Slovenija
28871 ogledov

V petek izredno izplačilo upokojencem

Denar, evri Profimedia
V petek, 30. junija, bo poleg pokojnine izplačan še letni dodatek oziroma regres za upokojence.

Prejeli ga bodo vsi upokojenci, glede na višino pokojnine pa je določen v petih različnih zneskih. Najvišji dodatek v višini 455 evrov bodo prejeli tisti, katerih pokojnina ne presega 600 evrov, najnižjega 145 evrov pa tisti, ki imajo več kot 1020 evrov pokojnine. Pred kratkim smo poročali, da je takšno izplačilo nepravično

Dodatek bo prejelo 622.361 uživalcev, od tega 609.498 uživalcev pokojnin in 12.863 uživalcev nadomestil iz invalidskega zavarovanja, skupaj bo izplačano 166 milijonov evrov. 

Pri junijskih pokojninah bo letni dodatek izplačan 609.498 uživalcem pokojnin v skupnem znesku 162.286.270 evrov: 

- 135.068 uživalcem, ki prejemajo pokojnino v znesku do 600,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 455,00 evrov;

- 126.890 uživalcem, ki prejemajo pokojnino v višini od 600,01 evra do 720,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 315,00 evrov;

- 101.817 uživalcu, ki prejema pokojnino v višini od 720,01 evra do 850,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 255,00 evrov;

- 88.338 uživalcem, ki prejemajo pokojnino v višini od 850,01 evra do 1.020,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 205,00 evrov;

- 157.385 uživalcem, ki prejemajo pokojnino višjo od 1.020,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 145,00 evrov.

Letni dodatek bodo prejeli tudi uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2 (uživalci delne invalidske pokojnine, uživalci nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, začasnega nadomestila in nadomestila za invalidnost ter uživalci delnega nadomestila po tem zakonu). Tem se letni dodatek izplača, če ne prejemajo plače ali niso vključeni v obvezno zavarovanje ali pa so vključeni v obvezno zavarovanje in so zdravstveno zavarovani kot uživalci pravice iz invalidskega zavarovanja.

Njim pripada nadomestilo v treh različnih višinah, od 145 do 255 evrov.

Letni dodatek bo 12.863 prejemnikom nadomestila iz invalidskega zavarovanja izplačan v skupnem znesku 3.251.051 evrov, in sicer:

- 12.686 uživalcem, ki so upravičeni do izplačila letnega dodatka kot prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja in prejemajo nadomestilo v višini do 850,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 255,00 evrov;

- 122 uživalcem, ki so upravičeni do izplačila letnega dodatka kot prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja in prejemajo nadomestilo v višini od 850,01 evra do 1.020,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 205,00 evrov;

- 55 uživalcem, ki so upravičeni do izplačila letnega dodatka kot prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja in prejemajo nadomestilo višje od 1.020,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 145,00 evrov.

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti za leti 2023 in 2024 določa, da se v znesek pokojnine za obračun letnega dodatka upoštevajo tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja.

Višina letnega dodatka se za te uživalce določi glede na skupen znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja ter pokojnin, prejetih iz tujine.

Če osnova za odmero letnega dodatka ne presega 600,00 evrov, se bo letni dodatek v znesku 455,00 evrov izplačal v celotni višini, tudi v primeru, če je osnovni prejemek odmerjen na podlagi mednarodnih pogodb v sorazmernem delu ali če se zaradi delne zaposlitve izplačuje delna pokojnina. Vsem ostalim uživalcem se bo letni dodatek izplačal glede na sorazmerni del osnovnega prejemka.

V primeru pokojnine iz tujine je postopek bolj zapleten

Uživalcem, ki prejemajo pokojnino iz tujine, se bo višina letnega dodatka določila glede na skupen znesek pokojnin oziroma nadomestil iz slovenskega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, prejetih v mesecu izplačila letnega dodatka, ter pokojnin, prejetih iz tujine v mesecu januarju 2023, preračunanih v evre po tečaju Banke Slovenije na dan izplačila rednih pokojnin za mesec januar 2023. Če uživalec prejema slovensko pokojnino v sorazmernem delu, se mu bo (z zgoraj navedeno izjemo) tudi letni dodatek po 96. členu ZPIZ-2 obračunal in izplačal v sorazmernem delu, ki je odvisen od dopolnjene zavarovalne dobe v Republiki Sloveniji glede na skupno dopolnjeno dobo. Primer izračuna sorazmernega dela letnega dodatka je razviden na koncu besedila.

Zavod bo uživalcem, ki so imeli na dan 1. januar 2023 prebivališče v drugi državi ali imajo prebivališče v Republiki Sloveniji in se jim pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu, ter uživalcem, ki bivajo v Republiki Sloveniji in po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije prejemajo tudi pokojnino od tujega nosilca pokojninskega in invalidskega zavarovanja, do konca marca 2023 posredoval v izpolnitev obrazec »Izjava o višini tuje pokojnine«.

Zavod je 135.379 uživalcev tudi pozval, da posredujejo dokazilo o višini tuje pokojnine. Do 20. junija je bilo vrnjenih 112.224 izjav, med katerimi je 12.591 uživalcev izjavilo, da ne prejemajo tuje pokojnine. Večini navedenim uživalcem, ki so posredovali izjave (110.646), bo v juniju 2023 izplačan letni dodatek v skupni višini 33.644.028 evrov. 

Vsi tako pozvani uživalci morajo zavodu predložiti podatke o višini pokojnine iz tujine, izplačane v januarju 2023, oziroma sporočiti, da ne prejemajo pokojnine iz tujine. Podatke lahko sporočijo prek spletnega portala, navedenega na spremnem dopisu, ali izpolnjeno izjavo vrnejo po pošti.

Zavod predlaga, da se uživalci čim bolj poslužujejo oddaje obrazca preko spletnega portala, ker bodo le na ta način res prepričani, da je zavod posredovane podatke tudi prejel. V ta namen bo zavod vsem uživalcem, preko omenjenega dopisa, posredoval tudi brezplačno varnostno PIN kodo. Če bo zavod prejel podatke o višini pokojnine iz tujine najpozneje do 30. aprila 2023, bo letni dodatek izplačan do 30. septembra 2023 (večini teh uživalcev bo letni dodatek izplačan že 30. junija 2023). Če bo zavod podatke o višini pokojnine iz tujine prejel do 30. septembra 2023, bo letni dodatek izplačan do konca leta 2023. Če zavod podatkov o višini tuje pokojnine ne bo prejel do 30. septembra 2023, bo letni dodatek izplačan do konca leta 2023 v višini 145 evrov oziroma manj, če uživalec prejema pokojnino, odmerjeno v sorazmernem delu.

Uživalcem pokojnin ali nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki pravico do prejemkov pridobijo v tekočem letu, se letni dodatek izplača v sorazmernem delu (po dvanajstinah), izračunanem glede na čas trajanja pravice do pokojnine ali nadomestila v tem letu, pod pogojem, da v tem letu še niso v celoti prejeli regresa za letni dopust. Kot mesec uživanja prejemka se šteje mesec, v katerem ga je upravičenec prejemal najmanj 15 dni. Pripadajoči del letnega dodatka se izplača skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila.

Tako se izračuna slovenski dodatek

Primer izračuna letnega dodatka za uživalce sorazmernega dela pokojnine

Na odločbi, s katero je bila priznana pravica do prejemkov iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, naj uživalec preveri, koliko ima priznane dopolnjene skupne zavarovalne dobe in koliko mesecev od tega v Republiki Sloveniji.

Primer: Če ima dopolnjenih 456 mesecev skupne zavarovalne dobe, od tega v Republiki Sloveniji 319 mesecev, je to 69,9 odstotka od skupne zavarovalne dobe (319/456=0,699).

Višina pokojnine znaša na primer 622,81 evra, kar predstavlja seštevek slovenske pokojnine v višini 375,47 evra in pokojnine iz tujine v višini 247,34 evra.

Glede na veljavno lestvico, bi se letni dodatek odmeril v višini 315 evrov, ker pa je v navedenem primeru slovenska pokojnina priznana v sorazmernem delu, se pripadajoči znesek letnega dodatka obračuna po spodaj navedenem izračunu: 

Izračun:

315 evrov x 69,9 % = 220,18 evra

dezurni@styria-media.si

Komentarjev 10
 • Ender3 14:13 26.junij 2023.

  Te informacije so uredništva in avtorji po defoltu prisiljeni objavljati. Za kaj bi jih torej komentirali in izražali osebne frustracije.

 • ferdopis59 09:08 26.junij 2023.

  Komentatorji novic, prosim, da nehate obremenjevati ljudi, ki obiskujejo vašo spletno stran z takimi in podobnimi nepomembnimi informacijami. Raje se posvetite resnim zadevam in začnite izkati probleme, ki so zalo sporni in nevarni za našo družbo. Če imete ja.ca pod ...prikaži več pod noge in dregnite v sršenovo gnezdo. To si ne upate ker vam bi nadrejeni zavili vrat kot kuri.

 • Avatar Garancija
  Garancija 09:02 26.junij 2023.

  Imate denar tudi za vzdrževanje opic v afriki,za nas pa ne,mrš