Slovenija
10271 ogledov

Takšen režim čaka otroke, ko se vrnejo v šolo

šola koronavirus učenci Profimedia
Učenci prve triade se v ponedeljek vračajo v šolske klopi, teden za njimi pa še učenci devetih razredov. Življenje v šoli bo drugačno, kot so ga bili otroci vajeni.

Nekatere šole so staršem že posredovala natančnejša navodila glede tega, kako bo od ponedeljka dalje potekalo delo v prvi triadi osnovne šole, nekateri starši na natančnejša navodila še čakajo. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v začetku tedna že pripravil navodila glede ukrepov, ki jih morajo izvajati v osnovnih šolah. 

Otroci se bodo po vrnitvi v šolo morali prilagoditi na nov način dela. Delo bo potekalo v manjših skupinah, saj je bilo šolam naročeno, da morajo oblikovati skupine do 15 učencev. Vse dejavnosti se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru, prehajanja iz prostora v prostor ne bo, prav tako ne bo združevanja. Odpadejo tudi vse interesne dejavnosti, šole v naravi in plavalni tečaji. Kolesarski izpit bodo učenci opravljali naslednje šolsko leto.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je šolam poslal obširna higienska priporočila za izvajanja pouka v osnovni šoli v času epidemije covid-19 (dostopna so tudi na spletni strani inštituta), ki naj bi jim sledili. Ali dejstvo, da je vlada v četrtek pozno zvečer epidemijo preklicala, spremeni navodila, ki so bila dana šolam, v tem trenutku še ni jasno. 

Janez Janša, Žan Mahnič Slovenija Presenečenje: Vlada že preklicala epidemijo

šola koronavirus učenci | Avtor: Profimedia Profimedia

V šolo le posamično oz. v koloni

Skladno z navodili bodo starši otroke oddajali pred šolo, saj lahko v prostore šole vstopajo samo učenci in zaposleni, vsi ostali pa le ob predhodnem dogovoru. V šolo lahko učenci vstopajo posamično oziroma v koloni z 1,5 m razmika med njimi. NIJZ šolam, ki imajo to možnost, priporoča, da vstop v šolo organizirajo čez več vhodov. Znotraj šole bodo otroci morali upoštevati omenjeno razdaljo in označene koridorje, po katerih se bo hodilo. NIJZ priporoča, da je v času prihodov v šolo pri vhodu in na hodnikih odrasla oseba, ki skrbi, da se vsi ti ukrepi izvajajo. Enako velja tudi v času odmorov.

Pouk bo ves čas potekal v isti učilnici, kjer bo označeno, v kateri klopi sedi posamezen otrok. Če je možno, naj večji del pouka poteka na prostem, kar priporočata tako NIJZ kot Zavod za šolstvo. NIJZ priporoča, da učitelji izberejo ure, ko moč sonca ni največja in naj poskrbijo za ustrezno zaščito pred soncem. Pri premiku iz učilnice na prosto je treba ves čas vzdrževati razdaljo vsaj 1,5 do 2 metra.

Otroci tudi med malico ne bodo zapuščali učilnice, malico jim bodo razdelili učitelji, ki bodo tudi v času malice v razredu. Malice, priporoča NIJZ, naj bodo pripravljene enoporcijsko, jedilniki naj bodo enostavnejši. Malica naj bo bila pripravljena tako, da si otroci ne bi npr. mazali namaza na kruh. Učenci si morajo svojo klop pred malico obrisati z alkoholnimi robčki ali papirnato brisačko za enkratno uporabo in razkužilom in narediti pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo. Po tem, ko malico pojedo, postopek ponovijo. 

Na kosilo v jedilnici hodijo otroci iz iste skupine istočasno. Če je na kosilo prijavljenih več učencev, kot je določeno največje število oseb, ki se lahko hkrati nahaja v jedilnici, naj kosilo poteka v dveh ali več fazah. Med vsako fazo je treba prostore ustezno prezračiti in razkužiti. 

šola koronavirus učenci umivanje rok | Avtor: Profimedia Profimedia

Poseben režim morajo doreči tudi glede uporabe stranišč, saj morajo poskrbeti, da na stranišču ne nastaja gneča. V predprostoru sanitarij morajo biti na tleh talne označbe za zagotavljanje primerne medosebne razdalje. Vrata sanitarij naj učenci po možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke. Okna na stranišču morajo biti odprta. 

Učenci si med seboj ne bodo smeli posojati stvari, kot so to počeli do zdaj. Če bo kdo doma pozabil radirko ali svinčnik, si je tako ne bo smel sposoditi od sošolca ali sošolke. Prostore je treba velikokrat zračiti, zato NIJZ priporoča, da imajo otroci s seboj eventuelna dodatna oblačila. Okna naj odpira in zapira samo učitelj oziroma ena oseba.  

Učitelji si morajo pred deljenjem različnega gradiva razkužiti roke. Priporočljivo je tudi, da vrnjene/oddane pisne izdelke učitelj pred popravljanjem vsaj en dan hrani na varnem mestu. 

šola koronavirus učenci | Avtor: Profimedia Profimedia

Prvi teden čas za prilagajanje

V navodilih, ki jih je učiteljem posredoval Zavod za šolstvo, je zapisano, naj učitelji delo v razredu načrtujejo postopno in premišljeno po korakih. Prvi teden naj bo namenjen prilagoditvi na nov način dela in ravnanja z pogojih, v kakršnih se učenci vračajo v šole. Čas naj namenijo tudi pogovoru z učenci o njihovih občutkih in pričakovanjih ob povratku v šolske klopi. 

V začetku naj bo pouk namenjen pregledu opravljenega dela na daljavo, preverjanju predznanja in dosežkov učencev. Učiteljem priporočajo, naj se izognejo kontroli tega, ali so učenci v času izobraževanja na daljavo opravili vse naloge in zbrali vsa gradiva. Glavni cilj naj bo ugotavljanje stopnje razumevanja in vrzeli v znanju. 

V zadnjih tednih pouka zavod svetuje, da je poudarek predvsem na ponavljanju in utrjevanju ter preverjanju že obravnavanih in usvojenih učnih ciljev v času pred in med izobraževanjem na daljavo. Učitelji naj načrtujejo cilje, ki jih je mogoče realizirati do konca leta in naj ne pričakujejo, da se bo z vstopom v razrede vse nadoknadilo. Delo učencev naj bo usmerjeno v delo v šoli, priporoča zavod. Vse naloge in dejavnosti za utrjevanje in preverjanje doseženih ciljev naj učenci opravijo v šoli. 

Vrtec Pedagogi opozarjajo Slovenija Rešitve za vrtce neusklajene

Zvezki ostajajo v šoli

Ker se bodo razredi delili, mora biti pouk organiziran tako, da je v vsaki skupini vsaj del dneva v razredu razrednik. Temeljne predmete naj, če je le mogoče poučuje isti učitelj. Pouk na podružničnih šolah izvajajo razrednik, učitelj podaljšanega bivanja, tujega jezika, jutranjega varstva, svetovalni delavec, knjižničar. 

Učitelj mora pripraviti zadostno število gradiv, da se izogne izmenjevanju med učenci. Učenci pripomočkov in zvezkov ne nosijo domov. 

Učitelji do konca leta nimajo govorilnih ur in roditeljskih sestankov v živo, ampak jih morajo nadomestiti s sestanki na daljavo.

dezurni@zurnal24.si

 

Komentarjev 4
  • moder 15:48 17.maj 2020.

    Tu bi morali starši odločno podpreti svoje otroke in jih ne poslati v tak režim, ki meji na neko taborišče,... Če otrok ne bo v tak sistem, tudi sistem ne bo mogel obstati. Če pa bomo slepo pošiljali otroke v ...prikaži več ta zapor, pa bo kot tak tudi ostal, ker ga bomo starši opravičili,...

  • teja3 09:17 17.maj 2020.

    ampak po pouku grejo pa lahko skupaj na pizzo😎

  • rogg 14:12 15.maj 2020.

    Saj so nori, zdaj pa doma in na vasi otroci skačejo skupaj že dva meseca, noben ni zbolel!