgube iz preteklih let.

OI je posameznim zaposlenim nepravilno določil tudi osnovno plačo, dodatek za mentorstvo in položajni dodatek. Prav tako so javni uslužbenci napredovali, preden so izpolnili vse zahtevane pogoje, navajajo na računskem sodišču. Tako je OI uslužbencem pri plačah skupno preveč izplačal najmanj 118.974 evrov, tistim, ki so dobili prenizke plače, pa so izplačali skupno za 877 evrov premalo.

Dobil 2.382 evrov preveč
Strokovni direktor je za nadurno delo, dežurstvo in stalno pripravljenost, ki jih je opravil kot zdravnik, v letu 2009 dobil 2.382 evrov preveč. Pri obračunavanju teh ur so mu namreč za osnovo vzeli plačo strokovnega direktorja namesto plače zdravnika. Med nepravilnostmi, ki jih je v računovodskih izkazih OI odkrilo računsko sodišče, je tudi ta, da OI med opredmetenimi osnovnimi sredstvi ni izkazoval vrednosti zgradb in opreme v vrednosti dobrih 600 tisoč evrov, ki mu jih je ministrstvo za zdravje v letu 2008 preneslo v upravljanje.

Poleg tega so več zaposlenih uvrstili v višje plačne razrede, kot bi jih morali po zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. Med drugim so vodjo kadrovske službe že ob zaposlitvi leta 2004 uvrstili pet plačnih razredov višje od količnika delovnega mesta in ji določili plačni količnik 8,0. Po prevedbi plač na nov plačni sistem pa so jo uvrstili v 54. plačni razred, čeprav bi jo glede na zakon morali uvrstiti v 50. plačni razred.

 

Napake tudi pri javnem naročanju
Računsko sodišče je še ugotovilo, da je OI ravnal v nasprotju s predpisi o javnem naročanju pri nabavi materiala, storitev in osnovnih sredstev v znesku najmanj 14 milijonov evrov ter pri izvajanju posameznih postopkov izbire dobaviteljev in izvajalcev.

Pri nabavi infuzijskih črpalk in infuzijskih sistemov je OI sklenil pogodbo z izbranim dobaviteljem in nabavil za 33.600 evrov črpalk ter za 9.428 evrov sistemov. A to je komaj en odstotek vseh nabav črpalk in sistemov v letu 2009. OI je namreč tega leta skupno nabavil za 880.379 evrov tega materiala. Preostale nabave je OI opravil brez ustreznih postopkov izbire dobavitelja, izpostavlja računsko sodišče v poročilu.

Med drugim je OI pogodbe za dobavo nekaterih protitumornih učinkovin sklenil z dobavitelji, ki sploh niso imeli priznane sposobnosti za te učinkovine, javno naročilo za eno od učinkovin pa je oddal ponudniku, ki ni bil najcenejši, čeprav je bilo merilo za izbor prav najnižja cena.

NA OI še brez komentarja
OI med izvajanjem revizije ni odpravil vseh ugotovljenih nepravilnosti, zato je računsko sodišče zahtevalo predložitev odzivnega poročila v roku 90 dni po prejemu revizijskega poročila.

V odzivnem poročilu mora OI izkazati aktivnosti za uskladitev z ministrstvom za zdravje glede izkazovanja opreme, prejete v upravljanje avgusta 2008, ter ukrepe za odpravo nepravilnosti pri določanju in obračunavanju plač.

Direktorica OI Ana Žličar je za STA potrdila, da so revizijsko poročilo prejeli. Ker pa ga morajo še proučiti, ga za zdaj še ne more komentirati.

Komentarjev 0
Napišite prvi komentar!

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Če nimate uporabniškega računa, izberite enega od ponujenih načinov in se registrirajte v nekaj hitrih korakih.