Slovenija
3 ogledov

Reklamacija dela policije je moralno zadoščenje

vstaja Nino Verdnik
Pritožbe nad policijo. Skoraj 500 pritožb, utemeljenih le 4 odstotke.

"V zadnjih letih število vloženih pritožb zoper delo policistov upada, kar pripisujemo zlasti temu, da se področju pritožb namenja večja pozornost in je javnost v večji meri informirana o tem, kaj je lahko predmet pritožbenega postopka," menijo na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ). Kljub temu obstaja precejšnja razlika med številom vseh pritožb (letos do decembra 370) in številom utemeljenih (letos 19).

Globo se vseeno plača

"V preteklosti je bil precejšen delež pritožb vložen z namenom, da bi se vlagatelji izognili odgovornosti in izrečeni globi," pravijo na MNZ. A pritožbeni postopek na globo nima vpliva, saj morajo za to prizadeti uveljavljati sodno varstvo. V pritožbenem postopku se namreč zgolj ugotavljajo okoliščine ter uporaba policijskega postopka in pooblastil. "Kot pritožbeni razlogi se upoštevajo zlasti navedbe pritožnika glede neukrepanja policista, ko bi bilo to potrebno, uporabe prisilnih sredstev, uporabe drugih policijskih pooblastil ter komunikacije, ki se kaže v nedostojnem in nekorektnem odnosu policista," razlagajo na MNZ.

Po pomoč tudi k varuhu

"Glede na število postopkov, ki jih izvedejo policisti, in število podanih pritožb po oceni varuha človekovih pravic ne kaže na to, da bi se državljani pogosto pritoževali," opažajo v pisarni varuhinje. Zaradi ravnanja policije se na leto nanjo obrne od 90 do 110 ljudi. "Pobude se nanašajo na različne vidike policijskega delovanja, na primer na odvzem predmetov, obravnavo kaznivega dejanja, hišno preiskavo, uporabo prisilnih sredstev in pomoč policije v postopkih prisilne hospitalizacije," razlagajo. Varuh v primeru pobude oceni, ali je šlo za kršenje človekovih pravic, in poda predlog za odpravo kršitev.

Komandirji ne rešijo vsega

Pritožbe zoper delo policistov se sicer lahko rešuje v pomiritvenem postopku pri vodji policijske enote in na seji senata MNZ, ki je sestavljen iz enega uslužbenca MNZ in dveh predstavnikov javnosti. V teh pritožbah uslužbenec MNZ zbere dokaze in pripravi poročilo, ki ga predstavi senatu. Za utemeljenost pritožbe morata zanjo glasovati dva od treh članov.

Možno je tudi kaznovanje

"Če pritožbeni senat odloči, da je pritožba utemeljena, pomeni, da je bil pritožnik z 'reklamacijo' policijskega dela uspešen, kar zanj v prvi vrsti predstavlja moralno zadoščenje," so prepričani na MNZ. Vodstvu policije tudi predlagajo ukrepe za odpravo nepravilnosti oziroma uvedbo disciplinskega postopka. Če obstaja sum o kaznivem dejanju s strani policista, MNZ o tem obvesti specializirano državno tožilstvo.

Število podanih in utemeljenih pritožb zoper delo policije

Komentarjev 2
  • moder 11:33 08.december 2013.

    treba je scitit izvajalce genocida nad narodom... ne najdes robotov na vsakem vogalu, ki samo izvrsujejo ukaze, cetudi so neustavni, ze dolgo so policaji kruhoborci za place in ne zascitniki naroda...

  • privat 08:39 08.december 2013.

    resnično..zakaj se pa reši samo toliko malo pritožb??