Slovenija
74500 ogledov

Tako vas bo vlada med epidemijo lahko omejevala po novem

poslanci državni zbor Državni zbor/Sušnik Matija
Novela zakona o nalezljivih boleznih, ki naj bi odpravila neustavnost zakona, predvideva nova pooblastila in še strožje omejitve, kot so bile možne doslej.

Poslanci bodo danes odločali o noveli zakona o nalezljivih boleznih, ki jo je vlada pripravila zaradi odločbe ustavnega sodišča, da so nekateri členi zakona, ki so podlaga za udejanjanje protikoronskih ukrepov, neustavni. Zakon bo sprejet po hitrem postopku, brez razprave v javnosti. 

Novelo zakona o nalezljivih boleznih, ki na novo opredeljuje ukrep karantene, je bila sprejeta konec maja. Prejšnji zakon je ta ukrep predvideval pri najhujših nalezljivih boleznih, katerih smrtnost je med 40 in 90 odstotkov, po novem pa se ukrep karantene lahko uvede pri vseh boleznih, ko tako odloči minister za zdravje oziroma vlada.

Omejitev gibanja tudi, ko epidemija ni razglašena

Ukrep karantene, torej omejitve gibanja, zdravim ljudem, ki so bili v stiku z najhujšimi nalezljivimi boleznimi ali boleznijo v času epidemije, pa se lahko razglasi tudi, ko epidemija ni razglašena, vendar ministrstvo ali vlada na predlog NIJZ odločijo, da je zaradi nevarnosti hitrega širjenja bolezni, to potrebno.

Zakon postal neustaven

Ustavno sodišče je nato razsodilo, da sta 2. in 3. točka 1. odstavka 39. člena zakona o nalezljivih boleznih, ki pooblašča vlado, da prepove oziroma omeji gibanje in zbiranje, v neskladju z ustavo. 

39. člen, ki se nanaša na ukrepe v epidemiji pred spremembo
2. prepove se oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih;
3. prepove se zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni; 

Posledično so neustavni vsi epidemiološki vladni odloki, ki so bili sprejeti na tej podlagi. To so omejitev gibanja v nočnem času oziroma policijska ura, prepoved zbiranja na javnih mestih in površinah ter prepoved prehajanja regijskih in občinskih meja. Ustavno sodišče je vladi dalo dva meseca časa, da neustavnost popravi. 

Novela zakona, ki naj bi odpravila neustavnost

Danes bodo tako poslanci odločali o noveli zakona o nalezljivih boleznih, s katero vlada skuša odpraviti neustavnost delov zakona. "Ministrstvo je pripravilo predlog, ki med drugim na novo določa vsebino strokovne ocene, uvaja merila in kazalnike, ki se upoštevajo tako pri njeni pripravi kot tudi v fazi odločanja vlade o sprejemu posameznih ukrepov, ter določa časovne in prostorske omejitve posameznih ukrepov," je povedala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Alenka Forte.  V zakonu je tudi možnost uvajanja policijske ure in prepoved gibanja med občinami, za katero je stroka v drugem valu ovenila, da ne prinašata rezultatov pri omejevanju virusa. 

Vlada je v Tabelo nevarnih nalezljivih bolezni, ko se uporabljajo vsi posebni ukrepi tega zakona, zdaj uvrstila tudi covid. Prej je veljalo, da je nevarna nalezljiva bolezen tista, ki povzroča 40 do 90 odstotno smrtnost. 

Potrdila bomo dolžni pokazati

"Vlada bo zdaj imela zakonsko podlago in bo lahko zahtevala predložitev ustreznih dokazov o imunosti in neokuženosti, kar bo zakonska podlaga za cepilne potne liste, hkrati bo lahko omejila ali prepovedala gibanje ljudi in tudi prepovedala dostop na določeno mesto," poudarja mag. prava Martina Kos, članica civilne iniciative slovenskih pravnikov. 

Zakon predvideva, da se gibanje, zbiranje, promet blaga ..., pogojuje s predložitvijo ustreznih dokazil o cepljenju, prebolevnosti ali testiranju. Zakon predvideva tudi možnost omejitve gibanja v določeni razdalji od prebivališča. 

Lahko maske postanejo obvezne?

"5. točka 39. člena daje podlago, da bodo lahko uvedli obvezno nošenje mask in neupoštevanje tega tudi sankcionirali, gibanje ljudi se namreč pogojuje z upoštevanjem varnostnih ukrepov in drugih ukrepov, kamor sodijo tudi maske," še pravi Kosova. Novela zakona predvideva, da gibanje, zbiranje, promet blaga in izvajanje storitev pogojuje z upoštevanjem higiensko varnostnih in drugih specifičnih zaščitnih ukrepov. 

39. člen zakona po novem:

Kadar Vlada Republike Slovenije po preučitvi mnenja medicinske in epidemiološke stroke oceni, da ukrepi, določeni s tem zakonom, ne zadoščajo ali ne bodo zadoščali za zagotavljanje zadostnega varstva pred širjenjem oziroma za preprečevanje nalezljivih bolezni ter varovanje zdravja in življenja ljudi, z odlokom lahko odredi tudi naslednje ukrepe:

omeji prihod iz držav, v katerih obstaja možnost okužbe z nevarno nalezljivo boleznijo, zlasti tako, da se zahteva predložitev ustreznih dokazil o imunosti ali neokuženosti ali drugih ustreznih dokazil, ali se kot pogoj za prihod v državo določi posredovanje osebnih podatkov v skladu s tretjim odstavkom tega člena ali pa se za določen čas odredi delno ali popolno prepoved prihoda iz teh držav osebam, ki v Sloveniji nimajo stalnega ali začasnega prebivališča;

omeji ali prepove gibanje, zlasti tako, da celotnemu ali posameznim skupinam prebivalstva :
– omeji gibanje na statistično regijo, občino ali drugo teritorialno enoto;
– prepove dostop na določeno mesto;
– omeji oziroma prepove gibanje v določeni razdalji od prebivališča posameznika;
– omeji oziroma prepove gibanje ob določenih urah v dnevu.

omeji ali prepove zbiranje, zlasti tako, da:
– omeji ali prepove pouk oziroma izvajanje vzgojno-izobraževalnega oziroma izobraževalnega programa v prostorih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih;
– omeji ali prepove zbiranje oseb v kinodvoranah, gledališčih, muzejih, knjižnicah in drugih ustanovah za izvajanje kulturne dejavnosti;
– omeji ali prepove zbiranje oseb v gostinskih in nastanitvenih obratih;
– omeji ali prepove zbiranje oseb v verskih objektih;
– omeji ali prepove zbiranje oseb na športnih prireditvah oziroma športne vadbe;
– omeji ali prepove zbiranje oseb na drugih javnih prireditvah, javnih shodih in na drugih javnih krajih;

omeji promet posameznih vrst blaga in izvajanje storitev, zlasti tako, da:
– določi lastnosti prostorov, v katerih poteka promet posameznih vrst blaga oziroma se izvajajo storitve;
– prepove promet posameznih vrst blaga in izvajanje storitev;

gibanje, zbiranje, promet blaga ali izvajanje storitev pogojuje zlasti:
– z upoštevanjem higiensko varnostnih in drugih specifičnih zaščitnih ukrepov glede na način prenosa nalezljive bolezni;
– s posredovanjem osebnih podatkov odgovorni osebi javnega ali zasebnega prava, ki organizira zbiranje, opravlja promet blaga ali izvaja storitve, v skladu s tretjim odstavkom tega člena;
– s predložitvijo ustreznih dokazil o imunosti ali neokuženosti ali drugih ustreznih dokazil odgovorni osebi iz prejšnje alineje.

"Gre za politične odločitve"

O sprejetju ukrepov bo odločalo ministrstvo za zdravje oziroma vlada na podlagi mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje. "Medicinska stroka nima več veliko besede, odločitve so politične, sprejemajo jih vlada oziroma ministrstvo za zdravje in NIJZ, ki je organ, ki deluje v skladu z interesi politične oblasti," še pravi Kosova. 

Vlada je v 39. členu opredelila omejitve ali prepoved gibanja ljudi, tako da bo celotnemu ali posameznim skupinam prebivalstva omejeno gibanje na statistično regijo, občino ali drugo teritorialno enoto, prepovedala dostop na določeno mesto, omejila oziroma prepovedala gibanje na določeni razdalji od prebivališča posameznika in omejila oziroma prepovedala gibanje v določenih delih dneva.

V noveli zakona, s katero skuša vlada popraviti neustavnost zakona, je poleg spornega 39. člena, spremenjen tudi prvi člen, ko je dodan odstavek, ki se nanaša na določanje nevarnega območja. Vlada si tukaj pušča tudi odprto možnost določanja o tem, kako bo sledila uveljavljanju odločbe o karanteni. Zakon namreč pravi, da je območje, ki še omogoča spremljanje posameznika, lahko območje občine, območje regije in podobno. 

Svobodo gibanja lahko odvzame tudi inšpektor

"Vlada hkrati razširja pooblastila zdravstvenim inšpektorjem, daje jim pravico in dolžnost, da odločajo o odvzemu svobode gibanja ljudem - ukrep izolacije in omejitve svobode gibanja, torej karantene, zdravim ljudem," še opozarja Kosova. Vlada inšpektorjem v zakonu med drugim omogoča, da omejijo gibanje osebam, za katere sumijo, da so zboleli za določeno nalezljivo boleznijo.

Predlog zakona določa tudi, da se ukrepi glede omejitve gibanja, zbiranja in prehajanja meje z odlokom odredijo vsakokrat najdlje za petnajst dni. Če vlada podaljša, spremeni, ukine, ali uvede ukrep, pa mora pred izdajo odloka pridobiti dopolnjeno strokovno oceno, o ukrepih in strokovnih ocenah pa mora obveščati DZ in javnost.

Zakonodajna služba: "Vladi je omogočeno arbitrarno odločanje"

Glede novele zakona o nalezljivih boleznih, ki naj bi popravila neustavnost, ima pripombe tudi parlamentarna zakonodajnopravna služba. "Kljub zagotovilom vlade, da zlasti spremenjeni 39. člen v celoti obravnava vse ustavno problematične vidike, zakonodajnopravna služba parlamenta ugotavlja, da besedilo na več mestih vladi še vedno omogoča arbitrirano odločanje o ukrepih, prav tako ni jasno, ali so vladne odločitve vezane na predloge strokovnih institucij," so zapisali. Zakonodajnopravna služba ocenjuje tudi, da v noveli niso določeni pogoji, kdaj je dopustno katero pravico dopustno omejiti ali je celo sploh ne zagotavljati. 

Opozicija bo danes vložila dopolnila, s katerimi bodo poskušali omejiti vladna pooblastila pri sprejemanju ukrepov.

 
Komentarjev 62
  • martin72 17:35 02.avgust 2021.

    Vse kar sem zgoraj napisano prebral,meji na tista leta,ko je bila uzakonitev fašizma,sužnji bomo v lastni državi.

  • martin72 17:22 02.avgust 2021.

    Vračajo nas v mračne čase,le do kdaj se?

  • biser 19:14 08.julij 2021.

    noben upoštevat odlokov, policija nas ne more vse nadzirat