Slovenija
20730 ogledov

Še niste prejeli nakazila? To je razlog!

denar, evri, posojilo Boštjan Tacol
Med tistimi, ki so upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka, so nekateri, ki nakazila še niso prejeli.

Finančna uprava RS bo 24. junija nakazala še eno tranšo mesečnega temeljnega dohodka. V tranšo, ki je bila izplačana 10. junija 2020, namreč niso bili vključeni vsi upravičenci oz. niso prejeli celotnega zneska. Samozaposleni, družbeniki, kmetje in verski uslužbenci, ki so do polnega zavarovalnega časa vključeni kot starši, niso prejeli polnega izplačila. Tem upravičencem bo finančna uprava razliko do polnega zneska mesečnega temeljnega dohodka za mesec marec in april izplačala 24. junija 2020.

Izplačilo mesečnega temeljnega dohodka za maj bo 24. junija prejela še ena skupina upravičencev. Gre za tiste, pri katerih je bilo zaradi sprememb v zakonodaji in različnih okoliščin na njihovi strani preverjanje pogojev v zvezi z upravičenostjo bolj kompleksno in ga v kratkem času do dneva izplačila ni bilo mogoče izvesti. 

Nakazali več kot 80 milijonov evrov

Finančna uprava je do zdaj nakazala 80,8 milijona evrov mesečnega temeljnega dohodka. Kakšen bo končen znesek, izplačan za ta namen, bo znano po tem, ko bodo nakazali še zadnjo tranšo, pojasnjujejo na finančni upravi. 

Finančna uprava je prejela več kot 140.000 izjav za oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene, kmete, verske uslužbence in družbenike za vse tri mesece. 

Do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020. Če ta pogoj ne bo dosežen, bo moral upravičenec vrniti celotno pomoč. 

Kako bodo vršili nadzor?

Za upravičenca, ki ugotavlja prihodke po pravilih o računovodenju, se upoštevajo čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo. V primeru normiranih stroškov se bo upošteval upad prihodkov, ki jih normiranec vpiše v zaporedno št. 1 obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. "Priprava dodatnih računovodskih poročil ne bo potrebna," dodajajo na finančni upravi. 

Nadzor bo izvajala finančna uprava. "Nadzor se bo izvajal v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek. Tako namreč določa 99. člena ZIUZEOP," pojasnjujejo na finančni upravi.

Kdor naknadno ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka, mora o tem obvestiti finančno upravo. To mora storiti najkasneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2020, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020, in vrniti znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe. Skrajni rok za predložitev obvestila o neizpolnjevanju pogojev je torej 31. marec 2021 (rok za predložitev rednega davčnega obračuna za leto 2020).

dezurni@zurnal24.si

 

Komentarjev 7
  • lalida 21:34 16.junij 2020.

    tuki investirat pa bo dnar https://www.mintos.com/en/l/ref/WU4L68

  • pravičnik77 07:36 16.junij 2020.

    niti obljubljenih 30 eur/na otroka še nismo dobili, kao pomoč družinam z otroci v času krize.. in jih verjetno ne bomo dobili, ker so razglasili, da krize ni več..

Sorodne novice