Slovenija
5 ogledov

Volilni dan

(Foto: Benjamin Kovač) Žurnal24 main
V nedeljo bo približno 3.400 volišč odprtih od 7. do 19. ure. Prvi podatki o izidu bodo znani ob zaprtju volišč.

Volišča bodo svoja vrata odprla ob 7. uri, zaprla pa se bodo ob 19. uri. Volivci morajo s seboj na volišče prinesti veljaven osebni dokument.

Volivci, ki zaradi bolezni ali slabše gibljivosti ne bi mogli priti na volišča, so lahko zaprosili za glasovanje na domu. Vse okrajne volilne komisije so določile tudi najmanj eno volišče, ki je dostopno invalidom. Na posameznih od teh volišč se bo glasovalo tudi z elektronsko glasovalno napravo.

Če obvestila o glasovanju upravičenec ni prejel, naj se odpravi na najbližje volišče oziroma tisto, na katerem volijo tudi njegovi družinski člani. Na podlagi osebnega dokumenta bo ugotovljeno, ali je vpisan v volilni imenik. Če je, mu bo dovoljeno glasovati, če pa pomotoma ne bi bil vpisan v volilni imenik, bo lahko 10. aprila pridobil potrdilo upravne enote, da ima pravico glasovati.

 

Predčasno in po pošti
Predčasno glasovanje je bilo mogoče 5., 6. in 7. aprila med 9. in 17. uro na sedežih upravnih enot. V četrtek se je iztekel tudi rok za prijavo glasovanja zunaj kraja stalnega prebivališča, ki bo mogoče v nedeljo.

Volilni upravičenci so lahko do četrtka, 31. marca 2011, zaprosili za glasovanje po pošti. Volilno gradivo morajo poslati nazaj okrajni volilni komisiji, pri čemer ga morajo oddati na pošto najpozneje 9. aprila 2011.