Slovenija
1651 ogledov

"Trenutek, ko bo zgrajena 3. razvojna os, se zamika!"

gradbišče
Računsko sodišče razgalja razloge za težave pri gradnji tretje osi.

Računsko sodišče ocenjuje, da je bilo ministrstvo za infrastrukturo (MZI) pri vodenju projekta 3. razvojne osi kot cestne povezave od severne proti jugovzhodni Sloveniji oziroma od meje z Avstrijo do Hrvaške, neučinkovito, ministrstvo za okolje in prostor (MOP) pa pri prostorskem načrtovanju delno učinkovito.

 | Avtor: Računsko sodišče Računsko sodišče

Revizija je zajela obdobje v letih 2015 in 2020, v času Cerarjeve in Šarčeve vlade. MZI je najprej vodil Peter Gašperšič, nato pa je bila infrastrukturna ministrica v času Šarčeve vlade Alenka Bratušek. Ministrica za okolje in prostor je bila najprej Irena Majcen, nato pa Jure Leben. Na večini odsekov 3. razvojne osi se gradnja še ni začela.

Revidiranca sta sicer že med revizijskim postopkom sprejela nekatere popravljalne ukrepe, vendar je računsko sodišče od njiju kljub temu  zahtevalo predložitev odzivnih poročil, v katerih morata izkazati popravljalne ukrepe, ter jima podalo priporočila za izboljšanje vodenja in prostorskega načrtovanja projekta 3. razvojne osi.

Gradnja nekaterih odsekov finančno neupravičena

Ker MZI ni pravočasno načrtovalo finančnih vrednosti investicij, hkrati pa opredelitve ukrepov, finančnih vrednosti in terminskih načrtov ni oprlo na preverljive podlage in ni v celoti upoštevalo dejanskega stanja, ni mogoče oceniti, ali jih je načrtovalo v zadostni višini. 

Infrastrukturno ministrstvo je tudi pomanjkljivo koordiniralo, spremljalo in nadziralo aktivnosti nosilcev, zato sta bila do konca leta 2020 potrjena zgolj 2 investicijska programa od predvidoma 9.

Ocenjeni stroški celotne 3. razvojne osi znašajo 4,2 milijarde EUR oziroma 18,7 milijona EUR/km. Izgradnja posameznih odsekov je finančno neupravičena, nekatere investicije pa so upravičene šele ob upoštevanju posrednih družbenih koristi zaradi (hipotetičnih) povečanih prihodkov gospodarskih subjektov, ki bodo cesto uporabljali, ugotavlja RS.

 | Avtor: Računsko sodišče Računsko sodišče

Viri financiranja niso bili zagotovljeni

MZI je odgovorno za načrtovanje finančnih sredstev za 3. razvojno os in določitev virov financiranja v strateških in izvedbenih dokumentih ter potrditev ključnih investicijskih dokumentov, v katerih so opredeljeni dokazljivi viri financiranja. Do konca leta 2020 je MZI za večino odsekov potrdilo zgolj investicijske dokumente, v katerih viri financiranja niso dokazljivo zagotovljeni.

Infrastrukturno ministrstvo ni upoštevalo, da je pridobitev nadaljnjih sredstev Evropske unije manj verjetna zaradi prenizke ekonomske interne stopnje donosnosti investicij in tudi ni določilo drugih virov financiranja. Čeprav je DARS opozarjal, da ne more zagotoviti dovolj svojih sredstev, ministrstvo ni izdelalo scenarijev za vzdržno poslovanje DARS in dodatne proračunske vire. 

Ministrstvo za okolje  moralo kot izvajalec, koordinator in nadzornik izvedbe vzpostaviti procese za izvajanje prostorske strategije in koordinirati aktivnosti vseh akterjev pri prostorskem načrtovanju 3. razvojne osi, vendar svojih nalog ni izvedlo, ugotavlja RS.

 | Avtor: Računsko sodišče Računsko sodišče

"Trenutek, ko bo zgrajena 3. razvojna os, se zamika!"

Vladi v sprejem ni posredovalo akcijskega programa za uresničevanje prostorske strategije ter ni ustrezno vzdrževalo zbirke temeljnih usmeritev za pripravo prostorskih aktov. Zaradi občasno neusklajenega in počasnega ravnanja nekaterih notranjih organizacijskih enot in organov v sestavi ministrstva so nastali večmesečni zastoji pri pripravi izvedbenih načrtov. V posameznih primerih ni spodbujalo MZI k izvedbi ukrepov za nadaljevanje prostorskega načrtovanja nekaterih odsekov, kar je prispevalo k nekajletnemu mirovanju. Pomanjkljivosti pri koordinaciji so prispevale k temu, da postopki trajajo nadpovprečno dolgo, tako da sta bila v 5 letih za 3. razvojno os sprejeta zgolj 2 prostorska načrta. "Ocenjujemo, da ne bodo pripravljeni do rokov, ki jih je načrtovalo MZI, in da se zamika trenutek, ko bo 3. razvojna os zgrajena in izpolnjevala svojo funkcijo," pravijo na računskem sodišču. 

MOP tudi ni pripravilo dopolnitve prostorske strategije z opredelitvijo ceste od Črnomlja do mednarodnega mejnega prehoda Vinica, kar pomeni, da v času, ko je MZI še načrtovalo izvedbo, prostorska strategija ni vsebovala jasne podlage za načrtovanje. Ministrstvo je vladi predlagalo sprejem odločitve o priključitvi severnega dela 3. razvojne osi na avtocesto A1 pri Šentrupertu na podlagi argumentov iz strokovnih podlag, vendar je bila ta varianta z odločitvijo vlade prej že spoznana za nesprejemljivo, alternative pa ministrstvo ni pripravilo.

 

 

 
Komentarjev 2
  • Kmodri 11:53 28.december 2021.

    Naj jo plačajo Hrvati.

  • Debra_Thompson 10:02 28.december 2021.

    Google je vsak teden plačal spletno delo od doma od 6000 do 10000 evrov. Od Googla sem prejel prvi mesec 27416 evrov plače. V prostem času delam 3 ure na dan. pojdite na to stran za več podrobnosti............ >>>>>>>>>>>> 𝐖𝐰𝐰.𝑫𝒐𝒖𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆.𝐜𝐨𝐦