Slovenija
53 ogledov

Računsko sodišče: gradbena inšpekcija je neučinkovita

sport 30.06.09 delavci, gradbisce, delo, novinarska konferenca ob dnevu odprtih Saša Despot
Gradbena inšpekcija je bila v letih 2011 in 2012 neučinkovita, ugoravlja Računsko sodišče. Prijave neenotno evidentirane, redne in samoiniciativne inšpekcije so izvajali le v manjši meri, izrekali so le najnižje globe.

Gradbena inšpekcija je bila v letih 2011 in 2012, neučinkovita, ugotavlja Računsko sodišče (RaS).

Inšpektorata, ki naj bi izvajala gradbeno inšpekcijo, nista sprejela notranjega akta, s katerim bi opredelila postopke in usmeritve, da bi inšpekcijo lahko izvajala enotno, pregledno in učinkovito. . Prijave niso bile enotno evidentirane, inšpektorata pa kljub vloženim sredstvom nista uvedla informacijske rešitve, ki bi to omogočala

Izrekali so lahko le najnižje globe

Inšpektorata za izvajanje gradbene inšpekcije nista imela predpisanih meril za določitev višine glob glede na težo kršitev, zaradi česar so gradbeni inšpektorji lahko izrekali le najnižje globe v določenih razponih. 

V obdobju, na katero se nanaša revizija, so gradbeni inšpektorji redne, samoiniciativne inšpekcijske preglede izvajali le v manjši meri. Inšpektorata tako nista zagotovila varovanja javnega interesa. 

Gradbeni inšpektorji inšpekcijskih nalog niso opravljali pravočasno glede na predpisane roke. Odgovore prijaviteljem so pošiljali pošiljali kasneje kot v 15 dneh po prejemu prijave in izdajali sklepe o dovolitvi izvršbe kasneje kot v 30 dneh od poteka izpolnitvenih rokov, navedenih v odločbah. Inšpekcijske postopke so pogosto uvedli kasneje kot v 30 dneh po prejemu prijave.

Nekaterih neplačanih računov sploh niso dajali v izterjavo

Po zaključenih izvršbah po drugi osebi so gradbeni inšpektorji sklepe o stroških pogosto izdajali tudi več mesecev po prejemu računov izvajalcev, neplačane sklepe o stroških pa so posredovali v izterjavo tudi več mesecev po preteku roka plačila oziroma pritožbe ali pa jih v izterjavo sploh niso posredovali. Izvršbe so izvajali tako, da so pri tem nastajali dodatni stroški za državni proračun, zaradi domnevno nestrokovnega izvajanja nalog gradbene inšpekcije pa je bilo vloženih tudi več odškodninskih zahtevkov.

Računsko sodišče od inšpektoratov zahteva odzivno poročilo, Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor ter Inšpektorata Republike Slovenije za infrastrukturo zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem morata izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in nesmotrnosti. Računsko sodišče je podalo tudi priporočila za izboljšanje poslovanja.

dezurni@zurnal24.si

Računsko sodišče je izvajanje nalog gradbene inšpekcije v letih 2011 in 2012 ocenilo kot neučinkovito, ker inšpektorata, pristojna za izvajanje nalog gradbene inšpekcije:

  • nista imela predpisanih ustreznih in zadostnih podlag, navodil in usmeritev, ki bi zagotavljale enotno, pregledno in učinkovito izvajanje nalog gradbene inšpekcije;

  • nalog gradbene inšpekcije nista izvajala v skladu s predpisanimi podlagami;

  • nista ustrezno spremljala izvedenih nalog gradbene inšpekcije, saj nista izvajala ustreznega nadzora nad izvajanjem teh nalog, nista sprejela ustreznih ukrepov za odpravo zaostankov, se nista ustrezno odzivala na ugotovitve nadzornih institucij in nista ustrezno poročala.Komentarjev 1