Slovenija
46 ogledov

Tako vas lupijo s parkirninami: Plačate dvakrat več kot pet let nazaj

JP LPT obvestilo o parkiranju Žurnal24 main
Plačljive parkirne površine se iz leta v leto širijo. V Ljubljani poberejo dvakrat več parkirnin kot pred petimi leti. Podobno je na Bledu, medtem ko v Piranu ni zaznati takšnega porasta. Zneski pobranih glob zaradi napačnega parkiranja so se povišali zlasti po letu 2012, ko je Finančna uprava povečala število izterjav.

Medtem ko so v ljubljanski mestni občini prihodki od parkirnin še leta 2011 znašali 3.529.878,93 evrov, so se v petih letih skoraj podvojili. Leta 2015 so prihodki JP Ljubljanska parkirišča in tržnice iz naslova parkirnin znašali 6.958.854,35 evrov. Letos so do junija s parkirninami pobrali 3.467.109,85 evrov. 

"V Ljubljani želimo v skladu s sprejeto Prometno politiko MOL posebej notranji promet v večjem delu preusmerjati na nemotorne in javne oblike prometa," širjenje plačljivih parkirnih površin v Ljubljani pojasnjujejo pri Mestni občini Ljubljana (MOL). "S tem želimo med drugim doseči, da bi zlasti v nestanovanjskih okoljih zmanjšali potrebo po parkirnih mestih, zato se je povečalo število plačljivih parkirnih mest."

Pobrane parkirnine v Ljubljani | Avtor: Žurnal24 (vir: MOL) Žurnal24 (vir: MOL)

Avtomobile želijo umakniti iz mesta

Dodajajo, da želijo, da se prometni režim na območjih MOL ureja zaradi potreb prebivalcev, tako da se obstoječe brezplačno parkiranje preseli na obrobje. "Stanovalcem omogočimo cenovno ugodno pridobitev parkirne dovolilnice, ki omogoča časovno neomejeno parkiranje na javnih površinah, ki so za to določene," poudarjajo pri MOL in dodajajo, da želijo, da se dnevni migranti za celodnevno parkiranje uporabljajo P+R parkirišča, zato mrežo tovrstnih parkirišč širijo. Lani so prenovili P+R Dolgi most in odprli novega na Barju. 

"Vsa parkirišča so v prostor umeščena tako, da skupaj z že urejenim in načrtovanim javnim potniškim prometom, drugo potrebno infrastrukturo ter tudi izgrajenim programom v neposredni bližini lokacije oblikujejo intermodalna prometna vozlišča," poudarjajo pri MOL. "Slednja omogočajo učinkovito prepletanje in omogočajo prestop med različnimi oblikami prevoznega sredstva: torej prestop z avtomobila na cestni in železniški javni potniški promet oz. nadaljevanje poti v mesto peš ali s kolesom. Zato načrtujemo tudi širitev sistema javne izposoje koles Bicike(LJ), s katerim je bilo do konca junija 2016 opravljenih kar 3,5 milijona voženj."

Na Bledu poberejo skoraj pol milijona

Podobno povišanje prihodkov iz naslova zbranih parkirnin kot v Ljubljani beležijo tudi na Bledu. Medtem ko so v turističnem mestecu ob Blejskem jezeru še leta 2011 s parkirninami pobrali 254.471,70, je ta znesek lansko leto znašal že 467.966,45 evrov. 

Pobrane parkirnine na Bledu | Avtor: Žurnal24 (vir: Občina Bled) Žurnal24 (vir: Občina Bled)

V Piranu so se prihodki višali počasneje. Leta 2010 so pobrali za milijon evrov parkirnin, lani pa 
nekoliko več, in sicer 1.311.000 evrov. "Kot je razvidno iz podatkov o parkirninah je leta 2012 prišlo do nekakšne ustavitve rasti prihodkov iz tega naslova, ki je bila posledica tega leta uveljavljene omejitve prometa v Piranu," pojasnjuje Sara Gojak iz Okolja Piran. "V teh letih se je ta številka ustalila na približno 1.100.000 evrov."

Dodaja, da podatki za prvih sedem mesecev letošnjega leta kažejo na porast, ki jo gre pripisati 
povečanemu obisku v garažnih hišah v Piranu ter SMS plačevanju parkirnine na parkiriščih v občini, s katerimi upravlja Okolje Piran. 

"V Luciji, Portorožu, Strunjanu in Fiesi povečanje prihodkov pripisujemo tudi večjemu nadzoru nad plačevanjem parkirnine," pravi Gojakova in poudarja, da je del prihodkov iz parkirnin namenjen kritju stroškov brezplačnega avtobusa na relaciji Tartinijev trg – Fornače.

Kot omenjeno so letos zaznali povečan obisk garažne hiše Arze, za kar bi razlog lahko iskali v ceni parkiranja. "Ura parkiranja stane tam 1,20 evra, dnevna karta pa 12,00 evrov, medtem ko stane ura parkiranja v garažni hiši Fornače 1,70 evra, dnevna karta pa 17,00 evrov," razlaga Gojakova. "Pri tem ni zanemarljivo, da ob lepem vremenu ob koncih tedna obisk precej poraste.

Pobrane parkirnine v Piranu | Avtor: Žurnal24 (vir: Okolje Piran) Žurnal24 (vir: Okolje Piran)

Od leta 2012 več izterjav neplačanih glob

Zvišali so se tudi prihodki iz naslova pobranih glob zaradi napačnega parkiranja, prihodki občin pa so se povečali zlasti leta 2012, ko se je povečala količina izterjav. V Piranu so tako leta 2011 iz naslova glob za napačno parkiranje pobrali 178.659,69, leta 2012 pa kar 304.351,97 evrov.

"Ker je v letu 2012 pričela z delom Finančna uprava RS, je prišlo do občutnega povečanja realizacije izterjav," pojasnjuje Slavica Tucakov z občine Piran. Število pobranih glob se je sicer v naslednjih letih znižalo, leta 2014 so tako iz tega naslova pobrali "le" 148.932,25, lani pa 242.777,52 evrov. Kot pojasnjujejo, se po izvajanju rednih nazorov število krišitev običajno hitro zniža in s tem tudi znesek pobranih glob. 

Na medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu občine Bled, Bohinj in Železniki pravijo, da evidence o pobranih globah zaradi napačnega parkiranja ne vodijo. Prav tako teh podatkov ločeno ne zbirajo pri MOL, kjer iz naslova vseh pobranih glob mestnega redarstva na leto zberejo okoli štiri milijone evrov.

dezurni@zurnal24.si

Komentarjev 22
  • Boris Odreitz 21:43 15.september 2016.

    Leon ti si pravi Zombistanec in to ortodoksen !

  • Boris Odreitz 21:41 15.september 2016.

    bravo leon ti si poln pameti !

  • Boris Odreitz 21:14 15.september 2016.

    da bog da da te nekdo olupil do kosti p0a da spoznaš na lastni koži !