Slovenija
2 ogledov

Revizija strokovne pomoči poslancem

Državni zbor Anže Petkovšek
Računsko sodišče bo ta mesec začelo opravljati revizijo smotrnosti in učinkovitosti zagotavljanja strokovne pomoči poslancem.

Revidirali bodo poslovanje od 1. januarja 2012 do izdaje osnutka revizijskega poročila. Preverjali bodo, ali strokovna pomoč poslancem prispeva k njihovemu hitrejšemu in kakovostnejšemu odločanju.

Računsko sodišče bo v reviziji poskušalo najti tudi odgovor na vprašanje, ali je področje zagotavljanja strokovne pomoči poslancem urejeno učinkovito, so pojasnili za STA.

Namen ni določen

V skladu z zakonom o poslancih poslanski skupini za vsakega poslanca pripada določen znesek za strokovne sodelavce poslancev. Višino zneska strokovne pomoči je državni zbor določil v odloku o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah državnega zbora. Za vsakega poslanca poslanski skupini pripadajo sredstva za dodatno strokovno pomoč v mesečnem znesku plače podsekretarja.


Sredstva za dodatno strokovno pomoč se lahko namenijo za zaposlovanje javnih uslužbencev za določen čas ali za pogodbeno delo. Nobena pravna podlaga pa ne določa podrobneje namena porabe sredstev za strokovno pomoč, so še pojasnili na računskem sodišču.

Pojasnjevati bodo morali potrebe

Predsednik sodišča Tomaž Vesel je pojasnil, da bodo najprej preverjali razloge za naročilo storitve. Poslanske skupine bodo tako morale argumentirati, ali so imeli poslanci pomanjkljivost znanja ali so imeli druge specifične potrebe.

V reviziji bodo nato pregledali sklenjene pogodbe poslanskih skupin za strokovno pomoč, izdelke, ki so nastali na podlagi teh pogodb, ter zapisnike, evidence in vso drugo dokumentacijo, ki je navedena v pogodbi ali pa se pričakuje po standardih dobrega poslovanja. Pozneje lahko pregledajo tudi, kako je bila pomoč uporabljena pri neposrednem delu poslancev, je dodal Vesel. Če bo mogoče, bodo preverili tudi, ali je poslanec navedeno uporabil.

Komentarjev 1
  • dragec 14:18 06.avgust 2013.

    ENI POSLANCI SO BOLJ INTELIGENTNI, IZOBRAŽENI, NAČITANI, ENI PAČ NE. MI SMO JIH VOLILI (SIMČIČI, PUKŠIČI. ........)