Slovenija
17173 ogledov

Znane nekatere podrobnosti o tem, kako bo letos v šolah potekal pouk

Dijaki
1/4
Pixell
Ministrstvo za šolstvo je danes objavilo dokument z modeli in priporočili za izvajanje pouka v šolah. V nadaljevanju predstavljamo nekatere podrobnosti.

„Za vse učence in dijake osnovnega in srednješolskega izobraževanja naj šole načrtujejo prvi šolski dan pouka v šoli. Če omejitve iz zdravstvenih razlogov ne bodo dovoljevale prihoda vseh učencev in dijakov v šolo hkrati, bodo šole izvedle pouk v šoli za učence oziroma dijake 1. septembra dopoldne in popoldne ali zaporedno 1. in 2. septembra,“ so zapisali.

Simona Kustec Lipicer | Avtor: Saša Despot Saša Despot
Modeli izvajanja pouka so sicer štirje, aktiviranje posameznega modela za šole pa sprejme vlada oziroma šolska ministrica. Za kateri model se bo odločila Simona Kustec in kdaj se bo o tem odločila, še ni jasno.

„Obdržati se bo treba na nogah in napeti vse sile, da bomo v danih razmerah vsi skupaj zagotovili nadaljnje izvajanje procesa na kar se da nemoten način, ki nam ga bo narekoval ritem izpostavljenosti virusnim obolenjem,“ je le poudarila.

Ker ni možno napovedati, da bodo epidemiološke razmere v prihodnje dovoljevale izvajanje pouka v šolah tako, kot je potekal pred 16. marcem 2020, je šolsko ministrstvo v sodelovanju z zavodom za šolstvo in NIJZ pripravilo štiri modele, ki so temelj za organizacijo in izvajanje pouka v prihodnje.

Modeli so naravnani tako, da bi šole lahko ob upoštevanju zdravstvenih priporočil v čim večji meri izvajale pouk v šoli. Predvidena je tudi kombinacija pouka na daljavo in v šoli in le v skrajnem primeru samo izvajanje pouka na daljavo.

Model A - Vsi učenci se izobražujejo v šoli

Pouk naj se organizira tako, da bi morebitna uveljavitev drugačnega modela zaradi poslabšanja razmer pomenila čim manjšo motnjo v pedagoškem procesu, ki se zaradi prilagoditev izvajanja pouka v izjemnih razmerah ne prekine, temveč preide v okoliščinam prilagojeno obliko.

Model B - Vsi učenci se izobražujejo v šoli v skladu s priporočili NIJZ

Velja, ko se vsi učenci izobražujejo v šoli oziroma vzgojno-izobraževalnem zavodu. Pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov. Omejitve so takšne narave, da je zaradi prostorskih in kadrovskih pogojev možno izvajati vzgojno-izobraževalni proces v šoli.

Model C - Učenci od 1. do 3. r (4., 5. r.) se izobražujejo v šoli, učenci od 5. do 9. r. se izobražujejo na daljavo.

Velja, ko zaradi omejitev NIJZ zaradi prostorskih oziroma kadrovskih pogojev ni več mogoče izvajati pouka za

vse učence v šoli oziroma v vzgojno-izobraževalnem zavodu. V okviru tega modela poteka pouk v šoli za učence od 1. do vključno 3. razreda. Za učence od 4. do 9. razreda se izvaja pouk na daljavo.

V primeru razpoložljivih prostorskih in kadrovskih kapacitet posamezne šole, ob upoštevanju higienskih in splošnih priporočil, ravnatelj odloči, da šola izvaja pouk v šoli tudi za učence 4. in/ali 5. razreda.

Slovenske novice: V šolstvu se obeta kup novosti | Avtor: Nik Rovan Nik Rovan

Model D - Vsi učenci se izobražujejo na daljavo.

Velja za vse šole, ko je zaradi epidemiološkega stanja prepovedano pouk v prostorih šole.

Za izvajanje pouka na daljavo mora šola pripraviti načrt organizacije dela za vse učitelje in oddelke. Pri pripravi načrta naj bo posebna pozornost namenjena obremenjenosti učiteljev in drugih strokovnih delavcev. Navodila, ki so jih na ministrstu pripravili v tem primeru pa so sledeča:

 • Pri poučevanju na daljavo naj učitelji namenijo pozornost videorazlagam. Potrebna je tudi asinhrona (vnaprej posneta) razlaga, ki učencu omogoča samostojno razpolaganje s časom in individualizirano usvajanje snovi, kar pomeni, da si lahko učenec razlago predvaja večkrat.
 • Šole vzpostavijo usklajen način dostopanja do učencev. Na šoli naj bo dogovorjen komunikacijski kanal za šolo ali posamezni oddelek oziroma razred. Šola o tem obvesti učence in starše.
 • Na nacionalnem nivoju bo dodatno zagotovljena podpora za uporabo Office 365 in Teams, ki jo bo izvajal Arnes.
 • Šola ne izvaja ekskurzij, plavalnih tečajev in praktičnega dela prometne vzgoje.
 • Šola oblikuje prilagojen urnik oziroma prilagojen način izvajanja pouka na daljavo, saj učenci potrebujejo drugačne usmeritve in več časa, kot če bi bili v šoli.
 • Posebno pozornost naj se posveti dnevni in tedenski obremenitvi učencev z obveznostmi pri posameznih predmetih ter aktivnosti učencev.
 • Učitelji uporabijo didaktične pristope, ki so primerni za pouk na daljavo in omogočajo aktivno vključitev in delo vseh učencev ter 'dvosmerno' komunikacijo.
 • Aktivnosti z učenci naj bodo naravnane tako, da ne zahtevajo tiskanja nalog in učnih listov.
 • Učitelji naj načrtujejo, katere dokaze o znanju in učenju učencev pri pouku na daljavo bodo pridobivali in kako; načrtujejo naj, kako bodo podajali in pridobivali kakovostno povrtano informacijo o dokazih o učenju, znanju in razvoju učenčevih veščin.
 • Učitelji naj v procesu usvajanja in ocenjevanja znanja pri izvajanju pouka na daljavo posebno pozornost namenijo tudi odgovornosti učencev, posebej pozorni naj bodo na organizacijo sodelovalnega, raziskovalnega in skupinskega učenja.
 • Učitelji naj učence usmerjajo tudi v druge dejavnosti, ki so posredno povezane s šolskim delom in ga neposredno podpirajo (npr. branje literarnih del, ogled filma, likovno ustvarjanje, ogled glasbenega dogodka, ogled TV-oddaj itd.).
 • Učitelji naj učence spodbujajo tudi h gibalnim aktivnostim, saj je učenje na daljavo močno povezano z delom v digitalnem, spletnem okolju.

Na MIZŠ so pripravili tudi dva podmodela in sicer, da se učenci posameznega oddelka se izobražujejo na daljavo oziroma da pouk na daljavo poteka za posamezne šole.

Zelo podobno kot za osnovne šole, so razdelali tudi scenarije izobraževanja za srednješolce. Večja razlika je le pri modelu C, kjer bi se v šoli izmenjujoče na dva tedna izobraževala le polovica dijakov.

Komentarjev 7
 • anica00 15:46 18.avgust 2020.

  Naj naredijo normalen pouk, pa bo za vse lažje. Pa še ne branja in ostalega balasta.

 • Avatar praufo
  praufo 15:09 18.avgust 2020.

  tale virus je izredno pozitiven zato ker imajo bataljoni državnih uradnikov sedaj polno dela ... veliko računajo, statistika gor-dol, potem delajo razne modele po razlilčni metodologiji, potem nekaj govoričijo, pametujejo , da ne govorimo o mnogih sestankih, potem bodo še ...prikaži več simpozijo, pa konference pa še kaj ... oni delajo, delajo ... no, nekaj jih bo pa že treba plačat, če so tako pridni ... zato lahko pozabimo na nižji ddv

 • Avatar praufo
  praufo 14:59 18.avgust 2020.

  joj kolk za brat, pa men se ne da tole brat ... cele dneve sedijo pa tuhtajo, pa cimprajo neke modele , pa to je noro ... mulc mora v 1 letnik srednje ... naj pride v šolo ali ne? ...prikaži več ... a, b, c, d, e, f, g, ... do ž