Zdravje
39152 ogledov

Velika sprememba v sistemu napotnic

Zdravniki Anže Petkovšek
Manj obveznosti za zdravnika, precej olajšanja za pacienta.

Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) je omogočil izdajanje tako imenovane trajne napotnice za bolnike s kroničnimi boleznimi. S tem se bistveno poenostavlja postopek uveljavljanja pravice do zdravstvenih storitev. 

Nova ureditev trajne napotnice se bo zaradi potrebne nadgradnje informacijskega sistema pri NIJZ in izvajalcih zdravstvenih storitev začela uporabljati v treh mesecih od uveljavitve novele Pravil.

Zdaj napotnica velja eno leto

Zdaj je lahko napotnica izdana za največ eno leto. Že skoraj eno leto pa je v veljavi tudi možnost, da napotni zdravnik (zdravnik na sekundarni ali terciarni ravni zdravstvene dejavnosti) v primeru potrebe po izvedbi kontrolnega pregleda ali diagnostičnih in drugih zdravstvenih storitev enoletno napotnico podaljša še za dve leti. Na ta način se je zmanjševalo število obiskov pri osebnih zdravnikih, osebne zdravnike pa s bili razbremenjeni izdajanja novih napotnic samo zaradi dokončanja zdravstvene obravnave na sekundarni in terciarni ravni.

Trajna napotnica bo veljala ves čas nadzora zaradi kronične bolezni

Nova tako imenovana trajna napotnica pa bo veljala ves čas, ko bo potreben nadzor zdravljenja zavarovane osebe zaradi določene kronične bolezni. V teh primerih napotni zdravnik prevzame bolnika v stalno zdravstveno oskrbo. O tem se mora dogovoriti z bolnikovim osebnim zdravnikom, ki ga mora tudi redno obveščati o bolnikovem zdravstvenem stanju in svojih ukrepih.

Kronične bolezni in strokovne kriterije, pod katerimi bo mogoče izdati trajno napotnico, bo določil generalni direktor ZZZS po predhodni pridobitvi mnenja medicinske stroke, praviloma strokovnega stališča razširjenih strokovnih kolegijev. 
 

Zdravnika bo še vedno mogoče menjati

Kljub izdani trajni napotnici bo lahko zavarovana oseba zamenjala napotnega zdravnika v skladu s pravili, kot to sicer velja v drugih primerih. Po drugi strani bo napotni zdravnik, ki je prejel trajno napotnico, to označil za izkoriščeno, če bo ugotovil, da nadaljnje zdravstvene storitve, za katere je bila izdana »trajna« napotnica, niso več potrebne in da je zdravljenje, ki je potekalo na podlagi te napotnice zaključeno.

 

 

 
Komentarjev 1
  • Ender3 13:03 21.marec 2021.

    Majhen korak, a v pravo smer.