Slovenija
1388 ogledov

Spremembe pri podaljšanem bivanju

Šola Profimedias
Podaljšano bivanje bo časovno omejeno. Vartstvo, ki bo organizirano v kasnejšem času, bo plačljivo.

Podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda naj bi se izvajalo v dveh sklopih, je v noveli zakona o šoli predvidelo ministrstvo za šolstvo.

Rednemu pouku naj bi sledilo dve uri in pol organiziranih dejavnosti. V tem času se bodo izvajali neobvezni izbirni predmeti, pevski zbor, prehrana, učenje učenja in ustvarjalno-sprostitvene dejavnosti. Po dveh urah in pol naj bi bili za učence do 5. razreda organizirani še dve uri popoldanskega varstva.

Skuša ministrstvo zmanjšati stroške?

"Podaljšano bivanje se časovno omejuje in v zvezi s tem se odpira več vprašanj," pravi Tone Meden, predsednik zveze aktivov staršev. "Postavlja se vprašanje, ali je namen zmanjševanje stroškov, ali bo zaradi te spremembe prišlo do presežka strokovnih delavcev in kako bo poskrbljeno za učence, ki morajo počakati na starše."

Na ministrstvu poojasnjujejo, da se z novelo tzakona o osnovni šoli razširjeni program in znotraj tega podaljšanop bivanje, ne omejuje, temveč se ohranja sedanji obseg, se pa bolj jasno strukturira različne organizacijske oblike razširjenejga programa z namenom, da se zagotovi možnosz izvajanja ciljev tega programa. "Očitki dosedanjemu organizacijskemu modelu namreč so, da v okviru podaljšanega bicvanja sedaj ni mogoče realiziratu vzgojno-izobraževalnih ciljev in da je odaljšano bivanej bolj ali manj čakalnica za prehajanje iz ene v drugo obliko vzgojnega dela."

"Nadstandard" plačljiv

Sredstva za izvajanje so bila za učence od prvega do četrtega razreda v celoti krita iz proračuna, za učence od petega do šestega razreda pa je bila iz proračuna krita vsaj polovica sredstev.

"Da bi bilo popoldansko varstvo plačljivo, je bilo že večkrat govora. Predvsem gre tukaj za nekoliko starejše otroke, kajti do določene starosti se sredstva v proračunu najdejo, za starejše pa ne več, četudi starši presodijo, da naj otrok ne bi bil doma sam več ur," pravi Meden.

Glede na različne potrebe je popoldansko varstvo na šolah organizirano različno, na nekaterih šolah je varstvo organizirano do 16 ure, na drugih do 17. ure. Prvošolci pouk končajo okoli 12. ure.

Obseg razširjenjega programa, ki je zagotovljen v okviru javne službe, bo v celoti financiran iz proračuna, pravijo na ministrstvu. "Že sedaj pa so nekatere šole v dogovoru s straši in občinami organizirale varstvo otrok, tudi po času, ki je financiran iz državnega proračuna. Gre za t. i. nadstandard. Za izvajanje varstva v tem delu šole tudi sedaj pridobivajo sredstva iz drugih virov, občine, staršev ..."
 

"Še premalo informacij"

Zaradi časovne omejitve izvajanja podaljšanega bivanja, ki jo je v noveli zakona predvidelo ministrstvo, se vprašanja, ali bodo morali starši, ki potrebujejo varstvo za otroke pozneje popoldne, plačati. "Te informacije so prišle tudi do nas, vendar zaenkrat težko odgovorim, saj jih še preverjamo," pravi Meden in dodaja, da bo verjetno več znanega po koncu javne razprave glede novele zakona o šoli, ki sicer traja do 30. junija.
Jim bo uspelo čisto brez dotikov? | Avtor: Žurnal24 main Žurnal24 main


Ministrstvo za šolstvo je sicer že lansko poletje napovedalo prenovo koncepta financiranja podaljšanega bivanja. Težave glede izvajanja tega je namreč imelo kar nekaj šol, saj jim ministrstvo ni odobrilo povečanega števila ur za njegovo izvajanje, čeprav so generacije vse številčnejše. Nekatere šole naj bi že takrat napovedale, da bodo OPB začele obračunavati.

"Novela zakona ne predvideva, da bi starši plačevali popoldansko varstvbo, ki se organizira v sklopšu razširjenega programa določenega z zakonom. V primeru, da bo šola organizirala podaljpano varstvo kot nadstandardni program, pa bodo laho starši plačali to varstvo pod enakimi pogoji, kot doslej."

Komentarjev 1
  • Alen Jazbec 12:25 16.junij 2017.

    Žalostno, da skozi desetjetja vsega tega sranja ni bilo, v sedanjosti je šola postala profitna organizacija v prvi vrsti, šele nato morda vzgojna in izobraževalna ustanova. Žalostno!!!!