Avto > Na Štrom
2966 ogledov

Prepoved prodaje klasičnih avtov do 2035? To menijo v slovenskih strankah.

Polnilnica za e-avte polnilna postaja Profimedia
Politične stranke, ki nastopajo na evropskih volitvah, smo vprašali, kaj menijo o zelenem prehodu v avtomobilizmu.

Večkrat smo že poročali, da je Evropska unija sprejela predpise, ki od proizvajalcev avtomobilov zahtevajo, da do leta 2035 popolnoma zmanjšajo izpuste ogljikovega dioksida na novih avtomobilih. To v praksi pomeni prepoved prodaje avtomobilov z motorji z notranjim zgorevanjem, torej pogonom na bencin ali dizel in večinski prehod na električni pogon.

Vendar pa takšne spremembe, ki se obetajo, niso bile sprejete zlahka in marsikje so naletele na kritike. Med drugim bi lahko poleg električnih avtomobilov še naprej dovolili avtomobile z motorji z notranjim zgorevanjem, ki uporabljajo alternativna sintetična goriva ali vodik, ki bi jih proizvajali s pomočjo zelene elektrike. Postavljajo pa se tudi utemeljena vprašanja, če je prehod na elektromobilnost in izgradnja infrastrukture za njegovo podporo do navedenega roka sploh izvedljiva.

Vožnja avtocesta | Avtor: Profimedia Profimedia

Spomladi se bomo udeležili volitev v Evropski parlament, na katerih bodo omenjena vprašanja visoko na agendi kandidatov. Stranke, ki se potegujejo za mesto v Evropskem parlamentu (vrstni red je narejen po abecedi), smo zato vprašali, če podpirajo prepoved prodaje vozil z motorji z notranjim zgorevanjem do leta 2035 in kaj menijo o razvoju elektromobilnosti.

Gibanje Svoboda

Za leto 2035 je v Evropi predvidena prepoved prodaje vozil z motorji z notranjim zgorevanjem. Ali podpirate ukinitev prodaje avtomobilov z motorji z notranjim zgorevanjem do leta 2035?

Uredba EU iz marca 2023 je prinesla prepoved prodaje novih vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem od leta 2035 dalje. Še naprej bo sicer dovoljena prodaja tovrstnih vozil, če jih bodo poganjala sintetična goriva. V Gibanju Svoboda podpiramo to usmeritev, saj gre za enega od nujnih korakov zelenega prehoda, če želimo do leta 2050 doseči podnebno nevtralnost. Ta mejnik namreč opredeljuje Dolgoročna podnebna strategija Slovenije. Prav razogljičenje sektorja prometa je sedaj eden od večjih izzivov glede zmanjšanja emisij in onesnaževanja zraka.

Gibanje Svoboda, ki zeleni prehod postavlja v ospredje svojih politik, se je programsko zavezalo k spodbujanju rabe alternativnih goriv in doslednemu izvajanju strategije trajnostnega razvoja prometa. Prizadevanja za znižanje ekološkega odtisa in emisij toplogrednih plinov pa mora v spremenjenih geopolitičnih razmerah vselej spremljati skrb za energetsko varnost. Nujno moramo ozavestiti pomembnost ukrepanja tako na ravni posameznika kot tudi na ravni skupnosti in sistemov.

MOON električna polnilnica Planica | Avtor: Saša Despot Saša Despot

Električna vozila zagotovo niso edina alternativa, ampak so le del sprememb, ki nas čakajo na tem področju. Tako tudi javni potniški promet, ki ga v Gibanju Svoboda absolutno podpiramo, ponuja rešitev marsikaterega pomembnega vprašanja.

Menite, da bomo lahko v Evropi, predvsem pa Sloveniji, pravočasno zgradili zadostno infrastrukturo za polnjenje električnih vozil?

Pravočasna zagotovitev zadostne polnilne infrastrukture je po našem mnenju možna, saj se bo število električnih vozil povečevalo postopoma in temu mora slediti izgradnja infrastrukture. Takšen cilj seveda terja učinkovito izvajanje ustreznih ukrepov na tem področju. Prav to pa se je v času sedanje vlade močno pospešilo, predvsem z maja 2023 sprejetim zakonom o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu, ki vsebuje vse potrebne rešitve za izgradnjo infrastrukture.

Kako bi po vašem mnenju lahko rešili problem polnjenja električnih vozil v večstanovanjskih stavbah in blokovskih naseljih?

Zakon o učinkoviti rabi energije – natančneje njegov 29. člen - že sedaj določa nekatere obveznosti investitorjev glede vzpostavitve polnilne infrastrukture za električna vozila na parkiriščih. Pri graditvi novih stanovanjskih stavb, ki imajo več kot deset parkirnih mest, in pri večjih prenovah le-teh, mora investitor zagotoviti namestitev polnilnih mest ali vsaj infrastrukturo za napeljavo električnih kablov. Seveda bo treba v prihodnje spodbujati vzpostavitev čim večjega števila polnilnih mest na parkiriščih. Obenem pa bo treba pospešeno zagotavljati tudi javna polnilna mesta, kot so večji polnilni parki ob avtocestah s hitrimi polnilnicami. Vse to opredeljuje zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu.

električni hranilnik, izrabljene baterije | Avtor: Mercedes-Benz Mercedes-Benz

Država bo okrepila spodbude za postavljanje javnih in zasebnih polnilnic, ki bodo omogočile široko uporabo e-vozil, npr. ob večstanovanjskih stavbah, pri delodajalcih in na polnilnih parkih ob avtocestah. Z uvedbo plačevanja z bančno kartico se bo izboljšala tudi uporabniška izkušnja. Preko nacionalne dostopne točke pa bo zagotovljena preglednost informacij o javno dostopnih polnilnih mestih.Za doseganje okoljskih in energetskih ciljev v sektorju prometa se tudi uvaja namenski vir za sofinanciranje ukrepov prehoda na alternativna goriva.

Omenjeni zakon ureja tudi druga vprašanja, kot so tehnični predpisi za delovanje in vzdrževanje polnilne in oskrbovalne infrastrukture, predpisi s področja pametnega polnjenja, obveze upravljavcev in ponudnikov teh storitev, registracija in zbiranje podatkov o polnilnicah, digitalna platformo za spodbujanje investicij v infrastrukturo ter medsektorsko sodelovanje prometa in energije. Za razvoj mreže polnilne infrastrukture je predvidena priprava državnega načrta za celotno državo, ki bo vključeval tudi potrebe mestnih in drugih zainteresiranih občin.

Levica

Ali podpirate ukinitev prodaje avtomobilov z motorji z notranjim zgorevanjem do leta 2035?

Da.

Menite, da bomo lahko v Evropi, predvsem pa Sloveniji, pravočasno zgradili zadostno infrastrukturo za polnjenje električnih vozil?

Za zmanjševanje emisij v prometu in zmanjševanje gneče na cestah je bistveno bolj pomembno, da pravočasno vzpostavimo cenovno dostopen in časovno učinkovit javni potniški promet.

Kako bi po vašem mnenju lahko rešili problem polnjenja električnih vozil v večstanovanjskih stavbah in blokovskih naseljih?

S kombinacijo vzpostavljanja učinkovite in dostopne infrastrukture za polnjenje električnih avtomobilov ter z učinkovitim in dostopnim javnim potniškim prometom.

parkiranje v ljubljani, parkirišče, parkirnina | Avtor: MatijaJanežič MatijaJanežič

Nova Slovenija – krščanski demokrati

Ali podpirate ukinitev prodaje avtomobilov z motorji z notranjim zgorevanjem do leta 2035?

Ne. Naši poslanci se bodo v Evropskem parlamentu aktivno zavzemali za to, da se ta nesmiselna omejitev odpravi.

Glede na to, da je ne podpirate: kakšne je vaš predlog za rešitev problema zmanjšanja emisij, ki izhajajo iz prometa?

V NSi nasprotujemo prepovedim. Zeleni prehod je možen samo z novimi tehnološkimi rešitvami in inovacijami. Prepovedi brez razvitih tehnoloških tešitev bodo prinesle številne probleme - padec standarda ljudi in zapiranje podjetij.

Menite, da bomo lahko v Evropi, predvsem pa Sloveniji, pravočasno zgradili zadostno infrastrukturo za polnjenje električnih vozil?

Težko, zato v NSi opozarjamo, da mora hitrost zelenega prehoda slediti razvoju omrežja in tehnologij. V tem konkretnem primeru nas poleg izgradnje polnilne infrastrukture čakajo še mnogo težji izzivi npr. nadgradnja električnega omrežja in zagotovitev dovolj električne energije.

Kako bi po vašem mnenju lahko rešili problem polnjenja električnih vozil v večstanovanjskih stavbah in blokovskih naseljih?

Zadovoljive tehnične rešitve po našem vedenju še ne obstajajo. Največji problem pa bo pridobiti zadostno število namenskih parkirnih mest, kjer bo na voljo ustrezna polnilna infrastruktura.

Električna polnilnica | Avtor: Žurnal24 Žurnal24

Piratska stranka Slovenije

Ali podpirate ukinitev prodaje avtomobilov z motorji z notranjim zgorevanjem do leta 2035?

Popolne ukinitve prodaje ne podpiramo, saj smo mnenja, da to ni najbolj smotrna rešitev problematike emisij v prometu. Popolna prepoved bo vodila v neprestano oblikovanje izjem, ki bodo na koncu razvodenele namen regulacije.

Glede na to, da je ne podpirate: kakšne je vaš predlog za rešitev problema zmanjšanja emisij, ki izhajajo iz prometa?

Spodbujanje dela od doma in prilagoditve delovnega časa, pametno urbano planiranje, krepitev javnega prevoza in kolesarjenja, kjer je to mogoče.

Menite, da bomo lahko v Evropi, predvsem pa Sloveniji, pravočasno zgradili zadostno infrastrukturo za polnjenje električnih vozil?

Infrastruktura, ki smo jo zmožni zgraditi do leta 2035, ne bo zmožna zadovoljiti vseh potreb, ki bodo v tem času nastajale. Omrežje ima težave že z umeščanjem elektrike iz obnovljivih virov energije, električne polnilnice po meri novo nastajajočih potreb pa bodo še dodaten zalogaj, ki ga do leta 2035 težko vidimo kot uresničljivega.

Kako bi po vašem mnenju lahko rešili problem polnjenja električnih vozil v večstanovanjskih stavbah in blokovskih naseljih?

Z izmenjujočimi se baterijami (battery swapping).

Parkirišče P+R Zlato polje Kranj, Mestna občina Kranj | Avtor: arhiv Mestna občina Kranj arhiv Mestna občina Kranj

Slovenska demokratska stranka

Ali podpirate ukinitev prodaje avtomobilov z motorji z notranjim zgorevanjem do leta 2035?

Ne. V SDS imamo zadržke do te letnice, saj govorimo o prelomu in ne o prehodu. Prelomi nikoli niso dobri, saj povzročajo veliko težav tako ljudem kot industriji. Podpiramo, da se takrat preveri dejansko stanje in se po možnosti letnica prilagodi.

Glede na to, da je ne podpirate: kakšne je vaš predlog za rešitev problema zmanjšanja emisij, ki izhajajo iz prometa?

Menimo, da je na tem področju še veliko prostora. Predvsem železniški promet, če gledamo tovorni promet in spodbujanje javnega prevoza, ko gre za potniški promet. 

Menite, da bomo lahko v Evropi, predvsem pa Sloveniji, pravočasno zgradili zadostno infrastrukturo za polnjenje električnih vozil?

Kljub temu, da nimamo točne ocene, kaj bo pomenila popolna elektrifikacija prometa, menimo, da celotni EU najbrž ne bo uspelo do časa in bodo nekatere države morale zaprositi za podaljšanje roka. Verjamemo pa, da bo nekaterim državam z ustreznimi spodbudami to uspelo.

Kako bi po vašem mnenju lahko rešili problem polnjenja električnih vozil v večstanovanjskih stavbah in blokovskih naseljih?

S polnilnicami na parkiriščih. Sicer pa je to povezano s predpostavko, da so večstanovanjske stavbe in blokovska naselja v mestnih okoliših, kjer je potrebno spodbujati javni potniški promet.

Slovenska ljudska stranka

Ali podpirate ukinitev prodaje avtomobilov z motorji z notranjim zgorevanjem do leta 2035?

Ukinitve ne podpiramo. Dokler ne zagotovimo ustrezne infrastrukture za nove načine mobilnosti, ne omogočimo lažjega zelenega prehoda za vse in ne pričnemo uresničevati skupne evropske strategije za pridobivanje surovin, nujnih za delovanje električnih vozil, prepoved avtomobilov na dizel in bencin ni ustrezen ukrep. V Slovenski ljudski stranki stojimo na stališču, da se bomo V Evropskem parlamentu zavzemali za ponovno glasovanje in zahtevali zamik prepovedi avtomobilov s klasičnim motorjem.

vlak Borovnica | Avtor: SŽ Vlak v Borovnici.

Glede na to, da je ne podpirate: kakšne je vaš predlog za rešitev problema zmanjšanja emisij, ki izhajajo iz prometa?

Evropa je že danes najbolj napredna na področju zmanjševanja emisij. Tu moramo postopati v več smereh. V Evropi podpirati inovacije (npr. vodik) in ne prepovedovati tehnologij, ki so najbolje razvite, kot denimo najnaprednejši motorji na notranje zgorevanje, ki so jih razvila evropska podjetja. Tista tehnologija, ki je najboljša, bo prevladala. Korak v napačno smer pa je, da bi odločitev, katera tehnologija je najboljša, sprejela politika. Ne pozabimo tudi, da denimo Kitajska za proizvodnjo dobrin, ki jih na Zahodu dojemamo kot zelene, porabi polovico letne svetovne porabe premoga. 

Kar se konkretno zmanjšanja emisij, ki izhajajo iz prometa, tiče, imamo v Evropi velike rezerve pri javnem prevozu. V Sloveniji smo izrazito neuspešni pri prestavljanju tovornega prometa na železnice.

Menite, da bomo lahko v Evropi, predvsem pa Sloveniji, pravočasno zgradili zadostno infrastrukturo za polnjenje električnih vozil?

Ne. Če bi želeli v tem trenutku v Sloveniji zagotoviti vsem enake pogoje, bi morali v posodobitev električne infrastrukture, ki bi omogočala popolno električno mobilnost ter denimo tudi uporabo fotovoltaike, po nekaterih ocenah vložiti 5 milijard evrov. Poleg tega v Sloveniji še vedno nimamo odgovora, kako bomo ob vseh naraščajočih potrebah v prihodnosti zagotovili dovolj električne energije.

Kako bi po vašem mnenju lahko rešili problem polnjenja električnih vozil v večstanovanjskih stavbah in blokovskih naseljih?

V obstoječem zakonodajnem in infrastrukturnem okviru je to nemogoče. Pri večstanovanjskih stavbah obstaja tudi problem požarne varnosti, v kolikor bi polnilnice namestili v garaže. Delno lahko rešimo problem s pospešenim vlaganjem v električno infrastrukturo.

vlak | Avtor: Saša Despot Saša Despot

Socialni demokrati (odgovoril Matjaž Nemec)

Ali podpirate ukinitev prodaje avtomobilov z motorji z notranjim zgorevanjem do leta 2035?

Zmanjšanje onesnaževanja v industrijskem in prometnem sektorju imam za enega ključnih vidikov zelenega dogovora, ki bo znatno pripomogel k zaščiti okolja in javnega zdravja. Zato je moj odgovor preprost - da, podpiram postopno ukinitev prodaje novih avtomobilov z notranjim zgorevanjem do 2035. Gre za enega ključnih dosežkov naše skupine Socialistov in demokratov za uresničitev podnebnih ciljev, kamor spada popolna dekarbonizacija. Ta odločitev pomeni odločen korak v pravo smer in bo nedvomno spodbudila razvoj inovativnih tehnologij ter oblikovala bolj trajnostno prihodnost za nas vse.

Jasno nam je, da bo z dekarbonizacijo avtomobilske industrije EU postala vodilna na svetu v tekmi za mobilnost brez emisij. Vendar pa moramo biti pri tem prehodu pozorni na socialne in gospodarske posledice. Nujno je zagotoviti ustrezno podporo in prekvalifikacijo za delavce v avtomobilski industriji, ki bodo prizadeti zaradi sprememb v industriji. Le tako bomo zagotovili, da bo prehod na vozila z ničelnimi emisijami koristil vsem in ne bo povečal družbene neenakosti.

Menite, da bomo lahko v Evropi, predvsem pa Sloveniji, pravočasno zgradili zadostno infrastrukturo za polnjenje električnih vozil?

Gradnja potrebne infrastrukture zagotovo šepa v primerjavi z našimi ambicijami po koncu onesnaževanja s fosilnimi gorivi, in ne bo preprosto. V EU je bilo v tem mandatu Evropskega parlamenta narejen ogromen napredek. Po sprejemu podnebnega zakona, s katerim smo se zavezali k ogljični nevtralnosti do leta 2050, smo prav tako določili vmesni cilj zmanjšanja izpustov za 55 odstotkov do leta 2030. S tem namenom smo sprejeli več zakonov, s katerim bomo te vmesne cilje tudi dosegli. Dovolite mi, da omenim zgolj najbolj ključne izmed njih na področju prometa, ki ostaja eden izmed največjih onesnaževalcev. Zato pozdravljam ukrepa RefuelEU Aviation in FuelEU Maritime, ki bosta pomagala razogljičiti letalski in pomorski promet ter razvijala vzdržne in čiste vire goriv za potrebe prometa. Prav tako pa smo že sprejeli novo zakonodajo, ki spodbuja zagotavljanje alternativnih virov goriv, vključno z obsežnim vlaganjem v polnilnice in polnilne postaje. EU mora v okviru zelenega prehoda zmanjšati izpustov iz prometa za 90 odstotkov do leta 2050.

Električna vozila Volkswagen | Avtor: Andrej Leban Andrej Leban

Kako bi po vašem mnenju lahko rešili problem polnjenja električnih vozil v večstanovanjskih stavbah in blokovskih naseljih?

Tovrstne rešitve so in morajo biti del celotne sestavljanke zelenega prehoda, drugače nam enostavno ne bo uspelo. Zeleni prehod namreč pomeni premik v naših glavah pa tudi radikalne spremembe vseh vidikov naših življenj in družbe, industrije in gospodarstva. Nova EU zakonodaja o energetski sanaciji stavb ter glede spodbujanja alternativnih goriv naslavljata tudi vprašanja polnilnic v večstanovanjskih stavbah. V prvi meri govorimo o nadgradnjah in prilagajanju, na daljši rok pa bomo morali na področju zlasti novogradenj najverjetneje določiti izgradnjo polnilnic tudi v ustrezni zakonodaji. Gre torej za več korakov in več ukrepov, ki pa morajo biti dobro pripravljeni in složni, vključno s finančno podporo.

VESNA – zelena stranka

Ali podpirate ukinitev prodaje avtomobilov z motorji z notranjim zgorevanjem do leta 2035?

Da, ukinitev podpiramo in je tudi že uzakonjena. Podpiramo pa jo zato, ker je treba storiti vse, da zmanjšamo porabo fosilnih goriv. Ni pa rešitev le v elektrifikaciji avtomobilov, ampak je bolj pomembno prizadevanje za učinkovit javni promet. Glede na trenutno stanje v Sloveniji lahko govorimo o nujni (r)evoluciji na področju mobilnosti.

Potrebujemo jo, saj je v Sloveniji prav promet sektor z največjim deležem emisij toplogrednih plinov. Pri tem cestni promet prispeva več kot 99 odstotkov vseh izpustov, od tega je delež tovornega prometa dobrih 35 odstotkov, individualnega avtomobilskega prometa pa 63 odstotkov. Dnevna mobilnost, ki temelji na osebnem avtomobilskem prometu, povzroča visoke stroške tudi gospodinjstvom – 16,9 odstotkov izdatkov gospodinjstev v Sloveniji gre za prevoz, kar je največ v Evropi. Promet vpliva na lokalno onesnaževanje zraka in hrup. Posredni pokazatelj škodljivosti prometa je naraščajoče število respiratornih bolezni, bolezni srca in alergij.

Slovenske novice: Nova pravila: Na vsako novogradnjo bo treba namestiti sončne celice | Avtor: Profimedia Profimedia

Zaradi preteklih vlaganj v skoraj izključno cestno infrastrukturo se spopadamo s t. i. »lock- -in« učinkom. Ujeti smo v uporabo cestne infrastrukture, kar velja tako za osebni kot tudi tovorni promet. Če želimo rešiti ta problem, moramo zagotoviti boljše sodelovanje države z občinami, podjetji in civilno družbo ter dobro časovno koordinacijo vlaganj v infrastrukturo, ki bodo podpirala postopen prehod z avtomobila na učinkovitejše in bolj trajnostne načine prevoza. Cilj revolucije na področju mobilnosti, za katero si prizadeva Vesna – zelena stranka, je zagotoviti redne in pogostejše potniške železniške povezave.

Menite, da bomo lahko v Evropi, predvsem pa Sloveniji, pravočasno zgradili zadostno infrastrukturo za polnjenje električnih vozil?

Da, a se moramo tega lotiti takoj; če pa bomo s tem predolgo odlašali, bomo lahko prepozni. Vse to nam kaže, da ne smemo ponavljati napak evropske avtomobilske industrije, saj elektrifikacija prihaja in nanjo moramo biti ustrezno pripravljeni. Vsekakor pa je za to pomembna nadgradnja električnega omrežja oz. izgradnja pametnega električnega omrežja. Predvsem pa ne smemo rešitve iskati le v elektrifikaciji osebnih avtomobilov, pač pa v javnem transportu.

Kako bi po vašem mnenju lahko rešili problem polnjenja električnih vozil v večstanovanjskih stavbah in blokovskih naseljih?

Te rešitve že obstajajo - trenutno je nekaj pionirjev v tej panogi. Vsekakor pa bodo ukrepi na področju e-mobilnosti prinesli tudi nove standarde pri gradnji (večstanovanjskih) stavb.

dezurni@styria-media.si

Prometna gneča v Parizu | Avtor: Profimedia Profimedia

Komentarjev 11
 • Avatar Garancija
  Garancija 09:47 01.maj 2024.

  Dizel in bencinar bosta še dolgo na sceni,kljub odločitvam debilov na vladi

 • Plavi-mil 09:23 30.april 2024.

  Bedarija na kubik, treba je volite desne stranke, ker ti levičarji nas bodo poslali nazaj v jame, NE, NE in NE , to električno sranje se je že danes pokazalo za neuporabno in hvala Bogu, ljudje se treznijo in prodaja ...prikaži več tega električnega sranja UPADA

 • Toma 09:15 30.april 2024.

  Jebeš ”Svobodo”, ki ima to le v nazivu!