Slovenija
1925 ogledov

Župan večkrat zaposlil svakinjo, brani se, da ni družinski član

Dušan Krštinc Občina Straža Dušan Krštinc.
Preiskava je bila uvedena na podlagi januarja 2022 prejete prijave.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je objavila ugotovitve o primeru glede kršitev nasprotja interesov župana Občine Straža Dušana Krštinca v postopku imenovanja direktorja oziroma vršilca dolžnosti direktorja občinske uprave Občine Straža. 

"Dušan Krštinc se je s tem, ko je s podpisom odločb na položajno delovno mesto 'vršilec dolžnosti direktorja občinske uprave' imenoval ženo svojega brata, znašel v okoliščinah, ki ustvarjajo videz nasprotja interesov, in ni storil vsega, da se temu izogne, s čimer je kršil 37. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)," je zapisano v ugotovitvah KPK.

Komisija je preiskavo uvedla na podlagi januarja 2022 prejete prijave. V njej je bila izpostavljena problematika imenovanja direktorja oziroma vršilca dolžnosti direktorja občinske uprave Občine Straža, saj naj bi bila na položaj že petič imenovana žena županovega brata.

KPK je zadevo proučila ter pridobila relevantno dokumentacijo in pojasnila. Ugotovila je, da je župan v treh posameznih primerih podpisal Odločbe o imenovanju bratove žene na položajno delovno mesto 'vršilec dolžnosti direktorja občinske uprave' za obdobje največ šestih mesecev, s čimer ji je bila omogočena tako premoženjska korist (vse pravice na podlagi delovnega razmerja, višina plače ipd.) kot nepremoženjska korist (referenca, funkcija ipd.), s tem pa se je znašel v okoliščinah, ki ustvarjajo videz nasprotja interesov in ni storil vsega, da bi se slednjemu izognil.

Ugotovitve KPK so pravnomočne, saj obravnavana oseba zoper njih ni sprožila upravnega spora. Tako so v skladu s šestim odstavkom 11. člena ZIntPK izpolnjeni zakonski pogoji za objavo ugotovitev.

Prisotna oba sporna elementa

Občina Straža | Avtor: Občina Straža Občina Straža

Na KPK so izpostavili, da je dokazano nasprotje interesov le še korak do korupcije. Izogibanje nasprotju interesov je izjemno pomemben institut, kjer je zakonodajalec v ZIntPK jasno opredelil dolžno ravnanje uradnih oseb.

"Pri Dušanu Krštincu tako obstajata oba elementa, ki opredeljujeta nasprotje interesov - zasebni interes uradne osebe (pridobitev nepremoženjske in premoženjske koristi za ženo županovega brata) in obstoj okoliščin (sorodstvenih vezi), ki ustvarjajo videz, da zasebni interes vpliva na nepristransko opravljanje javnih nalog uradne osebe (župana)," so še navedli v KPK.

Župan Krštinc bi se moral okoliščinam, ki so ustvarile videz nasprotja interesov, izogniti tako, da bi pred podpisom odločb o imenovanju bratove žene na omenjeno delovno mesto takoj prenehal z delom v zadevi in o okoliščinah nasprotja interesov v petih dneh pisno obvestil KPK, ki bi nato v petih dneh odločila o obstoju oziroma neobstoju nasprotja interesov in o načinu izognitve nasprotju interesov. Ker tega ni storil, je ravnal v nasprotju s 37. členom ZIntPK, so še zapisani v komisiji.

Dušana Krštinca je kot kandidata za župana predlagal Martin Krštinc s skupino volivcev RIOS.

Župan trdi, da je deloval zakonito

Dušan Krštinc | Avtor: Občina Straža Občina Straža

"V konkretnem primeru nisem ravnal v nasprotju z določili 37. in 38. člena ZIntPK, ker sem ocenil, da imenovanje Polonce Špelko Krštinc na mesto vršilke dolžnosti direktorice občinske uprave ne utemeljuje obstoja okoliščin nasprotja interesov v skladu z določili ZIntPK. Polonca Špelko Krštinc je sicer res moja svakinja, vendar je na občini zaposlena že od leta 2011," je v svojem pojasnilu zapisal župan Dušan Krštinc.

"Poleg tega sem se držal navedbe ZIntPK, ki v 6. odstavku 4. člena navaja, da so družinski člani zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti. Polonca Špelko Krštinc ne sodi v nobeno izmed navedenih kategorij," je navedel župan.

Dodal je, da je od vseh zaposlenih na občini poleg njegove svakinje le še ena oseba izpolnjevala pogoje za omenjeno delovno mesto. A je šlo za osebo, ki je bila edina usposobljena za področje javnega naročanja, investicij in javne gospodarske infrastrukture, zato je morala ostati na svoji funkciji.
 

Komentarjev 1
  • Pišmevuh 16:21 21.marec 2023.

    Malo mu ga je vzela v usta.