Slovenija
13 ogledov

Visoka renta že s 50 evri na mesec

Moški Profimedias
Miha je star trideset let in bo vsak mesec za varčevanje namenil 50 evrov. Odloči se za GRAWE TROJNI A, ker je to varna in donosna rešitev hkrati. Preverite, kakšni so njegovi informativni izračuni.

GRAWE TROJNI A je novo naložbeno življenjsko zavarovanje z aktivnim upravljanjem vplačanih sredstev, ki na dolgi rok omogoča doseganje višjih donosov. Vplačana vsota je optimalno razpršena, naložbeni proces pa poteka v treh fazah, ki se prilagajajo tudi starosti vlagatelja.

To pomeni, da se v prvih letih varčevanja sredstva vlagajo v bolj tvegane sklade, ki investirajo v delnice. V drugi fazi se vlaganje premakne v bolj uravnoteženo kombinacijo tveganja in donosa, kjer se investira v mešane sklade. Na koncu, v zadnjih letih, pa se investira v večinoma bolj varne naložbe, kot so obveznice. Takšen način omogoča doseganje višjih donosov v letih, ko je varčevalec mlajši in višjo varnost privarčevanega denarja v zadnjih letih varčevanja.

Miha bo imel visoko rento

Miha ima komaj trideset let in že razmišlja o jeseni svojega življenja. Ker bo z varčevanjem začel že pri svojih tridesetih, si lahko tudi ob manjši mesečni vsoti obeta visoko rento. 

Kot vidimo v zgornji tabeli, bo Miha trideset let v sklad GRAWE TROJNI A vplačeval 50 evrov mesečno. Ob štiriodstotni donosnosti bo ob naložbah na koncu zavarovalne dobe prejel 28.582 evrov. Če bo želel ta denar prejemati v obliki rente 15 let, pa bo vsak mesec dobil 183 evrov.

Ob osemodstotni donosnosti bi na koncu zavarovalne dobe prejel kar 57.692 evrov. Če bi se odločil za desetletno rento, pa bi na mesec prejemal 369 evrov.

Pri naložbenih zavarovanjih je donos odvisen od gibanja tečajev na borzi. Pri tem so izračuni zelo informativne narave. Odstotki navedeni v tabeli se pojavljajo kot predvidena donosnost naložbenega življenjskega zavarovanja v primeru rasti finančnih inštrumentov na trgu.

Ti donosi so informativne narave in so del obrazca razkritja ključnih informacij naložbenega življenjskega zavarovanja, ki ga predpisuje Agencija za zavarovalni nadzor.

Investira se v delnice svetovno znanih podjetij

Večina naložbenih življenjskih zavarovanj pomeni tudi visoke produktne stroške. GRAWE TROJNI A pa se odlikuje s prepolovljenimi stroški upravljanja skladov, ki jih upravljajo strokovnjaki večkrat nagrajene družbe za upravljanje Security KAG. Varčevalci so lahko prepričani v varnost naložbe in jim ni potrebno spremljati in peučevati svoje naložbe. Poleg tega varčevalci na ta način že z minimalnimi vsotami investirajo v delnice svetovno znanih podjetij kot so denimo Apple, Microsoft Johnson&Johnson in drugi.

Prednost zavarovanja GRAWE TROJNI A je tudi ta, da je izplačilo privarčevanih sredstev možno v obliki rente ali z direktnim nakazilom sredstev na tekoči račun.