Slovenija
1531 ogledov

Takšni so naši učitelji v primerjavi z drugimi

Učiteljica v razredu
Informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) slovenski učitelji uporabljajo malo, hkrati pa ne želijo novega znanja s tega področja.

"Slovenski učitelji so izkušeni, z veliko let delovne dobe, veliko pozornosti namenjajo jasni razlagi snovi ter se čutijo dobro pripravljene za poučevanje iz vsebine predmetov ter pedagogike," rezultate mednarodne raziskave poučevanja in učenja TALIS 2018 navajajo na Pedagoškem inštitutu.  

Potrebovali bi več izobraževanja glede poučevanja otrok s posebnimi potrebami

"Po drugi strani pa rezultati opozarjajo, da učitelji premalo spodbujajo višje miselne procese pri učencih ter čutijo več potreb po izobraževanju in usposabljanju na področju učenja in poučevanja otrok s posebnimi potrebami ter na področju vodenja razreda," kaže raziskava. Pri pouku slovenski učitelji malo uporabljajo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) za učenje in poučevanje in izkazujejo malo potreb po novem znanju na tem področju.

Mednarodna raziskava TALIS 2018 je raziskava o delu in poklicu učiteljev, ki je namenjena razvoju politik na področju izobraževanja. Raziskava se je izvajala pod koordinacijo Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), v 48 državah.

Staranje učiteljske populacije

Rezultati raziskave kažejo, da so slovenski učitelji v povprečju bolj izkušeni kot učitelji v OECD, hkrati pa so slovenski učitelji starejši od povprečja v OECD, kar opozarja na problem staranja učiteljske populacije tudi v Sloveniji.

Četrtina jih dvomi o pravilni izbiri svojega poklica

Učitelji poročajo, da imajo z učenci dobre odnose, hkrati pa rezultati kažejo, da približno šestina učiteljev v osovni šoli in petina v srednji šoli poroča, da se ne morejo zanesti drug na drugega, približno četrtina učiteljev pa celo dvomi o pravilni izbiri svojega poklica. Učitelji ocenjujejo, da so učinkoviti predvsem v vzdrževanju delovnega vzdušja v razredu in vodenju učencev, manj pa pri spodbujanju učencev k pridobivanju znanja, spodbujanju višjih miselnih procesov, motivaciji učencev za učenje, spoštovanju znanja ter učenčevega prepoznavanja lastnega znanja.

Denar bi raje porabili za izobraževanje kot za plače

Podatki kažejo, da so skoraj vsi učitelji in ravnatelji vključeni v nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, kar je pozitivno. Učitelji pa izražajo izrazito potrebo po več izobraževanja in usposabljanja na področju učenja in poučevanja otrok s posebnimi potrebami ter vodenja razreda. Večji delež slovenskih ravnateljev poroča o boljši dostopnost različnih virov kot v povprečju OECD. Slovenski učitelji in ravnatelji, drugače kot v drugih državah, kot prioriteto za porabo financ na področju šolstva najprej izpostavljajo vlaganje v kakovostne dejavnosti nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter v poučevanje, šele nato v svoje višje plače.

 

Komentarjev 3
  • sam50 15:18 19.junij 2019.

    Pri nas vedno neke raziskave pokažejo,da smo na vseh ravneh nadpovprečni glede na preostali svet,le rezultate imamo na vseh področjih daleč za najslabšimi in tu zagotovo nekaj ne štima.

  • Ivo 15:02 19.junij 2019.

    Učitelj gre študirat, da bo učil, ne pisal poročila, dokazila, priprave, opise ipd. Najboljši učitelj/-ica je tisti/-a, ki se požvižga na nekatera butasta navodila ministrstva in ravnatelja in dela po svoje, vendar pa je treba imeti za to "jajca", saj ...prikaži več so ravnatelji vsi prestrašeni za svoje mandate in plačice. Pa, če želi ministrstvo dobro mora ukiniti zaposlitve za določen čas ali NDČ ali odj., saj tako eni ravnatelji žlahto šlepajo do penzije, drugi pa odpuščajo med počitnicami, kar je kriminal

  • jakec1575 14:27 19.junij 2019.

    ampak kaj ko je to glavnemu sindikalistu med sindikalisti to španska vas. Učitelji pohvalno, da želite več izobraževanja in izkušenj. Želim vam tudi več odgovornosti in manj kalupov ter nesmislov s strani ministrstva. Vsak učitelj je dober, če lahko cveti ...prikaži veči (no, so redke izjeme, ki ne bi smele biti v učnem procesu), če ima odgovornost za rezultate. Univerzalno predpisovanje nacina ucenja je norost.